De successen van Gezin in Gevaar

Gig succ 1

Gezin in Gevaar verdedigt kind en gezin tegen de Seksuele Revolutie. Met nu al 50.000 medestanders – en dat worden er elke dag meer.

Gig succ 4

Gezin in Gevaar weet steeds meer jonge mensen te bereiken en te mobiliseren om voor het gezin op te komen. We geven cursussen, verstrekken informatie en voeren straatcampagne.

Gewoonbloot foto web

Gezin in Gevaar nam in 2021 het voortouw tegen NPO-programma Gewoon. Bloot., waarin kinderen blootgesteld werden aan naakte volwassenen. De petitie ging viraal. De NPO heeft een tweede seizoen afgeblazen.

Lees meer >>>

Gezin in gevaar rapport insteken

Gezin in Gevaar ondersteunt onderwijzers in het beschermen van kinderen tegen seksuele indoctrinatie. Zo stuurden wij ons rapport Seksuele indoctrinatie in schoolboeken aan alle 5.000 directeuren van christelijke scholen.

Gig succ 3

Gezin in Gevaar verschijnt in media als Reformatorisch Dagblad, de Volkskrant en Family7, en laat daar het christelijke pro-gezinsgeluid horen. Zo doorbreken we de seculier-liberale dominantie, die elke kritiek op de lhbt-ideologie taboe wil maken.

Lees meer >>

Gig succ 5

Gezin in Gevaar publiceert op www.geziningevaar.nl nieuwsberichten over gender en gezin, en brengt daarmee de feiten die de mainstream media niet willen brengen, bijvoorbeeld over de dreiging van pornografie en het totalitaire genderbeleid.

Lees meer >>

Gig succ 2

Gezin in Gevaar voert straatcampagnes, zoals de Kruistocht voor het Gezin in Amsterdam en de actie tegen Suitsupply. Hiermee winnen we de publieke ruimte terug op de lhbt-lobby die haar probeert te koloniseren met regenboogrommel.

Lees meer >>

Gig succ 7

Gezin in Gevaar is de strijd aangegaan met het totalitaire genderbeleid van D66-minister Ingrid van Engelshoven. Onder andere met een veelgetekende petitie tegen de genderindoctrinatie die zij in schoolboeken wil laten zetten. Van Engelshovens genderbeleid is nu afgeschoten in de Tweede Kamer.

Lees meer >>

Tweede Kamer 2 scaled

Gezin in Gevaar maakt politiek Den Haag bewust van de noodzaak om kind en gezin te beschermen. D66 erkent de invloed van onze acties door te klagen dat ons "taalgebruik" terug te lezen is in "moties en wetsvoorstellen".

Gig succ 6

Gezin in Gevaar onthulde dat academisch onderzoek naar gender in schoolboeken aangestuurd werd door D66-minister Ingrid van Engelshoven.

Lees meer >>

Gig succ 8

Gezin in Gevaar vestigt de aandacht op de hervatte opmars van pedofilie. Als eerste schreven we over pedofielen van het ‘Kinderbevrijdingsfront’ die zouden gaan flyeren op de Gay Pride. Dat leidde tot een storm van protest in de media, waarna de politie de pedofielen heeft tegengehouden.

Lees meer >>

Gig succ 9

Gezin in Gevaar tekende protest aan tegen de vulgaire, homoseksuele straatreclames van kledingketen Suitsupply. De campagne haalde alle landelijke media en werd een groot succes. De vulgaire reclames verdwenen en nieuwe straatreclames van Suitsupply bevatten geen homo-erotiek.

Lees meer >>

Gig succ 10

Gezin in Gevaar bracht de brochure Genderideologie: diversiteit of totalitarisme van de 21e eeuw uit, de eerste Nederlandse publicatie die grondig en toegankelijk de genderideologie ontmaskert voor een groot publiek.

Lees meer >>

Gig succ 11

Gezin in Gevaar waarschuwde voor online lesprogramma Squla, dat schoolkinderen blootstelt aan homoseksualiteit. Na deze waarschuwing lieten diverse leerkrachten, schooldirecteuren en ouders weten dat ze blij waren met onze oproep en dat ze Squla zouden schrappen uit het curriculum.

Lees meer >>

Gig succ 12

Gezin in Gevaar deed als eerste grondig onderzoek naar seksuele propaganda in het Nederlands onderwijs, resulterend in het rapport Seksuele indoctrinatie in schoolboeken. Er zijn 15.000 exemplaren gedrukt om te verspreiden onder scholen, leerkrachten, politici en gezinnen.

Lees meer >>

Uit de achterban

“Langs deze weg willen jullie laten weten dat we het erg fijn vinden te zien dat jullie hardop uitsprekend opkomen voor het gezin. Jullie laten een andere kant zien waardoor mensen nog de kans krijgen te zien dat er überhaupt een keuze is. Super. We bidden voor jullie en ondersteunen jullie van harte.”

Fam. W.

Ga door met jullie geweldig werk. Jullie zijn de enige die mij als leerkracht wél steunen en hoop geven voor de toekomst.

Dhr. W. uit Tilburg

Ik zal bidden of God u wil steunen. Ik ben dankbaar voor uw werk! U maakt mij bewust van de gevaren.

Fam. K. uit Nunspeet

In dit verstikkend klimaat is Gezin in Gevaar een verademing. Blijf zo doorgaan. Zet de lamp niet onder de korenmaat, maar op een standaard zodat het licht voor allen geeft!

Mevr. S. uit Nijmegen

Gelukkig dat iemand zoals u dit op deze wijze kan aanpakken. Gods zegen!

Dhr. T. uit Eindhoven