Verbazend! Hoe kinderlijke onschuld angst zaait onder 'drag queens'

Verbazend! Hoe kinderlijke onschuld angst zaait onder 'drag queens'

THEMA'S:

Plotseling is er een nieuwe figuur op het toneel verschenen, die openbare plaatsen, bibliotheken en scholen binnendringt. Zijn verschijning is schokkend en onzedelijk.

Drag queen: omdat het kan

Het is de drag queen die het recht opeist om verhalen voor te lezen en toegang te hebben tot kleuters en kinderen. Er is geen verklaring waarom hij zijn verhalen over seksuele ‘vloeibaarheid’ zo nodig moet voorlezen aan kleine kinderen. Zoiets is nog nooit gedaan. Hij doet het omdat hij het kan - een decadente maatschappij laat het hem doen. De media promoten deze indoctrinatiesessies actief als uitingen van ‘tolerantie’ en diversiteit.

Propaganda, geen amusement.

De drag queen maakt geen geheim van zijn banden met de LGBTQ+ beweging, en hij dient als officieuze woordvoerder daarvan voor de kinderen. Hij leest geen sprookjes voor, maar vertelt kleuters dat mannen vrouwen kunnen zijn en dat huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht goed zijn, onder het label "gezinsvriendelijk" entertainment. Scholen, bibliotheken of andere openbare gelegenheden worden platforms voor zijn antichristelijke morele boodschap.

Schaamteloze ‘grooming’ van kinderen

Ouders hebben dus het volste recht om deze schaamteloze werving, die hun kinderen corrumpeert en zondige relaties in een gunstig daglicht stelt, af te wijzen. Inderdaad, een drag queen in Lafayette, Louisiana, gaf tijdens een hoorzitting toe dat werving het doel was van zijn optreden: "de grooming van de volgende generatie".

Gangbaarmaking van travestie

Hoewel niet elk kind deze evenementen zal bijwonen, zullen de kinderen die dat wel doen hun verwarrende boodschappen verspreiden onder degenen die dat niet doen. Het uiteindelijke doel is de mainstreaming, het gangbaar maken van travestieten. Naar verluidt heeft de lesbische Democratische procureur-generaal van Michigan, Dana Nessel, spottend opgeroepen tot "een travestiet op elke school". Taco Bell, bijvoorbeeld, houdt travestietenevenementen in zijn restaurants.

Doelwit: de onschuld van kinderen

Deze redenen zijn genoeg om de sluiting van deze moreel giftige shows te eisen. Kinderen moeten beschermd worden tegen blootstelling aan ontuchtige mannen in jurken met zondige boodschappen. En ouders, geïnformeerd door de Kerk en niet door de media, zijn degenen die de morele gevaren van deze shows moeten beoordelen. Het doel van het programma is echter niet alleen om kinderen bloot te stellen aan immorele ideeën. Kinderen hebben iets bijzonders dat de drag queen afschrikt.

NPO, stop met het seksualiseren van kleine kinderen!

De bijzondere eigenschap van kinderen

En daarom richt hij zich op kinderen en probeert hen te ontdoen van hun bijzondere eigenschap.

Die eigenschap is kinderlijke onschuld.

Onschuld is alles zien met een geest van harmonie

Onschuld is het vermogen van het kind om alles te zien in een geest van harmonie die God in de ziel legt. Het stelt het kind in staat open te staan voor alle vormen van rechtschapenheid, wonderlijkheid, zuiverheid en schoonheid die in de natuur der dingen te vinden zijn. Zo ontwikkelt het kind, een jonge jongen, een idee van hoe de dingen zouden moeten zijn. Hij stelt zich de ideale modellen van de dingen voor.

De geest van verwondering bij kinderen

Deze waarneming vergemakkelijkt een relatie met God als de auteur van de harmonie en de wonderen die het kind ziet, zich voorstelt en liefheeft. Het zet aan tot deugdzaamheid en wekt een verlangen naar de hemel. Iedereen is getuige geweest van deze kinderlijke onschuld. Het kind vertoont deze geest van verwondering met grote uitbundigheid naar het goede, ware en mooie en een afwijzing van het tegendeel. Tijdens de vroege kinderjaren ontwikkelt de jongen zijn eerste zekerheden. Hij is vol bewondering, vertrouwen en hoop die voortkomen uit de vreugde van het nieuwe leven. Al deze dingen ontwikkelen zich binnen deze wondere wereld van de kinderlijke onschuld.

De behoefte aan bescherming

Deze prachtige gave moet echter worden beschermd tegen kwaad, zonde en bedrog. Met een onderontwikkelde intelligentie mist de jongen de elementen om deze elementen, die zijn wondere wereld binnendringen, te begrijpen. Naarmate hij ouder wordt, zal hij nieuwe criteria ontwikkelen en manieren vinden om het kwaad te bestrijden zonder zijn interne harmonie te verbreken. Inderdaad, onschuld is niet alleen voor kinderen, maar een harmonie die gedurende het hele leven van een mens moet rijpen.

Bescherm kinderen tegen seksuele indoctrinatie door COC!

Vermoorden van kinderlijke onschuld

Daarom zijn kinderen altijd beschermd tegen datgene wat in strijd is met de onschuld. Ouders zijn vooral waakzaam tegen de extreme onmatigheid veroorzaakt door zonden van onreinheid die deze interne harmonie verbrijzelt. Door een jonge jongen aan zulke kwaden bloot te stellen wordt zijn onschuld gebroken en wordt hij op weg gestuurd naar cynisme, wantrouwen en zonde. Helaas zijn veel problemen met de jeugd van tegenwoordig terug te voeren op dit vermoorden van de onschuld!

Opzichtige, vulgaire, sinistere wereld

De Drag Queen Voorleesuurtjes moet in deze context worden gezien. Dit is geen entertainment, maar een uiterst geseksualiseerde en laffe aanval op de onschuld van kinderen. Het presenteert een opzichtige, vulgaire, sinistere wereld die zondige situaties verafgoodt die botsen met de wonderbaarlijke en zuivere wereld van het onschuldige kind. Het resultaat is verwarring, tegenstrijdigheid en chaos in de geest van het kind, die het verspreidt naar zijn omgeving.

Hoe het kind de travestiet afschrikt

Het onschuldige kind vormt echter ook een bedreiging voor de travestiet. De travestiet vreest het onschuldige kind. Dit lijkt nauwelijks mogelijk omdat het kleine kind meestal voor niemand een bedreiging vormt. Zij zijn de meest kwetsbare leden van de samenleving. Ditzelfde onschuldige kind beangstigt de drag queen zoals hij dat doet voor iedereen die aan ongeordende hartstochten en zonde zijn overgeleverd. Er zijn drie redenen voor deze angst.

Bestel gratis: Genderboek

Kind daagt de travestiet onbewust uit

De eerste reden is dat het onschuldige kind een constante aanklacht is die contrasteert met de onrechtvaardige manieren van de travestiet. De aanwezigheid van het kind vertegenwoordigt de deugd in haar meest uitbundige en pure vorm, die niet kan bestaan in de duistere onderwereld van de travestiet. Het verlangen van het kind om zich een ideale wereld voor te stellen sluit de fantasieën van de travestiet uit die die onschuldige wereld verstoren. Daarentegen daagt hij de travestiet uit door te verkondigen dat het geluk ligt in de harmonie van de onschuld, waardoor de travestiet gedwongen wordt zijn innerlijke disharmonie te zien. Vervolgens wil hij deze berisping wegnemen door het onschuldige kind uit te nodigen deel uit te maken van zijn verwrongen wereld.

Op zoek naar acceptatie

Ten tweede brengt deze aanklacht een afwijzing met zich mee. Het onschuldige kind weet instinctief en impliciet wat goed of slecht, mooi of lelijk is. Net als het onschuldige kind dat de "nieuwe kleren van de keizer" hekelt, herkent hij de travestiet als lelijk en sinister als een boze heks in een sprookje. Het kind buigt niet voor de politiek correcte opvattingen en zegt wat hij denkt. Het onschuldige kind vertegenwoordigt de afwijzing van de travestiet. Deze hunkert naar universele en onvoorwaardelijke acceptatie. Volwassenen en tieners kunnen door de overheersende cultuur geïntimideerd worden om de drag queen te accepteren. Maar het jonge kind voelt deze intimidatie niet in zijn wonderwereld. Dus zoekt de travestiet het jonge kind op om zijn acceptatie af te dwingen binnen de context van een gewapend verhaal.

Een constant probleem

Tenslotte vormt het onschuldige kind een constant probleem voor de travestiet. Omdat hij van nature gericht is op het goede, ware en mooie, wordt elk onschuldig kind een persoonlijke vijand die gedwongen moet worden de drag queen te accepteren. Het is een eeuwige strijd die zich bij elke generatie opnieuw voordoet. Door het onschuldige kind eerder aan zijn boodschap bloot te stellen, hoopt de travestiet de "schade" die de onschuld veroorzaakt te beperken. Het zal inderdaad de afdaling van de maatschappij in decadentie versnellen en zijn acceptatie vergemakkelijken. Maar zolang er een jong kind dreigt dat roept dat de keizer naakt is, is de drag queen kwetsbaar.

Een anti-evangelie

De drag queen werkt in de illusie dat vroege blootstelling een generatie van acceptatie zal verzorgen die op haar beurt een soortgelijke generatie zal voortbrengen. Hij weet echter impliciet dat de natuur tegen hem werkt. Het onschuldige kind zal in eerste instantie altijd verlangen naar zuiverheid en God. Zo dringt de drag queen onevenredig veel aan op de verteluurtjes. Hij is een anti-missionaris. Zijn anti-evangelie roept op tot afschaffing van alle morele terughoudendheid, vrijheid voor elke licentie en zonde. Hij richt zich op de meest kwetsbaren. Hij duldt geen tegenstand.

Onschuldige kinderen dubbel slachtoffer

Degenen die Drag Queen Verteluurtjes accepteren, zien het bijwonen van deze evenementen met hun kinderen als een signaal aan collega-liberalen dat ze ‘tolerant’ zijn voor de meest radicale trends van de dag. Leden van het liberale establishment, zoals de Democraat Nancy Pelosi, omarmen de drag queen als een revolutionair symbool van vrije meningsuiting. Onschuldige kinderen zijn zo dubbel slachtoffer. Voor christenen en ouders gaat deze strijd echter over de eeuwige redding van kinderzielen. Daarom hebben de Drag Queen Verteluurtjes in heel Amerika een vuurstorm veroorzaakt met honderden protesten. Velen verzetten zich terecht tegen deze aanval op de door God gegeven kinderlijke onschuld die de ziel voorbereidt op een deugdzaam leven en het verlangen naar de hemel.

Deze afschuwelijke shows moeten stoppen

Er staat zoveel op het spel in deze strijd. Het kind dat abortus overleefd heeft, moet nu worden onderworpen aan deze indoctrinatie. De afschuwelijke shows moeten stoppen. Ze corrumperen onschuldige kinderen. Onze Heer Jezus Christus zei hierover: "Maar wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, aanstoot zal geven, het ware beter voor hem dat een molensteen om zijn nek werd gehangen en dat hij verdronk in de diepte van de zee" (Matt. 18:6). Zo groot is de schade aan kleine zielen.

Dit artikel verscheen eerder op tfp.org.

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 6 december 2022 12:05

Doneer