Ex-moslima in Zweden ontslagen: weigert als christen gevraagde voornaamwoord te gebruiken

Selma Gamaleldin (Beeld: YouTube)

Ex-moslima in Zweden ontslagen: weigert als christen gevraagde voornaamwoord te gebruiken

THEMA'S:

Een lerares in Zweden, Selma Gamaleldin, op wier functioneren niets valt aan te merken, is desondanks ontslagen. Zij weigerde om voor een zevenjarige leerling, een jongen, het verzonnen ‘genderneutrale’ voornaamwoord ‘hen’ te gebruiken. Bijzonder detail: de docente is christen en een recente bekeerlinge uit de islam.

Schadevergoeding wegens ‘discriminatie’

Het jongetje, dat zich voor non-binair houdt, heeft een schadevergoeding van 150.000 Zweedse kronen toegewezen gekregen (ca. 13.000 euro) wegens ‘discriminatie’. In het besluit van de Zweedse onderwijsinspectie staat dat "het feit dat de leerkracht heeft geweigerd om een specifieke leerling gedurende meer dan een termijn bij zijn voornaamwoord aan te duiden, betekent dat de leerkracht minder geschikt is gebleken om les te geven".

Inspectie verwijst naar onderwijswet

De onderwijsinspectie baseert zijn beslissing op de bepalingen van de Zweedse onderwijswet waarin staat dat onderwijs de fundamentele mensenrechten en democratische waarden moet respecteren en dat iedereen die in het onderwijs werkt de mensenrechten moet bevorderen en beledigende behandeling moet tegengaan.

Bescherm kinderen tegen seksuele indoctrinatie door COC!

Ook nog officiële waarschuwing

De wet stelt ook dat de verantwoordelijkheidsraad van leraren de licentie intrekt of een waarschuwing geeft aan leraren die "beledigen, lastigvallen of ongepast handelen tegenover leerlingen en kinderen". Behalve ontslag krijgt Gamaleldin waarschijnlijk ook nog een officiële waarschuwing.

‘Verzonnen voornaamwoorden’

In de aantekeningen van het schoolhoofd van het gesprek met de leerkracht in augustus 2020 staat dat het voornaamwoord "hen" ingaat tegen de overtuigingen van de leerkracht. Zij stelt dat zij het woord niet kan gebruiken "net zoals de leerkracht zich niet kan voorstellen dat zij iemand een idioot noemt alleen maar omdat hij erom vraagt". In een interview met SVT Nyheter 2021 zei Selma Gamaleldin: "Er zijn mensen die zich van alles voelen, als een dier of als Spiderman. Dat werkt niet. We kunnen geen verzonnen voornaamwoord hebben voor elke persoon op de wereld, maar we moeten ons verhouden tot de biologie."

Christelijke geloof is weigeringsgrond

Na een klacht van de voogd van de betreffende leerling schorste de school de leerkracht en beëindigde later haar dienstverband. De leerkracht voert haar christelijk geloof aan als reden voor de weigering. Haar advocaat wijst erop dat de lerares niet ongeschikt, crimineel of ongeschikt is geweest - of dat het gedrag van de lerares in strijd is met de onderwijswet of het leerplan van de Waldorfschool in kwestie.

Bestel gratis: Genderboek

Genderideologische ‘zuiveringen’

De zaak past in een golf van genderideologische ‘zuiveringen’ die wereldwijd door het onderwijs gaan, en doet denken aan die van Enoch Burke, een Ierse docent, die zelfs gevangenisstraf opliep vanwege een weigering de opgeëiste voornaamwoorden voor bepaalde personen te gebruiken.

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 20 juni 2023 16:06

Doneer