Schokkende onthullingen steken spaak in de wielen van de transgender zwendel

Matt Walsh, nieuwscommentator van the Daily Wire, deed onderzoek naar het transgender-verdienmodel van ziekenhuizen.(Beeld: YouTube)

Schokkende onthullingen steken spaak in de wielen van de transgender zwendel

THEMA'S:

Een ziekenhuisarts heeft openlijk toegegeven dat transgenderzorg zeer winstgevend is. In een schokkende video erkent Dr. Shayne Sebold Taylor dat patiënten vaak moeten blijven terugkomen voor operaties en medicijnen om hun tragische waanbeeld in stand te houden. Matt Walsh van the Daily Wire heeft dit naar buiten gebracht met grote ophef tot gevolg.

“Big money makers”

Het was bij velen al langer geen geheim dat empathie niet de (enige) drijfveer was van genderklinieken. Maar bijna niemand had in de gaten dat geld de grootste rol blijkt te spelen in de wereld van de genderklinieken. Zo verdient het Vanderbilt University Medical Center, het ziekenhuis van dr. Taylor, $40.000 per patiënte die haar bovenlichaam tracht te vermannelijken. Dat is echter nog niks vergeleken met de $100.000 die het Medisch Centrum mag innen voor een operatie die weefsel uit verschillende lichaamsdelen verzamelt om er een mannelijk geslachtsorgaan van te construeren. Dit zijn “Big money makers” aldus dr. Taylor.

Consequenties voor medewerkers met bezwaren

In een ander onthullend filmpje van Vanderbilt spreekt een gezondheidszorgjurist dreigende taal uit naar een ieder binnen de organisatie die hier bezwaar tegen heeft. Het is volgens haar ‘problematisch’ als een medewerker zich hier zou beroepen op gewetensbezwaar. Later zegt ze expliciet dat het weigeren om mee te werken aan het uitvoeren van deze operaties op grond van religieuze bezwaren ‘niet zonder gevolgen kan blijven.’

Transmaatjes

Om ervoor te zorgen dat dokters en andere zorgmedewerkers in de klinieken de ‘identiteit van de patiënt respecteren’ heeft Vanderbilt zogenaamde ‘Transmaatjes’ ingezet. Dit zijn naar eigen zeggen transgenderactivisten die een patiënt begeleiden als ze ‘zorg’ krijgen. Zij letten erop dat dokters die ‘onveilig gedrag’ vertonen, zoals het weigeren om een zogenaamd trans-persoon te bevestigen in zijn of haar waanbeeld, in de gaten gehouden kunnen worden of erger. Veel Orwelliaanser wordt het niet.

Minderjarig

Alsof dit allemaal nog niet schokkend genoeg is, komt er nog eens bij dat Vanderbilt ook zonder schroom toegeeft onomkeerbare hormonen toe te dienen aan patiënten zo jong als dertien jaar. Indien iemand eenmaal hormonen toegediend krijgt, dan kunnen in de genderkliniek bij Vanderbilt bij kinderen zo jong als zestien jaar al geslachtsoperaties worden uitgevoerd.

Lees ook: Tien redenen om tegen de transgenderwet te stemmen

De klokkenluider

Sinds de oprichting van hun genderkliniek in 2018 heeft Vanderbilt in het geheim deze gruweldaden ongehinderd kunnen doen. Totdat Matt Walsh, een nieuwscommentator van the Daily Wire, hier met zijn team onderzoek naar deed. Hij hoefde hiervoor niet veel moeite te doen, alles stond gewoon op de website. Via Twitter en andere mediaplatforms onthulde Walsh wat er zich in de genderkliniek van Vanderbilt afspeelt. Nationale verontwaardiging was het gevolg.

De voorspelbare reactie

Genderactivisten reageerden zoals gewoonlijk niet met argumenten maar met dreigementen. Ze stelden Twitter op de hoogte van Walsh’ ‘terrorisme’, en een aantal van hen heeft de FBI zelfs op de hoogte gesteld van Walsh’ ‘haatdragende’ claims die ‘aanzetten tot geweld’. Toen Vanderbilt lucht kreeg van deze publiciteit hebben ze meteen de hele website van hun genderkliniek verwijderd. Gelukkig was dit voorzien en heeft het team van Walsh van tevoren de relevante data gedownload en zijn er screenshots gemaakt.

Meer dan een klokkenluider

Walsh heeft van deze ophef gebruik gemaakt om samen met een aantal leden van de Senaat van Tennessee een wetsvoorstel op te stellen dat expliciet alle gender-gerelateerde medische handelingen, zoals hormonen, medicijnen en operaties, aan minderjarigen verbiedt in de gehele staat. Volgens Walsh is dit slechts het begin. Hij is vastberaden om deze schandelijke praktijken ook buiten Tennessee te onthullen. “Jarenlang hebben deze mensen gedaan wat ze wilden, en dat deden ze openlijk, zonder vrees voor tegenstand of kritiek. Maar die dagen zijn voorbij. Ze zijn voorbij en komen nooit meer terug.”

Lees ook: Telegraaf peilt draagvlak voor transgenderwet: bijna nihil

De les uit Tennessee

Hoewel dit verhaal in Nederland nauwelijks aandacht heeft gekregen laat dit wel zien hoe ontzettend gering de steun is voor dergelijke praktijken onder weldenkende mensen. Daarnaast heeft deze gebeurtenis laten zien dat deze wanpraktijken het daglicht niet kunnen verdragen. Ze bezwijken onder de geringste druk: het enige wat hiervoor nodig was, was iemand met een platform die de eigen woorden van Vanderbilt kon laten horen aan een groter publiek. Het helpt dus om dit soort wanpraktijken onder de grote aandacht te brengen. Het heeft wel degelijk zin om ons actief tegen dit soort zaken te verzetten.

De diepere kwestie

Nu deze transgenderzwendel aan het licht is gebracht komt het erop aan om de transgenderideologie als geheel te bekritiseren. Zelfs als er geen sprake zou zijn van een winstoogmerk bij genderklinieken en de medische ingrepen alleen maar worden gedaan op volwassenen, is het nog steeds zaak om het transgenderisme als zonde resoluut af te wijzen. Dit is omdat het transgenderisme rechtstreeks tegen Gods scheppingsorde in gaat. Het 'zelfbeschikkingsrecht' waar men zich vaak op beroept bij het verdedigen van transgenderisme bij volwassenen gaat hier dan ook lijnrecht tegenin. God maakt ons mannelijk of vrouwelijk. Niet wijzelf.

Laatst bijgewerkt: 28 september 2022 13:28

Doneer