Stop het opdringen van seksualiteit op onze scholen!

Petitie aan Mariëlle Paul, minister van Onderwijs

Stop het opdringen van seksualiteit op onze scholen!

Nederland heeft christelijk onderwijs. Daarbij leren kinderen dat seksualiteit voor binnen het huwelijk is, gericht op nieuw leven en op het gezin dat de hoeksteen van onze samenleving is.

Maar nu stuurt de minister de Onderwijsinspectie op pad. Niet voor de handhaving van de kwaliteit, maar voor het opdringen van de liberale seksualiteit: homoseksualiteit, echtscheiding en transgenderisme. Alles wat haaks staat op de Heilige Schrift.

Schoolbestuurders beschrijven de onderwijsinspecties als "KGB-methoden", "overvallen", zelfs "razzia's". Het zegt veel over de dwang en intimidatie.

Docenten worden ondervraagd of ze wel positief over homoseksualiteit en echtscheiding denken. Leerlingen worden zonder medeweten van hun ouders apart genomen en gevraagd om geslachtsdelen te tekenen.

Deze gang van zaken is onverenigbaar met de ouderlijke macht, de vrijheid van onderwijs en de christelijke moraal.

Daarom moet minister Mariëlle Paul de Onderwijsinspectie direct laten stoppen met deze inspecties, en onze scholen en kinderen met rust laten!

Lees meer