WEF: 'goede redenen' om kinderen met microchips te implanteren

Door kinderhersenen met microchips te bewerken, kun je ze rauwkost laten eten alsof het fastfood is. (Foto: Electrolux Design Lab CC BY-NC 2.0 via Flickr)

WEF: 'goede redenen' om kinderen met microchips te implanteren

THEMA'S:

Hoewel zij toegeeft dat lichaams- en hersenchip-implantaten gehackt kunnen worden, juicht een auteur van het WEF de voordelen ervan toe, en suggereert zij dat ze onvermijdelijk zijn.

"Rationele redenen voor inplanting chips"

Het Wereld Economisch Forum (WEF) heeft een artikel gepubliceerd waarin wordt gesteld dat er "goede, rationele redenen" zijn om kinderen met microchips te implanteren. De controversiële bewering kwam in een opiniestuk over menselijke "augmentatie" ('uitbreiding') geschreven door Kathleen Philips, VP van Onderzoek en Ontwikkeling bij het Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum (imec), dat zij opende met een sterrenbeeld van kinderen die "superkrachten" verwerven via technische hulpmiddelen.

Technologie 'verbetert' mensen

Hoewel Philips toegaf dat technologieën die de mens verbeteren, zoals chipimplantaten, kunnen worden gehackt, waardoor de dystopische mogelijkheid ontstaat dat ons lichaam en onze geest kunnen worden beïnvloed door krachten van buitenaf, betoogde zij dat de implantatie van kinderen bijvoorbeeld wenselijk is om "veiligheidsredenen", omdat ouders zo hun locatie kunnen traceren. De reikwijdte van technische augmentatie omvat niet alleen hulpmiddelen om gehandicapte functies zoals horen of lopen te herstellen, maar ook technologie die "volledig gezonde" mensen verbetert, zoals "nachtbrillen" en "hersen-computer interfaces", legde Philips uit.

Implantaten zullen "naadloos integreren"

Naast draagbare apparaten zoals visuele en gehoorapparaten die een student met een aandachtstekortstoornis kunnen helpen "overtollige prikkels af te weren", zou menselijke augmentatie ook technologie omvatten die in het lichaam wordt geïmplanteerd, schreef Philips. Dergelijke implantaten zouden "naadloos integreren met de omgeving" via draadloze verbindingen met bijvoorbeeld "sensoren in een stoel".

Nuttig voor slopende aandoeningen

"Hoe beangstigend chipimplantaten ook mogen klinken, ze maken deel uit van een natuurlijke evolutie", aldus de auteur, die voorspelt dat dergelijke implantaten een "handelsartikel" zullen worden, net als gehoorapparaten en brillen. Chips die rechtstreeks in de hersenen worden geïmplanteerd, zoals die welke zijn ontwikkeld door Elon Musk's bedrijf Neuralink, zouden nuttig zijn voor de behandeling van slopende neurologische aandoeningen zoals epilepsie en de ziekte van Parkinson, maar ook voor het meer algemene, "steeds groter wordende probleem" van depressie, aldus Philips. In Australië en de VS worden al hersencomputerinterface-implantaten getest om mensen met neurodegeneratieve aandoeningen zoals ALS (amyotrofische laterale sclerose of de ziekte van Lou Gehrig) te helpen.

Hersenimplantaten 'natuurlijke stap'

Philips probeerde de wijdverbreide bezorgdheid over de gevaren van dergelijke technologie weg te nemen door de lezers te verzekeren dat "de meeste toepassingen gebaseerd zullen blijven op medische noodzaak en niet zozeer op een hulpmiddel om gedachten te lezen", en voegde eraan toe dat "hersenimplantaten misschien niet de eerste keuze zullen zijn in onze verrijkte samenleving". Ze stelde echter verder dat dergelijke hersenimplantaten de natuurlijke volgende stap zijn van medicijnen die de hersenen beïnvloeden en die we al "zonder meer" innemen, zoals antidepressiva of stimulerende medicatie voor ADD.

Bescherm kinderen tegen seksuele indoctrinatie door COC!

'Veiligheid en ethiek blijven problematisch'

Onder verwijzing naar de aanpassing van de pacemaker van voormalig VS-vicepresident Dick Cheney om "hacking te voorkomen", waarschuwde zij dat veiligheid en ethische bezwaren een kenmerk blijven van augmentatietechnologie. Philips' voorgestelde oplossing is de "begeleiding" van "overkoepelende of onafhankelijke instellingen" om te helpen een "ethisch kader" rond dergelijke technologie te creëren, zoals een actieplan dat al door de Raad van Europa is gelanceerd.

Technologie om 'haattaal' te voorkomen

Paul Joseph Watson van Summit News merkte op dat de "steun en visie" voor dergelijke technologie waar Philips om vraagt "geleverd zou worden door jullie technocratische overheersers, dezelfde mensen die wanhopig proberen het internet te censureren zodat ze niet bekritiseerd kunnen worden", verwijzend naar de oproep van het WEF om menselijke en kunstmatige intelligentie te laten samensmelten om "haatzaaiende taal" en "verkeerde informatie" te censureren.

'Versmeld lichamelijke en digitale identiteit'

Watson wees erop dat de oprichter en chef van het WEF, Klaus Schwab, in zijn boek The Great Reset schreef dat de vierde industriële revolutie zou "leiden tot een samensmelting van onze lichamelijke, digitale en biologische identiteit." Volgens Watson "verduidelijkt" Schwab dat dit betekent "implanteerbare microchips die je gedachten kunnen lezen." In een interview uit 2016 met de Zwitserse omroepgroep RTS zei Schwab inderdaad dat hersenchips op grote schaal zouden worden ingevoerd "zeker in de komende 10 jaar."

Minister, stop de fiscale bestraffing van het kostwinnersgezin!

Eerst in kleren, dan in hersenen inplanten

"En in eerste instantie zullen we ze in onze kleren implanteren," zei hij. "En dan kunnen we ons voorstellen dat we ze in onze hersenen implanteren, of in onze huid. En op het einde, misschien, zal er een directe communicatie zijn tussen onze hersenen en de digitale wereld," voorspelde Schwab.

AI-systeem zet hersengegevens om in tekst

Sinds Schwab's interview heeft de brein-computer interface technologie snelle vooruitgang geboekt. Vorig jaar onthulde Facebook een prototype van een draagbaar polsapparaat dat verbonden is met een "neurale interface". Een AI-systeem dat door Facebook-onderzoekers is getest, kan naar verluidt hersengegevens omzetten in tekst met een foutenmarge van slechts 3 procent.

Hersenen verbinden met digitale apparaten

Tesla CEO Elon Musk is een stap verder gegaan met zijn startup Neuralink, die tot doel heeft om hersenen te verbinden met digitale apparaten door middel van draadloze microchips. Musk heeft gezegd dat hij hoopt dat Neuralink zal leiden tot "symbiose met kunstmatige intelligentie".

Dit artikel is met toestemming overgenomen van LifeSiteNews.

Laatst bijgewerkt: 25 augustus 2022 18:02

Doneer