Woke. Een modieuze ideologie en een christelijk antwoord daarop

Noelle Meering: het christelijke gezin is het beste antwoord op woke. (Beeld: YouTube)

Woke. Een modieuze ideologie en een christelijk antwoord daarop

THEMA'S:

Een diepgaande analyse van de woke ideologie levert de Amerikaanse denkster Noelle Mering in haar nieuwe boek The Woke Dogma. Ze onderzoekt daarin de diepgaande en vaak verontrustende antropologische en morele gevolgen van deze beweging.

Oorsprong: Black Lives Matter

Er zijn maar weinig concepten die de laatste tijd met zoveel kracht het rijk der ideeën zijn binnengedrongen als de term woke. Het woord werd een paar jaar geleden voor het eerst gebruikt in Noord-Amerika in de context van de Black Lives Matter-beweging en wordt vaak gebruikt om te verwijzen naar de noodzaak om 'wakker te worden' voor de realiteit van gemakshalve over het hoofd geziene discriminatie waaronder veel minderheden de afgelopen decennia, zo niet eeuwen, zouden hebben geleden.

Cancel culture

Deze beweging, die de beruchte cancel culture met zich mee heeft gebracht, mengt de terechte en goedbedoelde bewering dat bepaalde groepen gediscrimineerd worden met een reeks ideeën van cultureel links die erop gericht zijn het zogenaamde 'traditionele' geloofs- en waardesysteem omver te werpen. Als reactie op deze bewering heeft de conservatieve wereld verschillende geschriften geproduceerd waarin de excessen van de woke-beweging aan de kaak worden gesteld, in het bijzonder haar hardnekkige en vaak gewelddadige pogingen om uitspraken die tegen haar aannames ingaan het zwijgen op te leggen.

Volg GIG op Telegram

Scherpzinnige analyse

Een van de meest recente essays over dit onderwerp is The Woke Dogma van Noelle Mering. Hierin analyseert deze gerenommeerde denkster de woke-ideologie met scherpzinnigheid, waarbij ze verder gaat dan het anekdotische om door te dringen tot de diepgaande en vaak verontrustende antropologische en morele implicaties van deze beweging.

Constante, maar zinvolle uitweidingen

Het boek van Mering is verdeeld in vier delen: oorsprong, dogma's, indoctrinatie en restauratie. Toegegeven, het essay mist een gemakkelijk te volgen verhaallijn door de constante uitweidingen die de auteur in het verhaal introduceert. Er moet echter worden opgemerkt dat dit geen onnodige uitweidingen zijn, maar eerder interessante verklaringen en voorbeelden die de lezer stof tot nadenken bieden.

Vervanging van rede door wil

In die zin is het de moeite waard erop te wijzen dat The Woke Dogma enkele briljante momenten bevat, waarin de auteur enkele van de meest afgezaagde ideeën van de beweging met een bijzondere scherpzinnigheid weerlegt. Ook de uiteenzetting van de filosofische context van de woke-beweging is even begrijpelijk als precies, en benadrukt de vervanging van de rede en de werkelijkheid door de wil, de nieuwe afgod van deze postmoderne ideologie.

Bestel gratis: Genderboek

Christelijk antwoord

Bovendien analyseert Mering niet alleen de verschillende pijlers van de Woke-ideologie, maar verweeft zij daarin ook het antwoord op elk ervan vanuit een christelijk perspectief. In dit opzicht is het vermeldenswaard dat een van de grootste prestaties van het boek juist ligt in de pro-actieve manier waarop Mering het christelijke antwoord presenteert.

Elitaire cultuuroorlog

Vanaf het begin van het boek maakt de schrijfster duidelijk dat haar idee is om de confrontatie die typerend is voor de woke ideologie te vermijden en in plaats daarvan een brug van communicatie door middel van woorden te presenteren die, door de elitaire cultuuroorlog te vermijden, ons in staat stelt om de wereld in ons en om ons heen beter te begrijpen en van daaruit tot begrip met de ander te komen.

Voortdurend slachtofferschap

Tegenover de voortdurende polarisatie en het wantrouwen die de woke stroming veroorzaakt, toont Mering ons het christendom als een boodschap van eenheid en geloof, die een veel hoopvoller en verzoenender panorama biedt dan de duistere, Kaïn-achtige wereld waar de woke spiraal ons uiteindelijk heen leidt. Tegenover het voortdurende slachtofferschap dat deze ideologie aanmoedigt - waarvan de ultieme uitdrukking te vinden is in de sociale netwerken - stelt het christendom ten de noodzaak van een gewetensonderzoek voorop, dat vooraf moet gaan aan elke perceptie van zichzelf als slachtoffer, en ten slotte de naastenliefde, die als de christelijke deugd bij uitstek kan worden beschouwd.

Minister, stop het opdringen van seksualiteit op onze scholen!

Beste antwoord: het christelijke gezin

Aan het einde van het boek introduceert Noelle Mering een laatste stelling die het hoogtepunt is van al haar argumentatie: de claim van het christelijke gezin als het beste antwoord en voorstel op de woke-ideologie. Volgens dit idee vindt elk van de drie dogma's van de woke - taal van de persoon, afwijzing van de rede en minachting voor autoriteit - zijn tegenhanger in het christelijke gezin. In het christelijke gezin wordt ieder mens gerespecteerd en bemind zoals hij of zij is. Orde en rede worden overgedragen door genegenheid, door het cultiveren van deugden en door wijsheid: met als doel de grenzen in het oog te houden en de liefde voor het goede te koesteren.

Dit artikel verscheen eerder op Avenir de la Culture. De auteur van dit artikel, Atilio Faoro, schreef zelf een boek over woke. Lees hier een interview met hem.

Laatst bijgewerkt: 12 februari 2024 14:47

Doneer