Géén Europese Gender-Unie

Géén Europese Gender-Unie

Geachte kandidaat voor de verkiezingen van het Europees Parlement,

Het Europees Parlement heeft verscheidene documenten voortgebracht die zich tegen het gezin, de moraal en de christelijke wortels van Nederland en Europa richten. Laatst nog de “Resolutie van het Europees Parlement over verslechteringen op het gebied van de rechten van de vrouw en gendergelijkheid in de EU” van 6 februari 2019.

Europa moet eindelijk een proces van christelijke vernieuwing beginnen. Ik verzoek u daarom, dat u zich concentreert op de volgende doelen:

Geen Europese Gender-Unie: Eenduidige weigering van de eis van linkse politici en lobbygroepen om gender en gendermainstreaming een Europa-brede staatsdoctrine te maken.

  • Het Europees Parlement moet het christelijk begrip van huwelijk en gezin respecteren en beschermen, in plaats van de alternatieve levensvormen uit links-politieke kringen te bevorderen.
  • Het Europees Parlement moet zich voor godsdienst- en meningsvrijheid inzetten en geen klimaat van angst tegen christelijke politici en groeperingen
  • Het Europees Parlement moet zich voor de bescherming van de christelijke wortels van Europa inzetten en geen Europa-brede invoering van de ultra-liberale seksuele voorlichting
Lees meer