Transgenderlobby heeft geen boodschap aan wat meerderheid Nederlanders wil

Het gezin is de hoeksteen van de samenleving

Transgenderlobby heeft geen boodschap aan wat meerderheid Nederlanders wil

THEMA'S:

Een voorstel voor wijzigen van de transgenderwet wordt binnenkort in de Tweede Kamer besproken. De transgenderlobby heeft onevenredig veel invloed in het debat. Het Nederlandse volk, dat het helemaal niet eens is met al die genderideologie, heeft het nakijken.

Uit koker transgenderlobby

De wetswijziging moet het mogelijk maken om zonder tussenkomst van een deskundig arts het geslacht te veranderen bij de burgerlijke stand. Daarnaast wordt de minimumleeftijd afgeschaft. Nu nog geldt een grens van 16 jaar, maar straks mogen kinderen van alle leeftijden van geslacht veranderen, als een rechter dat in het belang van het kind acht. De wetswijziging is een initiatief van oud-ministers Sander Dekker (VVD) en Ingrid van Engelshoven (D66), maar het is duidelijk dat deze uit de koker komt van de transgenderlobby.

Engelshoven2 1024x617

Oud-minister Ingrid van Engelshoven (D66). Foto: Sebastiaan ter Burg / Wikimedia Commons

Verwaarloosbaar klein

Het aantal mensen dat zegt te worstelen met het eigen geboortegeslacht is minder dan 1 procent. Daarvan verandert slechts een deel daadwerkelijk voor de wet zijn geslacht. Het gaat dus om een verwaarloosbaar klein groepje mensen. Toch is de transgenderlobby zo machtig dat zij regelmatig hun grieven op de Tweede Kameragenda krijgen. Vooral bij politieke partijen als D66 en PvdA, die zich maar wat graag opwerpen als stichters van een ‘sociaal-rechtvaardige samenleving’, hebben ze buitengewoon veel invloed.

Machtige lobbygroepjes

De gewone man kan alleen maar dromen van zoveel invloed, of een partij die zich het vuur uit de sloffen loopt om zijn belangen te verdedigen. Nog moeilijker te verteren is dat zulke kleine maar machtige lobbygroepjes wetten voor elkaar krijgen waarmee een meerderheid van de gewone Nederlanders het helemaal niet eens is. Dat blijkt uit een recente peiling van de Nederlandse Patiënten Vereniging.

Banner genderboek

Bestel gratis onze brochure 'Genderideologie: diversiteit of totalitarisme van de 21e eeuw?

Peiling NPV

De NPV liet onderzoeken wat Nederlanders denken van het voorstel tot wetswijziging. Een representatieve groep van meer dan duizend mensen werd ondervraagd. Wat blijkt? Slechts 13% van de ondervraagden vind het goed dat de minimumleeftijd geschrapt wordt. De meerderheid vindt juist wél dat er een minimumleeftijd moet zijn. Opvallend genoeg geven veel respondenten aan dat de minimumleeftijd niet bij 16 jaar (zoals nu) moet liggen, maar omhoog gebracht dient te worden naar 18 jaar. Als motivatie hiervoor geven zij dat de betrokkenen dan de puberteit voorbij zijn en voor de staat meerderjarig zijn, en dus beter in staat om een dergelijke ingrijpende keuze te maken.

Meerderheid ziet niets in wetswijziging

Opmerkelijk is dat slechts 14% van de ondervraagden vindt dat de deskundigenverklaring wel afgeschaft kan worden. De grote meerderheid steunt het behouden van de verklaring. Daarbij wordt als reden opgegeven dat de deskundigenverklaring ertoe bijdraagt dat mensen een weloverwogen keuze maken, en ook dat deze misbruik door kwaadwillige personen voorkomt.

NPV directeur Van Dijk

NPV-directeur Diederik Van Dijk. Bron: npvzorg.nl

NPV-directeur Van Dijk

“Gelukkig begrijpt een meerderheid van de Nederlanders dat het wijzigen van geslacht niet zomaar iets is wat vooral zo makkelijk mogelijk moet zijn. Dit geldt in het bijzonder kinderen. Voor hen kan een dergelijke wijziging ingrijpende consequenties hebben die zij niet altijd kunnen overzien. Bovendien, geslacht doet ertoe, of het nu is in de gezondheidszorg, bij bestrijding van huiselijk geweld en criminaliteit of op andere terreinen. Dit wetsvoorstel leidt ertoe dat iedereen die dat wil zijn geslacht kan wijzigen, zonder enige controle. Het is tijd dat politici oog hebben voor de reële bedenkingen van burgers”, aldus Diederik van Dijk, directeur van de NPV.

Veiligheid van kinderen moet wijken

De resultaten van de peiling tonen aan dat er een grote kloof bestaat tussen het ‘woke’ van lobbygroepjes en linkse politieke partijen aan de ene kant, en het Nederlandse volk aan de andere kant. Bij het gewone volk regeert het gezond verstand: iedereen begrijpt dat het voor mannen legaal maken van toegang tot meisjeskleedkamers vraagt om ernstige problemen. Maar ‘woke’ heeft geen boodschap aan gezond verstand. Voor hen telt alleen de ideologie. Daarvoor moet zelfs de veiligheid van kinderen wijken.

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 15 juni 2022 13:52

Doneer