Bi-Love, stop met seksuele reclames!

Bi-Love, stop met seksuele reclames!

De reclameposters van uw website Bi Love wekken toenemend verzet in de samenleving, vooral bij mensen met gezinnen.

Ook ondergetekende tekent bezwaar aan tegen uw posters, die in strijd zijn met de openbare eerbaarheid. Dat geldt niet alleen voor de homo-erotische posters die in het bijzonder ergernis oproepen, maar ook voor andere reclames van uw bedrijf Brunique B.V.

Ik verzoek u uw maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Winstbejag is geen rechtvaardiging voor reclames, die slechts met vulgaire erotiek de aandacht trekken.

Ik vraag u daarom beleefd de kwaliteit van de publieke ruimte te respecteren en uw reclame-campagnes in overeenstemming te brengen met algemeen aanvaarde normen van openbare eerbaarheid.

Lees meer