AVROTROS helpt COC om bij kinderen homoseksualiteit te promoten

Homo- en genderpropaganda in Nederland. Hier is COC bezig basisschoolkinderen 'voor te lichten' over homoseksualiteit. (Foto: COC via avrotros.nl)

AVROTROS helpt COC om bij kinderen homoseksualiteit te promoten

THEMA'S:

Het COC, een overheidsgesubsidieerde organisatie voor homoseksuele zelfpromotie, heeft bekend gemaakt dat men werkt aan een lesmethode over seksualiteit en gender voor de basisschool. Dit voornemen heeft brede afkeer opgeroepen.

In het geweer tegen seksuele indoctrinatie

Het gaat hierbij om seksuele ‘voorlichting’ van kleine kinderen door homoseksuelen, die met eigen lesmethodes nu kennelijk ook de scholen willen binnendringen. Dit terwijl andere ontwikkelde landen steeds meer in het geweer komen tegen de seksuele indoctrinatie van de zich overal opdringende homolobby.

Evenzovele pogingen tot ‘grooming’

Zelfs met wettelijke maatregelen. Zo is in de Amerikaanse staat Florida een wet aangenomen die seksuele wervingscampagne’s in openbare kleuter- en basisscholen verbiedt. Dit komt doordat de initiatieven tot ‘voorlichting’ van kinderen steeds vaker wordt gezien als evenzovele pogingen tot pedofiele ‘grooming’: het ‘klaarmaken’ van kinderen voor seksuele contacten.

‘Nogal wat kritiek’

De linksliberale omroep AVROTROS is de homolobby te hulp geschoten met een artikel op de eigen website. Ja, het plan van het COC voor een eigen lesmethode kreeg “nogal wat kritiek”, zo begint het artikel met een voorzichtige toegeving. Om dan meteen met de eigenlijk bedoeling op de proppen te komen: “Toch valt er wel degelijk iets voor te zeggen”. Overigens staat boven het hele artikel de kop: 'Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met kinderen laten zien dat het ook anders kan'.

‘Deskundige’

Een populaire journalistieke manier om indirect te promoten wat je om tactische redenen niet rechtstreeks wil doen, is een ‘deskundige’ raadplegen. In dit geval Tessa Kaufman van de Universiteit Utrecht. “Goed dat er mee aandacht voor komt”, aldus deze ‘objectieve deskundige’, die onder meer gepubliceerd blijkt te hebben over “sexual minority youth” en problemen bij “Same-sex Attracted Jongeren”. Met andere woorden: een partijgangster.

Schoolboekenrapport

Het COC zelf stelt het intussen voor alsof de lesmethode zijn tegemoetkoming aan een behoefte is. “De organisatie kreeg het verzoek van scholen om een algehele methode te ontwikkelen”, beweert COC-medewerker Philip Tijsma. "Docenten willen er aandacht aan besteden, maar weten nog niet goed hoe". Alsof scholen en lesmethodes nu al niet bol staan van homopropaganda. Gezin in Gevaar bracht daarover zelfs een speciaal daaraan gewijd schoolboekenrapport uit,

Bescherm onze kinderen tegen porno. Teken voor een Nationaal Actieplan tegen Pornografie

Homoseksualiteit druist in tegen natuurwet

Het COC probeert brutaal te kapitaliseren op het rumoer: “Juist het feit dat er ophef ontstaat over onze plannen, laat zien dat voorlichting nog altijd nodig is." De protesten, zo impliceert het COC, getuigen slechts van obscurantisme, dat het COC met ‘voorlichting’ wil verhelpen. Homoseksualiteit druist echter in tegen de natuurwet en de goddelijke wet, is alleen al om die reden verwerpelijk en niet te verzoenen met de christelijke beschaving.

Decennia van homopropaganda

"Op basisscholen is 'homo' nog altijd het meest gebruikte scheldwoord”, merkt Tessa Kaufman op. Dat is inderdaad betreurenswaardig, maar ze stelt zich niet de vraag of dit nu niet juist een gevolg is van decennia van homopropaganda onder dekmantel van ‘voorlichting’. Voor de seksuele revolutie van de jaren zestig was het (althans op lagere scholen) nog een onbekend scheldwoord.

Bestel gratis: Seksuele indoctrinatie in schoolboeken

‘Kinderen homoseksuele liefdesverhaaltjes voorlezen’

Kaufman laat haar masker helemaal vallen zodra ze aanbevelingen mag doen. Ze pleit namelijk voor een “inclusiever curriculum”, bijvoorbeeld door kinderen homoseksuele liefdesverhaaltjes voor te lezen. Maar het kan ook “nog subtieler”, namelijk "dat je als docent niet meer naar papa of mama vraagt, maar naar 'een van de ouders'”. Homoseksuele sluikreclame, zou je kunnen zeggen.

Homopropaganda uit belastinggeld

Grooming en homoseksuele indoctrinatie via geforceerde normalisatie: het gaat op Nederlandse scholen gewoon door, geïnitieerd door een gesubsidieerde organisatie die daar zelf alle belang bij heeft, ‘wetenschappelijk’ gedekt door universiteiten, terwijl kennelijk AVROTROS voor de public relations zorgt. En uiteraard allen, COC, universiteiten en publieke omroep, gefinancierd met overvloedig belastinggeld.

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 14 april 2022 16:41

Doneer