De Gomarus onder vuur - en waarom je nooit excuses moet maken aan links

De Gomarus onder vuur - en waarom je nooit excuses moet maken aan links

THEMA'S:

De christelijke Gomarus Scholengemeenschap wordt aangevallen door de lhbt-lobby. Als zelfs christelijke politici en -kranten de school laten vallen als een baksteen, springt Gezin in Gevaar op de bres, gesteund door duizenden Nederlanders, waaronder vele ouders van leerlingen. Maar de strijd om de vrijheid van christelijk onderwijs is nog lang niet gestreden.

Aanvallen volgens een vast patroon

Aanvallen van links op conservatieve christenen of -organisaties volgen een vast patroon. Een opvatting of gedraging van het slachtoffer wordt als intolerant bestempeld en met hulp van de media breeduit uitgemeten. Prominenten mogen op tv hun afschuw uitspreken; bekende Nederlanders doen op sociale media hetzelfde. Massale druk wordt uitgeoefend op het slachtoffer om excuses te maken, bijvoorbeeld naar de lhbt-gemeenschap. Pas als het slachtoffer voldoende over de grond gekropen heeft, wordt hij met rust gelaten. Voorlopig.

Sensatiezuchtig artikel

Zo ging het ook bij de aanval op de Gomarus Scholengemeenschap vorig jaar. Het NRC Handelsblad pakte uit met een sensatiezuchtig artikel waarin het de school aanvalt op diens beleid om ouders van leerlingen te informeren wanneer die homoseksueel gedrag vertonen. “School duwt kinderen ongevraagd uit de kast” – is de hijgerige kop. Andere kranten publiceren in een journalistieke aanvalscampagne meteen soortgelijke berichten. Op Twitter en andere kanalen spuien lhbt-ers en -sympathisanten hun gram.

Gomarus

NRC Handelsblad opende de perscampagne tegen de christelijke Gomarus Scholengemeenschap in Gorinchem, maar andere media sprongen er enthousiast op in. (Screenshot WNL Vandaag)

Arie Slob door het stof

Ook de politiek springt er gretig bovenop. D66 stelt Kamervragen. Arie Slob, dan ChristenUnie-minister van Onderwijs, staat niet pal voor de vrijheid van christelijk onderwijs, maar gaat door het stof. Hij laat de Onderwijsinspectie onderzoek doen. De Inspectie doet daarna aangifte van discriminatie - een ongehoorde stap. De Gomarus komt geïsoleerd te staan en lijkt een willoze prooi voor het boze lhbt-canaille.

Steunverklaring aan schoolleider Flikweert

Toch niet. Gezin in Gevaar oordeelt dat de school in zijn recht staat om christelijk onderwijs te geven zoals de ouders het willen. De campagne lanceert daarom een steunverklaring met de naam Gomarus, hou stand! Buig niet voor lhbt-vervolging. Daarin roepen we schoolleider Chris Flikweert op om zijn rug recht te houden tegenover de regenboogterreur. Dat blijkt nodig, want ook de schoolleiding wankelt. In een interview met het Reformatorisch Dagblad kiest Flikweert niet de tegenaanval, maar draait om de hete brij heen en doet duidelijk zijn best om controversiële uitspraken te vermijden.

Grote druk

In een situatie als deze ontstaat een krachtenspel waarin van alle kanten druk wordt uitgeoefend. Niet alleen door de media en de politiek, maar ook door oud-leerlingen en ouders van leerlingen waarvan een deel vóór en een ander deel tégen het schoolbeleid is. Als vervolgens zelfs christelijke politici en christelijke kranten je laten vallen wordt de druk wel heel groot. Het vereist veel moed om dan staande te blijven. Toch wordt van christenen juist die moed gevraagd.

Straatcampagne Hugo aanval

Tijdens straatcampagnes worden de vrijwilligers van Gezin in Gevaar meermaals fysiek aangevallen door lhbt- en transgenderactivisten.

Willen sterven voor de waarheid

De waarheid is de waarheid, hoe impopulair die ook is, en christenen moeten die waarheid verkondigen, ook als ze met hun rug tegen de muur staan. Dat geldt zeker voor christenen in leidinggevende posities. Je moet zelfs bereid zijn om, zoals de vele christelijke martelaren, te sterven voor de waarheid. Kruipen voor de razernij van een groep hardnekkige zondaars is daarvan het tegenovergestelde.

Nooit excuses maken

Daar komt nog bij dat een rechte rug en ferme taal juist respect afdwingt. De kans dat je daarna met rust gelaten wordt is veel groter dan wanneer je je best doet om bij je belagers in het gevlij te komen. Zij zien verzoeningspogingen en publieke excuses namelijk als een schuldbekentenis en des te meer reden om je helemaal af te maken. Dat is de reden dat je bij een aanval van links nooit excuses moet maken.

Strijd mee! Voor de toekomst van uw kinderen

Steunverklaring duizenden keren getekend

De steunverklaring blijkt razend populair. Binnen enkele weken wordt hij meer dan 10.000 keer getekend. Daaronder zijn veel handtekeningen van ouders van leerlingen van de school. Ook een oud-directeur van de school laat weten dat hij getekend heeft. Het wordt door velen gewaardeerd dat Gezin in Gevaar als enige organisatie openlijk zijn steun uitspreekt voor de Gomarus. Een pallet vol steunbetuigingen zijn inmiddels naar Chris Flikweert gestuurd. De wetenschap dat zoveel mensen, inclusief ouders, achter hem en de school staan, moet hem goed gedaan hebben.

Offensief tegen christelijk onderwijs

Onze steunbetuiging moet overigens niet gezien worden als alleen een sympathiek gebaar naar een in het nauw gedreven bondgenoot. De aanval op de Gomarus is onderdeel van een breder offensief tegen de vrijheid van christelijk onderwijs in Nederland. De vraag die op het spel staat is: mag een school de christelijke moraal onderwijzen zoals dat eeuwen in ons land gedaan is? Of moet hij buigen voor de totalitaire dwang van de lhbt-lobby, die wil dat kinderen op jonge leeftijd al geïndoctrineerd worden met perverse zonden? Het gaat om de onschuld en het zielenheil van kinderen. Daarom zal Gezin in Gevaar de strijd voor behoud van de vrijheid van christelijk onderwijs intensiveren, net zolang tot deze gewonnen is. En daarbij kunnen bondgenoten, die ook de christelijke moraal voorstaan, altijd op onze steun rekenen.

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 13 april 2022 11:24

Doneer