Waarom ziet de EU zichzelf als nieuwe Toren van Babel?

Het Lexgebouw van de EU is duidelijk geïnspireerd door de Toren van Babel zoals Bruegel die schilderde. Bron afbeelding rechts: Youtube / christianvoiceuk

Waarom ziet de EU zichzelf als nieuwe Toren van Babel?

THEMA'S:

De nieuwe Toren van Babel staat in Brussel en heet het "Lexgebouw". Daar werken duizenden EU-ambtenaren aan het nieuw Babylon.

De toren van Babel

De Heilige Schrift vertelt hoe de mensheid in het begin de Toren van Babel bouwde om tot de hemel te reiken. Dit was in strijd met Gods wil dat de mens heel de aarde zou bevolken. God maakte een einde aan deze hoogmoed door spraakverwarring te zaaien. Daarop verspreidden de mensen zich over heel de aarde en vestigden daar de verschillende volkeren (Genesis 11).

Geen hemel op aarde

Duizenden jaar joodse en christelijke traditie hebben dit Bijbelverhaal opgevat als een waarschuwing: de mens moet geen hemel op aarde bouwen. De droom van één wereldrijk is een gevaarlijke utopie. De volkeren zijn begrensd. De mens is feilbaar en nietig.

Bestel brochure EUSSR

Op naar een wereldregering

De Revolutie verwerpt God. De mens hoeft niet nederig te zijn, maar kan zélf god zijn. We kunnen de Babylonische spraakverwarring overwinnen en de utopische staat vestigen, een novus ordo seclorum waarin iedereen gelijk is en dus dezelfde taal spreekt en onder dezelfde wereldregering valt.

Het gezin mag niet meer centraal staan in Europa

In deze utopie zijn er geen landsgrenzen en evenmin grenzen tussen gezinnen. De Revolutie staat vijandig tegenover het kerngezin van man, vrouw en kinderen. Het gezin staat immers de grenzeloze genotszucht in de weg. Vandaar dat GroenLinks-PvdA in haar EU-verkiezingsprogramma pleit voor Europese erkenning van "regenboogfamilies" en "meerouderschap".

Lexgebouw is de toren van Babel

De Europese Unie is een hernieuwde poging om de Toren van Babel te bouwen. Bewust hebben de architecten het Lex-gebouw van de EU, waar duizenden ambtenaren werken aan de ever-closer union, gemodelleerd naar de toren van Babel zoals die geschilderd is door de Nederlandse kunstenaar Pieter Bruegel.

Lees ook: Europese verkiezingen: zo denken de partijen over lhbt en genderideologie

De EU is nooit af

Het Lex-gebouw moet een onafgebouwde indruk wekken, zoals de EU zelf altijd in aanbouw is en in principe onbegrensd is: het kan tot de hemel reiken. Het ontbreekt in het gebouw aan iedere symboliek die op positieve wijze verwijst naar het christendom dat Europa heeft gevormd.

Prijskaartje van 262 miljoen euro

Het prijskaartje van het Lex-gebouw is 262 miljoen euro. De werkelijke kosten van alle EU-dwang die daar uitgedacht wordt, zijn echter nog veel hoger en vallen niet in euro's uit te drukken.

Dit is een versie van een artikel uit het boek EUSSR.

Laatst bijgewerkt: 24 mei 2024 19:42

Doneer