Veroordeelde pedofiel na paar jaar vrijgelaten, woont in luxe appartement in Amsterdam

Veroordeelde pedofiel na paar jaar vrijgelaten, woont in luxe appartement in Amsterdam

THEMA'S:

‘Negentien jaar cel en vijftien jaar TBS!’ Dat was het oordeel van de Vlaamse rechtbank aangaande de Nederlandse pedofiel Pieter C. De zestiger zou de gevangenis waarschijnlijk nooit meer levend verlaten. Gezien zijn misdaden kwam dat volgens de nabestaanden in de buurt van een welverdiende straf. Echter, nu blijkt dat de zware zedendelinquent in alle stilte is vrijgelaten nadat hij slechts zeven jaar achter de tralies heeft doorgebracht.

Duistere praktijken

De Nederlander werkte voor zijn arrestatie als bankier en beleggingsadviseur in Antwerpen. In zijn vrije tijd daarentegen had hij door de jaren heen thuis op zijn computer grote hoeveelheden kinderpornografie verzameld. Samen met zijn vrouw onderhield hij een weeshuis in Cambodja, waar hij met regelmaat fondsen voor wierf. Echter, in werkelijkheid bleek hier allerminst een filantropische beweegreden achter te zitten. Hij adopteerde namelijk een aantal van deze weeskinderen om hen te misbruiken. Ook betaalde hij arme Cambodjaanse vrouwen om voor de camera seksuele handelingen te verrichten bij hun baby’s.

Lees ook: Waarom gesimuleerde ontucht met minderjarigen juist géén oplossing is voor pedofilie

Vlucht

Door de inspanningen van de FBI liep de zedendelinquent in 2012 tegen de lamp. Toen tijdens het proces duidelijk werd dat hij vermoedelijk de rest van zijn leven in de gevangenis zou moeten doorbrengen, nam hij de benen naar Cambodja. Hij wiste zijn complete internetgeschiedenis en poogde onder te duiken. De Vlaamse justitie was echter vastberaden om de pedofiel opnieuw te arresteren. “Alles, maar dan ook alles, zal in het werk worden gesteld om Pieter C. terug te halen. Van waar dan ook op deze aardbol”, aldus de procureur van Antwerpen.

“Ik zal sterven in de cel”

De internationale druk op de zedendelinquent nam behoorlijk toe. Child Focus, een Belgische stichting die opkomt voor misbruikte kinderen schreef zelfs een brief aan de Cambodjaanse koning. Uiteindelijk voelde de pedofiel zich genoodzaakt zichzelf aan te geven bij de politie. Hij werd meteen uitgeleverd aan België. Hier werd hij in 2016 veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van negentien jaar en vijftien jaar TBS. Vervuld met zelfmedelijden verzuchtte de veroordeelde zedendelinquent in zijn slotwoord dat hij de straf “wat zwaar” vond. “Ik zal sterven in de cel”.

NPO, stop met het seksualiseren van kleine kinderen!

Op vrije voeten

Tot ontzetting van velen, werd hij 28 april dit jaar op vrije voeten gesteld. De kindermisbruiker werd “wegens goed gedrag” vrijgelaten nadat hij nauwelijks een derde van zijn gevangenisstraf heeft uitgezeten. Vanwege zijn veroordeling heeft hij geen recht meer om in België te blijven, dus keerde hij terug naar Nederland. De vijftien jaar TBS zijn komen te vervallen omdat hij nu onder Nederlandse justitie valt. De inmiddels 68-jarige zedendelinquent woont nu in een luxueus appartement in de binnenstad van Amsterdam. Zijn advocaten verzekeren de pers echter dat hij zich “rigoureus” aan de voorwaarden houdt. Tijdens zijn proces kwam verplichte chemische castratie ter sprake, maar dit is nooit uitgevoerd.

Helaas niet uniek

Dat veroordeelde pedofielen na een paar jaar weer op straat staan, is helaas niets nieuws. Hans Pummel, voormalig hoofdredacteur van de Gaykrant, werd in 2020 gearresteerd omdat hij onderdeel was van een netwerk van kinderpornografie. Op zijn harde schijf waren afgrijselijke beelden te zien van zeer jonge kinderen die op gewelddadige wijze werden misbruikt. Voor het bezitten en verspreiden hiervan kreeg hij slechts twee jaar cel opgelegd. Een van de redenen van de lage straf was dat hij “verminderd toerekeningsvatbaar” werd geacht vanwege een persoonlijkheidsstoornis. Pummel werd onlangs gesignaleerd in een homobar in Bangkok, waar hij in alle vrijheid zijn proeftijd doorbrengt.

Lees ook: Voorstel in Verenigde Naties leidt tot legalisatie pedofilie

Vaak lage straffen voor pedofilie

In tegenstelling tot wat sommigen denken, staan er in Nederland geen lagere straffen op pedoseksuele vergrijpen dan in omringende landen. Er staat bijvoorbeeld een maximale gevangenisstraf van vier jaar op het bezitten en verspreiden van kinderpornografie. Als een zedendelinquent een kind onder de zestien seksueel misbruikt kan hij maximaal acht jaar gevangenisstraf krijgen. Als het slachtoffer jonger is dan dertien is dit maximaal twaalf jaar. Opmerkelijk genoeg krijgen zedendelinquenten in Nederland buitenproportioneel vaak niet de maximumcelstraf opgelegd. Dit blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit in 2019.

Pedofiel als slachtoffer

Een belangrijke 20e-eeuwse verschuiving in ons rechtssysteem is dat de nadruk steeds meer ligt op reclassering en minder op het straffen. Dit geldt ook voor kindermisbruikers. Daarbij komt dat pedofilie steeds vaker wordt goedgepraat als een soort ‘geaardheid’. De dominante opvatting over seksuele voorkeur in Nederland is dat deze – in tegenstelling tot geslacht – onveranderbaar is. Een pedofiel ‘kan er niks aan doen’ dat hij zo is. Het rechtssysteem is hier ook door besmet. Kinderverkrachters worden niet meer behandeld als daders die gestraft moeten worden voor hun gruweldaden, maar als slachtoffers die geholpen moeten worden.

Lees ook: Britse Transgender zedendelinquent vindt 'juridische maas in de wet' om misdaden uit het verleden en echte naam te verbergen

De afwijzing van God

Deze tendens wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de verdwijning van het ingeschapen Godsbesef. Steeds meer mensen, dus ook zij die wetten maken en handhaven, erkennen God niet meer als Schepper. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de het naleven van de onherroepelijke morele verantwoordelijkheid die de mens tot zijn Maker heeft. Objectieve moraliteit, welke verankerd ligt in de Goddelijke openbaring van Schrift en Traditie, is vanaf de Seksuele Revolutie vervangen door intersubjectieve moraliteit. Hierbij bepalen de mensen onderling door democratische besluiten de ethische leefregels. De tijdloze, morele fundering waarop onze beschaving is gebouwd vervalt dus geleidelijk tot een speelbal van de tijdsgeest. Echter, het feit dat kindermisbruikers veelal onbestraft blijven op aarde, doet niet af aan het rekenschap dat zij voor de Almachtige zullen moeten afleggen voor hun wandaden.

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 9 februari 2024 09:20

Doneer