Hoe 'ondeugdelijk' Frans misbruikrapport als wapen tegen de Kerk gebruikt wordt

De Notre Dame in Parijs

Hoe 'ondeugdelijk' Frans misbruikrapport als wapen tegen de Kerk gebruikt wordt

Een rapport over ‘systematisch’ seksueel misbruik in de Katholieke Kerk van Frankrijk wordt gebruikt voor een aanval op de Kerkleer. Dat beweert een groep Franse academici. De geleerden betwisten de geloofwaardigheid en de conclusies van het rapport en zeggen dat het bol staat van "vijandigheid" jegens de kerk.

'216.000 kinderen misbruikt'

In oktober 2021 bracht de Onafhankelijke Commissie voor Seksueel Misbruik in de Kerk (CIASE) haar langverwachte rapport uit over seksueel misbruik binnen de Katholieke Kerk in Frankrijk. Daarin wordt beweerd dat er 216.000 kinderen zijn misbruikt door geestelijken - oplopend tot een "geschatte" 330.000 als je misbruik door leken meerekent - tussen 1950 en 2020.

Campagne van scherpe veroordeling

Met zo'n ongelooflijk hoog aantal vermeende slachtoffers lanceerden de media onmiddellijk een campagne van scherpe veroordelingen van de Katholieke Kerk, waarbij ze duister zinspeelden op een wijdverbreide subcultuur van seksueel misbruik binnen de Kerk en het cijfer van 200.000 slachtoffers herhaalden om het punt te benadrukken.

Bestel gratis: Seksuele indoctrinatie in schoolboeken

Beschuldiging van 'pedocriminaliteit'

"Het was de Kerk - niet malafide individuen - die verantwoordelijk was," schreef de BBC. "Meer dan 200.000 kinderen seksueel misbruikt door Franse katholieke geestelijken, vernietigend rapport," verklaarde CNN. "Franse geestelijken hebben meer dan 200.000 kinderen seksueel misbruikt in de afgelopen 70 jaar," aldus Reuters. Jeanne Smits, een ervaren Franse katholieke journaliste, merkte op hoe zelfs "Libération - bekend om verhalen over seksuele handelingen tussen volwassenen en kinderen in de jaren '70 - een schreeuwende titel koos voor zijn eerste pagina: Pedocriminaliteit: de Kerk is onvergeeflijk".

Kerk aan de schandpaal

Met deze koppen, commentaren en beschuldigende rapporten, die aanhoudend verwezen naar honderdduizenden misbruikte kinderen, werd de Kerk onmiddellijk afgeschilderd als verzameling slechte mannen, die alleen het misbruik van kinderen in het vizier leken te hebben en niet iets wat ook maar in de verste verte met geloof of religie te maken had. Al te gretig om de Kerk aan de schandpaal te nagelen, verdoezelden het rapport van de Commissie en de daaropvolgende artikelen in de media een aspect dat anders hun voorgenomen aanval op de Kerk zou hebben verhinderd - namelijk de Waarheid.

Lees ook: Hoe een gezin de hand van de Voorzienigheid ervoer te midden van een tragedie

Werkelijk aantal is veel lager

In het CIASE rapport werden namelijk niet 216.000 slachtoffers van misbruik gevonden, en zelfs geen 330.000, maar in de eigen woorden "een schatting...van 216.000," en een "geschat aantal van... 330.000" wanneer men de vermeende misbruikers van geestelijken en leken meerekent. Het werkelijke aantal slachtoffers van seksueel misbruik dat in het rapport werd gevonden was een vermeend totaal van 171 kinderen.

Mediahetze had werk al gedaan

Deze onthulling kwam pas in februari 2022, toen de mediacampagne haar werk al had gedaan. CIASE werd gedwongen te reageren op een 15 pagina's tellende kritiek, ondertekend door acht leden van de prestigieuze Académie Catholique de France, die het misbruikrapport van de Commissie veroordeelden vanwege de methode, de inhoud, de resultaten en de aanbevelingen.

Slechts 11 klerikale daders geïnterviewd

CIASE had reeds opgemerkt dat zij tijdens haar onderzoek slechts 174 vermeende slachtoffers had ondervraagd. Uit haar bevindingen bleken 171 vermeende slachtoffers; 118 daarvan waren "slachtoffers van geestelijken en religieuzen". Tijdens het drie jaar durende onderzoek hebben de opstellers van het rapport slechts elf geestelijken geïnterviewd die "zich schuldig hadden gemaakt aan aanranding".

Minister, stop het opdringen van seksualiteit op onze scholen!

'Schatting'

Het rapport gebruikte deze aantallen vervolgens om zijn nationale "schatting" te extrapoleren. De acht ondertekenaars van de Academie veroordeelden deze methode en stelden dat vanwege het "lage startcijfer en de onvermijdelijke vertekeningen van de enquête, het niet mogelijk is om te extrapoleren naar de omvang van de Franse volwassen bevolking". Verder merkten zij op dat de cijfers van het CIASE-rapport, die "naar voren zijn gebracht en aan de media en de publieke opinie zijn voorgelegd, een diepgaander onderzoek niet zouden doorstaan". De CIASE gaf zelfs toe dat "we niet kunnen garanderen dat er geen significante vertekening is die deze schattingen beïnvloedt".

'Niet wetenschappelijk nauwkeurig'

De Academie merkte op dat het hele CIASE-rapport het resultaat was van een "anonieme online vragenlijst", die zich van nature leent voor valse getuigenissen. Zij hekelde het rapport vanwege het veelgeprezen cijfer van 330.000 vermeende slachtoffers, en concludeerde uiteindelijk dat "wetenschappelijke nauwkeurigheid niet ten grondslag lag aan het werk". Deze uitdaging van de Academie kwam als een tegenstem tegen het anti-katholieke mainstream verhaal en het vernietigende rapport.

Misbruik moet worden uitgeroeid

Zeker, de afschuwelijke misdaad van seksueel misbruik, vooral wanneer begaan door geestelijken, moet worden uitgeroeid, merken de ondertekenaars van de Academie op. Kritiek op het rapport van de Commissie ontkent niet dat er naast de 171 vermeende gevallen die door de CIASE zijn geregistreerd, nog andere gevallen van misbruik bestaan.

Bescherm onze kinderen tegen porno. Teken voor een Nationaal Actieplan tegen Pornografie

Wapen om Kerk ten val te brengen

Maar naast het aanpakken van de "gebrekkige" wetenschap die wordt gebruikt om een totaal van 330.000 vermeende slachtoffers aan te kondigen, benadrukt de Academie hoe het rapport wordt gebruikt als een wapen om de Kerk ten val te brengen, niet als een middel om het probleem van kindermisbruik op te lossen. "De buitenproportionele evaluatie van deze plaag [seksueel misbruik] voedt het discours over het 'systemische' karakter ervan en maakt de bedding voor voorstellen om de Kerk-instelling ten val te brengen," schreef de Academie.

Jeanne Smits

Jeanne Smits suggereerde inderdaad dat een anti-katholieke agenda ten grondslag lag aan het hele misbruikrapport, van begin tot eind. "Dit lijkt het punt te zijn van het rapport... de katholieke kerk van Frankrijk schuldig te achten als instelling, als entiteit," schreef ze. "En op grond van die schuld te eisen (of te dwingen) dat de Kerk haar wijze van bestuur, haar hiërarchische organisatie verandert, en zelfs het zegel van de biecht te verbreken wanneer een boeteling hem of haar ervan beschuldigt een minderjarige seksueel te hebben misbruikt," voegde Smits eraan toe.

Vernietiging van Kerk als doel

Het misbruikrapport is naar verluidt opgesteld naar aanleiding van gevallen van misbruik. De inhoud blijkt echter iets heel anders te zijn. Het gebruik van "gebrekkige" wetenschap, overdreven schattingen van slachtoffers, gecombineerd met een effectieve mediacampagne gericht tegen de Kerk, lijkt de vernietiging van de Kerk als het gewenste doel te hebben, niet het verhelpen van seksueel misbruik.

Lees ook: Humanistisch Verbond schrijft voor hoe kerken homopastoraat moeten bedrijven

Modernistische blauwdruk

Sommige van de 45 "aanbevelingen" van het CIASE-rapport lezen inderdaad alsof ze afkomstig zijn uit een modernistische blauwdruk over het ondermijnen van de katholieke leer. Een opvallende aanbeveling is een aanval op het onschendbare zegel van de biecht in gevallen van seksueel misbruik van kinderen, dat de Commissie verdedigde als "verenigbaar met de verplichting van het goddelijk natuurrecht om het leven en de waardigheid van de persoon te beschermen".

Celibaat in twijfel trekken

De Commissie is geen theologisch orgaan dat bevoegd is om de Kerk te onderrichten over de goddelijke wet, kerkstructuren of andere zaken. Niettemin beveelt zij aan:

  • Het celibaat in twijfel te trekken en te vragen om gehuwde priesters, zoals geschetst in de Amazone-synode van Paus Franciscus.
  • Voorstellen van een verandering in de focus van de katholieke morele theologie, weg van God.
  • Voorstellen om het zesde gebod en de leer van de Kerk daarover te wijzigen.
  • Het ter discussie stellen van de "hiërarchische constitutie van de Katholieke Kerk" en het pleiten voor "een veel grotere aanwezigheid van leken in het algemeen, en vrouwen in het bijzonder" in het bestuur van de kerk.

Vreemd genoeg pleit het voor "synodaliteit" en valt het "klerikalisme" aan, beide sleutelbegrippen in het vocabulaire van paus Franciscus.

Bestel gratis: Seksuele indoctrinatie in schoolboeken

'Ideologische geest'

Wat begon als een rapport over het kwaad van seksueel misbruik veranderde dus al snel in een aanval op de geloofwaardigheid, de structuren en de aard van de Kerk. Zoals de acht leden van de Academie opmerkten, "de geest die de analyse van de oorzaken en de formulering van de aanbevelingen voorzit, lijkt a priori ideologisch". De acht academici omschreven de toon van de Commissie zelfs als "doorspekt met vijandigheid" en waarschuwden dat de aanbevelingen "ruïneus" zouden zijn voor de Kerk.

Gehele Kerk veroordelen

De aanbevelingen zijn niet louter bijkomstige resultaten van een rapport vol "gebrekkige en tegenstrijdige methodologie en ernstige tekortkomingen op theologisch, filosofisch en juridisch gebied". Zij weerspiegelen het beoogde resultaat van het bevorderen van een door en door anti-katholieke samenleving. Als bruid van Christus en als hoedster van de waarheid is de Kerk volmaakt, maar haar leden zijn dat niet. De tegenstanders van de katholieke leer schijnen er dus genoegen in te scheppen de gehele Kerk te veroordelen voor de zonden van enkelen en daardoor een revolutionaire maatschappij te bevorderen die God verwerpt. Inderdaad, als het doel is de waarheid, de Kerk en Haar leer aan te vallen, dan zijn de conclusies van het partijdige rapport niet onverwacht.

Dit artikel is een vertaling van "‘Flawed’ French Clergy Sex Abuse Report Being Used to ‘Bring Down’ the Catholic Church" en verscheen eerder op tfp.org

Laatst bijgewerkt: 20 juli 2023 09:43

Doneer