Tien redenen om tegen de transgenderwet te stemmen

Tien redenen om tegen de transgenderwet te stemmen

THEMA'S:

D66 dringt aan op een nieuwe transgenderwet. Zonder deskundigenverklaring en minimumleeftijd. Het wettelijk veranderen van geslacht wordt zo een puur een administratieve kwestie. Met ernstige gevolgen voor individuele mensen én voor de samenleving. Hieronder geeft Gezin in Gevaar tien redenen om tégen de nieuwe transgenderwet te stemmen.

#1: Geslachtsverandering is in strijd met Gods scheppingsorde

Het onderscheid tussen man en vrouw is door God geschapen. Het is een natuurlijke werkelijkheid, die niet opgeheven kán worden. Een man zal nooit een vrouw kunnen worden, en een vrouw nooit een man, alle cosmetische ingrepen ten spijt. Iedere poging om dit onderscheid weg te nemen is niet alleen een opstand tegen God maar ook gedoemd te mislukken. Dat geldt al voor de huidige en nog meer voor de nieuwe transgenderwet. De schadelijke gevolgen van deze wet zullen des te ernstiger zijn.

#2: De deskundigenverklaring beschermt zwakke mensen

De deskundigenverklaring is bedoeld om een externe deskundige een inhoudelijke toetsing te laten verrichten wanneer iemand meent van geslacht te willen veranderen. Kort gezegd moet een arts of psychiater instemmen met die wens. De deskundige toetst of de persoon in kwestie in staat is zelf deze ingrijpende beslissing te nemen en of hij die verandering echt en blijvend wil. Het probleem van deze tussenkomst afschaffen is duidelijk: mensen met psychische problemen, zwakbegaafden en makkelijk beïnvloedbare mensen kunnen straks voor de wet van geslacht veranderen zonder dat iemand aan de rem trekt.

#3: De minimumleeftijd beschermt kinderen en jongeren

Het afschaffen van de minimumleeftijd betekent dat kinderen van 10 of zelfs 5 jaar straks voor de wet hun geslacht kunnen laten veranderen. Dat moet weliswaar via een verzoek aan de rechter, maar die kijkt alleen of geslachtsverandering in het belang van het kind is – een subjectief criterium. Het probleem is dat kinderen van deze leeftijd zelf de gevolgen van zo’n ingrijpende keuze niet kunnen overzien. Een ander probleem is dat er voorbeelden zijn van ouders die alles doen voor media-aandacht, inclusief het ‘transgenderen’ van hun kinderen. De Amerikaanse actrice Charlize Theron bijvoorbeeld, die een Afrikaanse baby adopteerde en, toen die 3 jaar oud was, trots verklaarde dat haar pleegdochter trans was.

Teens on phone

Kinderen zijn zeer vatbaar voor invloed van sociale media.

#4: Kinderen moeten worden beschermd tegen verkeerde invloeden op sociale media

De recente toename van het aantal transgenders, vooral onder tienermeisjes, kan voor een groot deel verklaard worden door de invloed van sociale media. Transactivisten zijn zeer actief op apps als TikTok en Instagram. De Nederlandse Nikkie Tutorials bijvoorbeeld, die nu als vrouw door het leven gaat, heeft meer dan 14 miljoen volgers en geldt wereldwijd als een belangrijke ‘influencer’. Tienermeisjes zijn zeer vatbaar voor dergelijke invloeden en geneigd dit gedrag te kopiëren, in de irreële verwachting dat dit gedrag ook hen voorspoed en faam zal geven. De nieuwe transgenderwet, waarbij geen beperking op leeftijd geldt en geen tussenkomst van een arts meer nodig is, haalt de laatste bescherming van kwetsbare tieners weg.

#5: Zedendelinquenten krijgen toegang tot kleedkamers van meisjes en vrouwen

Wat let een perverseling of zedendelinquent om de ‘m’ in zijn paspoort te veranderen in een ‘v’ en legaal een meisjeskleedkamer binnen te gaan? Straks niets meer. Dat is geen denkbeeldig gevaar. Experts waarschuwen dat er een grote groep gewetenloze zedenmisdadigers is die precies van die mogelijkheid gebruik zal gaan maken. In het buitenland zijn er al tal van voorbeelden van. De grote meerderheid van deze mannen doet niet aan lichamelijke ‘transitie’. De veiligheid van een kleedkamer exclusief voor vrouwen en meisjes zal straks helemaal verdwijnen. Zij worden een prooi voor de vele kwaadwillenden die zich straffeloos in hun intieme privésfeer kunnen opdringen.

#6: Sportcompetities voor vrouwen zullen ophouden te bestaan

In veel landen kunnen mannen al deelnemen aan sportcompetities voor vrouwen, zonder dat daar een chirurgische ‘transitie’ voor nodig is. Dat levert te verwachten resultaten op: mannen die alle prijzen winnen en vrouwen die het nakijken hebben. In de VS boekt Will Thomas, een jongeman die zich sinds 2018 ‘Lia’ noemt als ‘zwemster’ de ene overwinning na de ander. De dames zijn geen partij voor hem. Professionele MMA-vechter Fallon Fox slaat regelmatig zijn vrouwelijke tegenstanders tot pulp, met gebroken botten en schedelfracturen tot gevolg. Vrouwelijke sportsters zitten in een spagaat: zich uitspreken en als ‘transfoob’ verketterd worden of zwijgen en niet meer meedoen om de prijzen. Het toelaten van mannen betekent feitelijk het einde van vrouwensport.

Moeder van trans kind

Bron: Flickr.com (foto ongerelateerd aan artikel)

#7: Er is in Nederland geen draagvlak voor het wetsvoorstel

Een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking ziet niets in de wetswijziging. Dat blijkt uit een peiling van de Nederlandse Patiënten Vereniging onder een representatieve groep van meer dan duizend Nederlanders. Maar 14% van de Nederlanders vindt dat de deskundigenverklaring wel afgeschaft kan worden. Slechts 13% ziet heil in het afschaffen van de minimumleeftijd. Sterker nog, een meerderheid vindt dat de minimumleeftijd omhoog moet naar tenminste 18 jaar. Er is in Nederland geen enkel draagvlak voor deze nieuwe transgenderwet.

#8: Zwembad- en sportschoolhouders kunnen gestraft worden wegens discriminatie

Stel, een overduidelijk manspersoon stapt de vrouwenkleedkamer van een zwembad binnen en begint zich te midden van de vrouwen en meisjes onverstoorbaar uit te kleden. De vrouwen protesteren bij de zwembadhouder. Die treedt daadkrachtig op en verwijdert de man uit de kleedkamer. Hij heeft dan volstrekt logisch en natuurlijk gehandeld. Maar niet volgens de wet! De verwijderde man heeft het recht tegen de zwembadhouder aangifte te doen van discriminatie. Die zal daar vrijwel zeker voor veroordeeld worden. Met alle gevolgen van dien: een strafblad, geen VOG meer, misschien wel ontslag of sluiting van zijn zwembad.

Lees ook: Transgenderlobby heeft geen boodschap aan wat meerderheid Nederlanders wil

#9: Met de nieuwe wet wordt alleen de agenda van het marxisme gediend

Het idee van ‘transgenders’ als onderdrukte minderheid die door speciale wetgeving geholpen moet worden te ‘emanciperen’ om een volwaardige plaats te krijgen in de samenleving, komt voort uit het marxisme. In die ideologie worden steeds nieuwe ‘minderheden gebruikt als wapen om het volk te knechten. Denk niet dat de mensen die de marxistische agenda doordrukken zich werkelijk bekommeren om het lot van ‘transgenders’. Die zijn slechts een middel. Om de marxistische omvorming van Nederland te stuiten, moeten we ons verzetten tegen elke wettelijke verandering die alleen marxisten in de kaart speelt.

#10: Mensen met genderdysforie verdienen juist duidelijkheid en richting

Zoals juriste Caroline Franssen zegt: het idee dat je van geslacht kunt veranderen is fictie. Zelfbedrog, zegt de Nederlandse professor Gerard van den Aardweg. Het verminken van het lichaam om het eruit te laten zien als het andere geslacht lost het probleem van verwarde seksuele gerichtheid niet op, maar brengt juist tal van nieuwe moeilijkheden met zich mee. Mensen met deze afwijking verdienen psychische en vooral geestelijke hulp. Het is werkelijk liefdeloos om schepselen van God die op een bepaald levensterrein verward zijn te bevestigen in die verwarring in plaats van ze duidelijkheid en richting te geven. Tégen de nieuwe transgenderwet stemmen doe je niet uit haat, maar juist uit naastenliefde.

Bestel gratis: Genderboek

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 17 mei 2022 16:23

Doneer