Wat is de betekenis van de symbolen van de TFP?

Wat is de betekenis van de symbolen van de TFP?

Velen zijn bekend met onze kenmerkende rode standaarden en capes, die laten zien dat we deel uitmaken van de katholieke lekenbeweging Traditie, Familie & Privé-eigendom (TFP). Terwijl linkse mensen deze symbolen haten en vrezen, zijn zij die strijden voor morele waarden er dol op. Waarom wekken TFP-symbolen zoveel bewondering en haat op? Waar staan ze voor?

TFP Leeuw

Het meest herkenbare TFP-symbool is de gouden brullende leeuw. In het dierenrijk vertegenwoordigt de leeuw majesteit en moed. In de H. Schrift verwijst de Leeuw van de stam van Juda naar Onze Heer Jezus Christus en Zijn eeuwige koningschap over hemel en aarde. De TFP leeuw loopt op de vijand af en doet een grote stap voorwaarts. De gestrekte spieren van zijn benen tonen deze aanvallende beweging. Zijn ogen zijn niet gericht op de tegenstander in zijn onmiddellijke nabijheid, maar op het oneindige. Zijn blik is gericht op de nobele Zaak waar hij voor vecht. God is het einddoel van zijn gevecht.

Leeuw

Rood kruis

De TFP leeuw heeft een rood kruis op zijn borst dat het katholieke geloof vertegenwoordigt. Terwijl de klauwen klaar staan om fysiek aan te vallen, symboliseren de open mond van de leeuw en de uitgesproken uitgestoken tong het vitale belang van het voeren en winnen van de ideeënstrijd. De leeuw kijkt naar links (liberalisme en communisme) met de borst vooruit en de kop hoog. De flamboyante staart voegt een vleugje elegantie toe aan de strijd. Bovendien tart de rechtopstaande en versierde staart de vulgaire en egalitaire trekken van de revolutie.

Elegantie

Prof. Plinio Corrêa de Oliveira, de oprichter van de eerste TFP en ontwerper van de symbolen, verklaarde: "De leeuw wekt niet de indruk dat hij erg zwaar, vleesetend of woest is. Integendeel, hij getuigt van elegantie, aristocratie en kracht. Het is een leeuw die weet hoe hij een kruisvaarder moet zijn. Al deze elementen samen geven de leeuw charme."1 De kleur goud symboliseert de edelmoedigheid van de strijd van de TFP voor het herstel van de christelijke beschaving, de heerschappij van Christus de Koning, en de komende triomf van het Onbevlekt Hart van Maria, beloofd in Fatima.

De gevreesde rode sjerpen

Een liberale studente beschreef ooit haar ontmoeting met een TFP campagne. "Toen ik op donderdagmiddag naar de les liep, hoorde ik plotseling doedelzakken en zag ik de gevreesde rode sjerpen. Ja, onze goede vrienden, de fanatieke leden van Civitas Christiana, waren weer eens op de campus... Ik heb de hele dag aan de TFP gedacht."2 De symbolische waarde van de rode capes is onmiskenbaar. Deze "gevreesde rode sjerpen" zijn zeer zichtbaar en werken als een krachtvermeerderaar. De TFP-cape, glanzend en beweeglijk in zijn bewegingen, is ontworpen om de aandacht van het publiek te vestigen op een ideologische kwestie. Noch een jas, noch een habijt, de vorm is niet verwant aan enig bekend kledingstuk. Hij bedekt de borst en verandert degene die hem draagt in een levende standaard.

TFP 2

Bustes

Prof. Corrêa de Oliveira legt uit: "De cape die de leden en vrijwilligers van de TFP dragen, is bedoeld om hun gestalte als het ware los te maken van de gewone kleding en om hen als het ware tot bustes te maken, die hen in een ideaal en historisch perspectief projecteren. In de ogen van het volk verschijnt het lid, de vrijwilliger van de TFP, die zich met de cape presenteert, schitterend met zijn idealen en daarmee wordt gemakkelijk het doel van de cape bereikt, namelijk de aandacht van het publiek op hem vestigen."3

TFP Standaard

Het rode vaandel van de TFP met zijn gouden leeuw op een blauwe paal, bekroond door een gouden fleur-de-lis, wordt voornamelijk gebruikt voor openbare straatcampagnes. Het valt op op universiteitscampussen, pro-familie manifestaties, en de jaarlijkse Mars voor het Leven. Het "middeleeuwse vaandel", zoals velen het noemen, verkondigt de idealen van traditie, familie, en eigendom. Als het hard waait, toont de banier zijn hele symboliek. Maar de standaard verkondigt ook de eeuwige beginselen waarvoor hij staat, zelfs wanneer de wind gaat liggen. De trouw aan de principes is onvoorwaardelijk.

Enthousiasme

Wanneer de standaard een stormachtige wind vangt, vertegenwoordigt hij het enthousiasme van iedere soldaat van Christus om de Kerk te dienen. In perioden van rust symboliseert de standaard de bezinning en contemplatie die de persoon ondersteunen die later de strijd moet voortzetten. De stok van de standaard symboliseert de deugd van de matigheid, die de standaard reguleert en in toom houdt, en zijn enthousiasme verankert.

Bergen

Bloed van de martelaren

Levendig rood symboliseert de deugd van het heldendom, het bloed van de martelaren, en de waarde van zelfopoffering voor een hoger doel. Rood vertegenwoordigt ook het Heilig Hart van Jezus. De oprichter van de TFP legt uit: "Onze rode standaard met de gouden kleur van zijn leeuw stelt iets voor dat spreekt van grote idealen ... [het] verheft de ziel naar een hoger plan, het spreekt van strijd, doet de adel en schoonheid van het recht voelen, en deelt ten minste een beetje van het gevoel van de strijd mee aan hen die het zien."4

Fleur-De-Lis

De driebladige fleur-de-lis die de TFP standaard bekroont symboliseert drie deugden: wijsheid, zuiverheid en ridderlijkheid. Het middelste en hoogste lelieblad is wijsheid, de superieure deugd die over alle andere regeert. De twee zijblaadjes van zuiverheid en ridderlijkheid buigen in onderwerping voor de wijsheid. Bovenal wijst de lelie naar de hemel en symboliseert de zuiverheid van Onze-Lieve-Vrouw.

Kruisridders

Leden van de TFP dragen een uniek ceremonieel habijt, speciaal voor plechtige gelegenheden. Dit habijt zit vol symboliek en weerspiegelt drie aspecten van het morele profiel van een TFP-lid: slavin van Onze Lieve Vrouw, strijder en monnik. Het grote zwaardkruis van Sint-Jacob op het scapulier valt op. Het kruis is half rood en half wit met een gouden draad die de twee kleuren scheidt. Rood symboliseert de bereidheid om zo nodig zijn bloed te vergieten ter verdediging van de Kerk en de christelijke beschaving. Wit symboliseert de zuiverheid van orthodoxie en kuisheid. Goud vertegenwoordigt de edelmoedigheid van de TFP-missie. Het kruisridderkruis is groot omdat een TFP-lid niet bang is zijn liefde voor het kruis van Onze Heer Jezus Christus te tonen in een wereld die het veracht.

Habijt
TFP 3

Ketting

In plaats van een touwvormige ceintuur wordt bij het TFP habijt gebruik gemaakt van een grote aaneengeregen ketting. Dit is een uiterlijke uitdrukking van de geestelijke slavernij van liefde tot de Heilige Maagd Maria volgens de methode van het boek van de heilige Louis de Montfort, Ware Devotie tot Maria. Aan de linkerkant, waar de ketting in elkaar grijpt, hangen drie of zeven schakels naar beneden. Drie schakels symboliseren de rol van Onze-Lieve-Vrouw als dochter, moeder en echtgenote van God. De zeven schakels stellen de zeven smarten of de zeven vreugden van Onze-Lieve-Vrouw voor. Hangend aan de ketting is de heilige rozenkrans het spirituele wapen van alle tijden. Tenslotte wordt de TFP cape opgevouwen en bevestigd op de linkerschouder van het scapulier.

Het belang van symbolen

Ideeën en beginselen zijn te ingewikkeld om alleen met woorden uit te drukken. Daarom zijn symbolen nodig. Noem het woord "heldendom" en er schiet je een heldhaftig persoon of symbool te binnen, niet een definitie uit een woordenboek. Daarom helpen symbolen mensen principes en ideeën te begrijpen. Symbolen spreken over het onuitsprekelijke, metafysische en spirituele rijk. Zij zijn de zichtbare weergave van de onzichtbare wereld.4


Voetnoten

  1. https://www.tfp.org/the-tfps-rampant-lion/
  2. https://www.gwhatchet.com/2003/11/24/letters-to-the-editor-128/
  3. https://www.pliniocorreadeoliveira.info/UK_820601_all_about_TFPs.htm
  4. Ibid

Laatst bijgewerkt: 30 november 2023 11:23

Doneer