Artsen in Wall Street Journal hekelen transgenderisme voor kinderen

David Reimer was het proefkonijn van een gewetenloze grondlegger van de genderideologie. Hij werd reeds als baby 'getransgenderd'.

Artsen in Wall Street Journal hekelen transgenderisme voor kinderen

THEMA'S:

Met het oog op het groeiende gevaar van de gendertheorie in onze samenleving, heeft een twintigtal artsen en onderzoekers uit negen landen een opiniebijdrage geschreven waarin ze waarschuwen voor het gebrek aan wetenschappelijke consensus over geslachtelijke ’transities’ bij kinderen.

Collectieve opiniebijdrage

De specialisten benadrukken onder andere het belang van psychologische ondersteuning boven hormonale en chirurgische behandelingen. Hun collectieve opiniestuk, gepubliceerd in Le Figaro, werd oorspronkelijk in het Engels gepubliceerd in de Wall Street Journal. Hier volgen enkele passages.

"Alle systematische reviews van het bewijs tot nu toe, waaronder één die gepubliceerd is in het Journal of the Endocrine Society, hebben vastgesteld dat het bewijs voor de voordelen van hormonale interventies voor minderjarigen voor de geestelijke gezondheid laag of zeer onbetrouwbaar is. Aan de andere kant zijn de risico's aanzienlijk, zoals onvruchtbaarheid, levenslange afhankelijkheid van medicatie en angst", waarschuwen de ondertekenaars.

‘Psychotherapie in plaats van hormonen’

Ze vervolgen: "Daarom bevelen steeds meer Europese landen en internationale professionele organisaties nu psychotherapie aan in plaats van hormonen en chirurgie als eerstelijnsbehandeling voor jongeren met genderdysforie." Evenzo voegen ze eraan toe: "Er is geen betrouwbaar bewijs dat suggereert dat hormoontransitie een effectieve zelfmoordpreventiemaatregel is." "De politisering van de transgender gezondheidszorg in de VS is betreurenswaardig. De manier om dit tegen te gaan is dat medische genootschappen hun aanbevelingen afstemmen op het best beschikbare bewijs, in plaats van de voordelen te overdrijven en de risico's te bagatelliseren."

NPO, stop met het seksualiseren van kleine kinderen!

‘Echte genderdysforie is zeldzaam’

"Transgenderisme is zwaar gepolitiseerd, aan beide kanten," betreuren ze. Sommigen zullen elke hormoonvervangende interventie rechtvaardigen voor elke jongere van wie is vastgesteld dat hij of zij mogelijk lijdt aan genderdysforie. Deze houding is gevaarlijk, want slechts een minderheid van de mensen die op deze manier geïdentificeerd zijn, komt daadwerkelijk in aanmerking voor deze diagnose. Aan de andere kant zijn er mensen die geen enkele hormonale interventie zouden accepteren, ongeacht de specifieke kenmerken van elke patiënt.

Geen sluizen opendraaien voor onomkeerbare behandeling’

"Endocrinologen zijn geen psychiaters. Wij zijn niet degenen die mensen met genderdysforie kunnen identificeren. Het gaat er niet om de sluizen open te zetten en een vaak onomkeerbare behandeling aan te bieden aan alle mensen die waarschijnlijk problemen hebben met hun seksualiteit, maar om te bepalen wie er echt baat bij zou hebben," besluiten de experts.

(Toevoeging Gezin in Gevaar: Het is moeilijk hierbij niet te denken aan David Reimer (1965-2004), tegen wil en dank het eerste bekende slachtoffer van genderideologie, wiens leven samen met dat van zijn tweelingbroer geheel werd verwoest.)

Dit artikel is overgenomen van Avenir de la culture.

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 17 augustus 2023 14:00

Doneer