Raad van Europa bemoeit zich met de opvoeding

Kinderen kunnen hun ouders soms uitdagen. (Foto: Wikipedia)

Raad van Europa bemoeit zich met de opvoeding

THEMA'S:

'Ga naar je kamer!” Wie heeft dit als kind nooit te horen gekregen?

‘Oudste straf ter wereld’

Ook bekend als “in de hoek staan” of als time out, is het een van de meest voorkomende straffen in gezinnen. Voor kinderpsychiater Maurice Berger, voormalig directeur van een dienst voor de behandeling van gewelddadige kinderen, is het "waarschijnlijk de oudste straf ter wereld".

De fameuze ‘time out’

Nou, deze "straf" kan binnenkort verboden worden... want de nijverheid die normen, handvesten en conventies maakt, heeft ook een afdeling "ouderopvoeding". Deze laatste houdt zich dus bezig met het voorschrijven van normen, die bedoeld zijn om "geweld in de opvoeding te bestrijden". Deze keer wil de Raad van Europa, gewaarschuwd door onder meer een Franse vereniging die ‘Stop GOG’ (‘Gebruikelijk Opvoedkundig Geweld’) heeft, de fameuze time out aanpakken.

‘Wees warm en bemoedigend’

Tot nu toe was "Ga naar je kamer" de favoriete niet-gewelddadige ‘straf’ van de opvoeding. In 2008 lanceerde Maud de Boer-Buquicchio, adjunct-secretaris-generaal van de Raad van Europa, een grote campagne om kindermisbruik te voorkomen. Er werd een brochure ter ondersteuning van ouders gepubliceerd, waarin stond: "Kinderen doen het beter als hun ouders warm en bemoedigend zijn, kwaliteitstijd met hen doorbrengen (...) op hun slechte gedrag reageren met uitleg en, indien nodig, met niet-gewelddadige straf zoals de time out.

‘Time out’ is achterhaald

Dat was toen. Sindsdien zijn de tijden veranderd en heeft de instelling besloten haar standpunt te herzien: op 8 augustus kondigde Regina Jensdottir, hoofd van de afdeling kinderrechten, aan dat de time out -pagina "achterhaald" is en zal worden "omgewerkt".

Gezwicht voor de ‘positieve opvoeding’

En in een e-mail aan Le Figaro van 7 oktober heeft de Raad van Europa bevestigd dat hij de time out niet langer "promoot", omdat hij is gezwicht voor de sirenezang van de positieve opvoeding en de vele aanhangers daarvan. Zoals Christine Schuhl, een opvoedster voor jonge kinderen en Montessori-trainer, die gelooft dat "een kind dat boos wordt en ongehoorzaam is, een kind is dat niet goed is. Sinds wanneer laten we iemand die niet gezond is alleen? Dit is een ongehoorde psychologische straf en ik weeg nu mijn woorden zorgvuldig", zegt ze verontwaardigd.

Strijd mee! Voor de toekomst van uw kinderen

‘Sommige kinderen dagen hun ouders uit’

Hiertegenover stelt de kinderpsychiater Maurice Berger: "Het gelijkstellen van de time out - deze term was mij onbekend - met mishandeling is wetenschappelijke onwetendheid. Sommige kinderen dagen hun ouders uit en deze manier hen in te tomen kan helpen om de noodzakelijke asymmetrie tussen de volwassene en het kind te herstellen. Het is wat wij een stop noemen, een handeling die het mogelijk maakt iemand te stoppen wanneer woorden niet volstaan," legt hij correct uit.

Gezond kind heeft grenzen nodig

Benjamin Sadoun, kinderpsychiater aan de Universitaire Ziekenhuisgroep Parijs Psychiatrie & Neurowetenschappen, zit op dezelfde lijn: "Het lijkt me een gematigde sanctie. Daarna moeten we bekijken waarom ouders hen daarheen sturen. Volgens Caroline Goldman, een andere kinderspecialist, "sturen we het kind naar zijn of haar kamer wanneer het de regels overtreedt, en op voorwaarde dat die hem of haar meermaals zijn uitgelegd, want het is goed voor het kind om zich te leren beheersen. Een gezond kind heeft grenzen nodig, er is wetenschappelijke consensus over time out en dit is de enige repressieve reactie die ik adviseer.”

Wijze adviezen waar de Raad van Europa duidelijk geen rekening mee heeft gehouden...

Dit artikel verscheen eerder op de website Avenir de la Culture.

Laatst bijgewerkt: 9 december 2022 14:49

Doneer