VU buigt voor christofobie en vervangt Bijbel met klimaatideologie

De Vrije Universiteit van Amsterdam keert zich steeds meer tegen het christendom. Bron afbeelding: Wikimedia Commons / Galaufs.

VU buigt voor christofobie en vervangt Bijbel met klimaatideologie

“Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft.” Met deze Psalmtekst begint elke plechtigheid aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Met als afsluiting: “De naam des Heren zij geprezen, van nu aan tot in eeuwigheid.” (Psalm 113:2) Het zijn welbekende Bijbelteksten voor christenen. Toch wil het universiteitsbestuur er van af, vanwege klimaat en ‘inclusiviteit’.

'Inclusiviteit' komt neer op christenen uitsluiten

Rector Jeroen Geurts stelt in een persbericht dat de “onderlinge herkenning [er niet meer is] als het gaat om de christelijke identiteit.” Daarom kiest de rector voor een “inclusievere formulering”. Eén die christenen uitsluit. Hun geloofsovertuiging mag niet doorklinken. ‘Inclusiviteit’ komt zo neer op de 'exclusie', in toenemende mate zelfs vervolging van christenen. In steeds meer delen van de academische wereld kun je als belijdend christen al fluiten naar een aanstelling.

Universiteiten zijn kind van de Kerk

Wat de Orwelliaanse uitwisoperatie extra bizar maakt, is dat de universiteit als concept een kind is van de christelijke beschaving. De grandioze universiteiten van Oxford, Leuven, Bologna en Parijs zijn opgericht door de katholieke Kerk, om het Scheppingswerk van Gods hand te bestuderen. Wetenschap is in hoge mate een product van het christendom, zoals historicus Reijer Hooykaas aantoont in Religion and the Rise of Modern Science, nota bene geschreven tijdens zijn hoogleraarschap aan de Vrije Universiteit.

Bestel nu gratis: De waarheid over homoseksualiteit

Activist kent de Bijbel niet

De Vrije Universiteit buigt voor academische activisten van de afdeling Life Sciences, die een petitie verspreiden tegen het gebruik van de Bijbelteksten. Dat zijn “starre teksten, over de Heer die hemel en aarde heeft gemaakt”, vindt promovendus Ruben Bakker, die vervolgens toegeeft: “Ik ken zelf de Bijbel niet.” Deze blinde haat tegen de christelijke Scheppingsleer is ingegeven door een seculier-dogmatisch geloof in ‘spontane’ Big Bangs en ‘ongeleide’ evolutie. Darwin is, met Freud en Marx, één van de goden in het seculier-linkse pantheon. En wie Darwins naam ijdel gebruikt, heeft smart op smart te vrezen.

God wordt vervangen met de afgod van Klimaat

Met de Heilige Schrift uit het raam geworpen, zal de VU haar plechtigheden voortaan openen met “verantwoordelijkheid voor mens en planeet”. Daarmee bekeert de universiteit zich tot de nieuwste vorm van de Revolutie, de ‘groene’ opvolger van het ‘rode’ communisme: de klimaatideologie. Die is onverenigbaar met de Heilige Schrift, die de redding van zielen voorop stelt en zich op geen enkele manier leent voor linkse praat over ‘zorg voor de aarde’. Klimaat is een afgod geworden. Een jaloerse afgod, die niet kan verdragen als “de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft” ook maar kort genoemd wordt in een academische ceremonie.

Bestel gratis: Genderboek

Laatst bijgewerkt: 1 december 2022 09:20

Doneer