Civitas in Warschau: Stop LHBT-jargon

THEMA'S:

Daniel Martins spreekt tijdens de conferentie van de OSVE (vanaf 1:00).

Daniel Martins is vrijwilliger van Civitas Christiana en lid van TFP (Traditie, Familie, Privé-bezit). Op 14 september mocht hij spreken op de conferentie van de OVSE, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, die afgelopen jaar in Warschau is gehouden

Daniel Martins

Martins had twee en een halve minuut toebedeeld gekregen. "Ik besloot recht door zee te gaan," aldus Martins. "Geen betere gelegenheid om de onverdraagzaamheid van de LHBT-beweging aan de kaak te stellen. Het gevolg? Van de vijftig sprekers die morgen, was hij de enige die onderbroken werd door de gespreksleider. Martins: "Hij verweet mij dat ik dit gevoelige onderwerp aansneed... en bewees daarmee nog eens wat ik wilde zeggen."

De toespraak

Hieronder de OVSE-bijdrage van de heer Martins: Civitas Christiana wil als deel van de stichtingen voor de verdediging van Traditie, Familie en Privébezit graag een bijdrage leveren aan dit debat: eerst door aan de kaak te stellen, vervolgens door aan te bevelen. Er is een beweging, samengesteld uit verscheidene verbanden in heel de wereld, die tolerantie en diversiteit hanteert als haar motto, maar die dezelfden zijn die intolerantie en discriminatie verspreiden. Namelijk: de LHBT-beweging met zijn genderideologie. In Duitsland zijn al ouders in de gevangenis gezet omdat hun kinderen weigerden deel te nemen aan de zogenaamde lessen seksuele en gender-opvoeding... (Op dit punt kwam de gespreksleider tussenbeide...)

Minister, stop de fiscale bestraffing van het kostwinnersgezin!

Lhbt infiltreert Kerk

In de VS worden aan de scholen verplicht er transgender-wc's op na te houden. In verscheidene landen wordt de genderideologie onderwezen aan zesjarige schoolkinderen, zonder medeweten van hun ouders terwijl het onderwijs van christelijke beginselen vaak verboden wordt. De LHBT-beweging heeft ook de Kerk geïnfiltreerd en binnen haar een felle vervolging veroorzaakt van zich verzettende gelovigen. In verscheidene andere landen als Nederland, Argentinië, Brazilië, de VS, Zwitserland hebben we verschillende gevallen van haatmisdrijven moeten documenteren jegens vreedzame betogers, die begaan werden in de naam van de bovengenoemde tolerantie...

Plinio Corrêa de Oliveira

Al degenen die opstaan tegen een dergelijke denkdwang, in het bijzonder wanneer ze dat doen in de naam van God en de natuurwet, zien zich geconfronteerd met processen, vervolging door de media en zelfs verstoring van hun carrière. Een dergelijke vervolging is al aan de kaak gesteld door Plinio Corrêa de Oliveira, die een dergelijke nieuwe seculiere inquisitie in 1985 voorzag.

OVSE

Om concreet te zijn, we zouden de OVSE eerbiedig willen verzoeken om de terminologie uit haar publicaties te halen die opgelegd wordt door de LHBT-beweging. Anders zal de OVSE zonder het zelf te beseffen bijdragen aan deze subtiele maar reëele overheersing van een zwijgende meerderheid door een luidruchtige minderheid. Dank u.

Laatst bijgewerkt: 24 november 2023 06:27

Doneer