‘EU dringt met handelsverdrag abortus en homopropaganda op’

Juriste en politica Jennifer Shamalla (Kenia): de opgedrongen abortus en homopropaganda "maken van dit handelsverdrag een politieke overeenkomst". (Beeld: YouTube)

‘EU dringt met handelsverdrag abortus en homopropaganda op’

De Europese Unie dringt met een nieuw handelsverdrag abortus en homopropaganda op aan ontwikkelingslanden. In het bijzonder Nederland heeft zich daar hard voor gemaakt, aldus minister Sigrid Kaag (D66) in een brief aan de Tweede Kamer.

Angst voor financiële consequenties

Het Reformatorisch Dagblad sprak erover met de Keniaanse politica Jennifer Shamalla. “Handelsverdragen draaien om handel en ontwikkeling”, aldus Shamalla, die niet begrijpt waarom deze ‘rechten’ dan in het verdrag worden opgenomen. Volgens haar dringen de culturele gevolgen van het verdrag nog niet tot de bevolkingen van de betrokken landen door. Politici hebben het er liever niet over, uit angst voor financiële consequenties.

Overeenkomst van Cotonou

Het gaat om het nieuwe handelsverdrag tussen de EU en landen in Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan (OACPS-landen). Dit verdrag moet de zgn. Overeenkomst van Cotonou vervangen, dat de EU in 2000 met 77 landen sloot en dat in 2020 afliep. Het nieuwe verdrag verwijst naar het feministische en abortuspromotende Maputo Protocol (2005) en naar het Peking Actieplatform (Beijing Declaration and the Platform for Action). Dit is het actieprogramma van de IVe Wereldvrouwenconferentie van 1995, van waaruit de VN via een netwerk van NGO’s een agenda van radicaal feminisme en genderideologie over de wereld uitrolt.

‘Trojaans paard voor radicale agenda’

Door ondertekening van het nieuwe Post-Cotonou handelsverdrag onderschrijven de deelnemende landen de genoemde radicale agenda’s. Dit terwijl paus Benedictus XVI het Maputo Protocol veroordeeld heeft als “een poging om abortus op slinkse wijze triviaal te maken” en de Afrikaanse bisschoppen protesteerden tegen de voorstelling van abortus als een ‘recht’. Een Amerikaane pro-life organisatie noemde het protocol zelfs “een Trojaans paard voor een radicale agenda”.

Uitgebreide Seksuele Vorming

Het conceptverdrag bevat ook bepalingen over Uitgebreide Seksuele Vorming (CSE, Comprehensive Sexuality Education). Dit is de blauwdruk voor de ‘seksuele vorming’ van kinderen die via de organisaties van de Verenigde Naties (VN) over de wereld wordt verspreid. Deze behelst onder meer masturbatie voor zuigelingen. Via verdragen als het handelsverdrag met de OACPS-landen, maar ook via de wetgevende macht dringt deze ‘Uitgebreide Seksuele Vorming’ zich steeds dringender op en infiltreert zij wereldwijd onderwijssystemen, waaronder het Nederlandse. Zie hiervoor het schoolboekenrapport van de campagne Gezin in Gevaar.

‘Grote zak geld’

Shamalla hekelt de “stiekeme manier” waarop de EU haar land probeert te indoctrineren met homopropaganda en genderideologie. “Dit handelsverdrag financiert deze ideologie”, zegt ze. “Als je maar met een grote zak geld aankomt, krijg je veel gedaan.” Maar internationale handel mag niet misbruikt worden, benadrukt ze, om op neokolonialistische wijze een Westerse seksuele ideologie door te drukken.

Bestel gratis: Seksuele indoctrinatie in schoolboeken

Plaatsing op ‘zwarte lijst’

Dit klemt des te meer omdat het nieuwe conceptverdrag een artikel bevat dat alle landen intensief moeten samenwerken in resoluties, verklaringen en statements en daar gezamenlijk voor moeten stemmen. Dat zou dan een “betere representatie en een sterkere stem” opleveren tijdens vergaderingen van bijvoorbeeld de VN. Afrikaanse diplomaten vrezen dat hun landen hiermee gedwongen zullen worden met Europese landen mee te stemmen, op straffe van verlies van financiële steun of plaatsing op een ‘zwarte lijst’. De EU doet dit immers ook met eigen lidstaten die de EU-partijlijn niet volgen, zoals Hongarije en Polen.

Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten

Minister Sigrid Kaag, op dat moment D66-minister van Buitenlandse Zaken, laat zich er in 2021 in een Kamerbrief op voorstaan een belangrijke rol in de totstandkoming van het concept-handelsverdrag te hebben gespeeld. Zo zouden in het verdrag op aandringen van Nederland onder meer de omstreden, abortuspromotende Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten (SRGR) zijn opgenomen.

Bescherm kinderen tegen seksuele indoctrinatie door COC!

Nondescript koepelbegrip

“Nederland heeft zich er gedurende de onderhandelingen hard voor gemaakt dat mensenrechten, inclusief Seksuele en Reproductieve Gezondheid en Rechten en het non-discriminatiebeginsel stevig verankerd werden in de partnerschapsovereenkomst.” Wel moet Kaag toegeven dat de OAC-onderhandelaar niet akkoord gingen “met het letterlijk benoemen van seksuele gerichtheid en genderidentiteit”. Met andere woorden: van homoseksuele propaganda en genderideologie. “Het kabinet betreurt dat”, aldus Kaag. Ze wijst er echter op dat homoseksualiteit en genderideologie met het verdrag meeliften onder het nondescripte koepelbegrip ‘other status’.

‘Politieke overeenkomst’ zonder voordelen

Voor Jennifer Shamalla blijft het intussen geheel onduidelijk welke “directe economische voordelen of specifieke ontwikkelingshulp voor Zuid-Afrikaanse landen” bevat. Het lijkt de EU in het nieuwe verdrag enkel om het verspreiden van genderideologie, abortus en homopropaganda te doen te zijn. “Dat maakt van dit nieuwe verdrag een politieke overeenkomst, die niet per se voordelen op het gebied van hulp en handel oplevert”, aldus Shamalla. Ze is ervan overtuigd dat veel Afrikaanse landen het verdrag niet zouden ondertekenen, als ze zich er de gehele strekking en de gevolgen van zouden realiseren.

Laatst bijgewerkt: 24 mei 2024 15:30

Doneer