Minderjarige transgenders: de alarmerende effecten van hormoonblokkers

Minderjarige transgenders: de alarmerende effecten van hormoonblokkers

THEMA'S:

Op 14 november publiceerde The New York Times een diepgaande analyse van de gevolgen voor transjongeren van het gebruik van hormoonblokkers. Uit het onderzoek van journalisten Megan Twohey en Cristina Jewett blijkt hoe de snelle verspreiding van trans "mode" en geslachtsveranderingen "een prijs heeft". Joan Frawley Desmond, redacteur van het National Catholic Register en afgestudeerd aan het Pauselijk Johannes Paulus II Instituut voor Studies over Huwelijk en Gezin, trok verschillende alarmerende conclusies uit het Times rapport en de "groeiende bezorgdheid onder gezondheidswerkers over de gevolgen" van het gebruik van blokkers.

Hormonen en -blokkers "richten verwoesting aan" bij kinderen

Uit het rapport blijkt dat de bijwerkingen van het gebruik van hormoonblokkers bij kinderen vooral gevolgen heeft voor de botstructuur. The New York Times belichtte twee studies die de botdichtheid en kracht van transgenderpatiënten mat tijdens het gebruik van blokkers en de eerste jaren na de geslachtshormoonbehandeling. Ze concludeerden dat "velen niet volledig herstellen". Dit kan leiden tot een verhoogd risico op vroege botbreuken vanaf de leeftijd van 50 jaar, of zelfs eerder." Er zal een prijs moeten worden betaald, en dat zal waarschijnlijk een tekort aan botmassa zijn," waarschuwde dr. Sundeep Koshla, directeur van het botonderzoekslaboratorium van de Mayo Clinic. Mensen die deze hormoonblokkers in hun kindertijd of adolescentie nemen, zullen dus geen normaal niveau van verhoogde botdichtheid bereiken.

Lees ook: Schokkende onthullingen steken spaak in de wielen van de transgender zwendel

Geen officiële registratie genderdysforie

Hoewel er duizenden 'transgender'-kinderen en -adolescenten hormoonblokkers en hormonen van het andere geslacht toegediend krijgen zegt Desmond dat "er geen database is om de voortgang of bijwerkingen" hiervan te volgen. Een andere zorgwekkende bevinding is de ondoorzichtigheid van de cijfers over transgenderkwesties: er zijn geen volledige officiële cijfers over patiënten die blokkers krijgen. In de Verenigde Staten weet niemand hoeveel kinderen en minderjarigen deze ‘medicijnen’ krijgen. Sommige bedrijven zoals Komodo Health hebben privécontroles uitgevoerd die waarschuwen voor een sterke stijging van het aantal kinderen tussen zes en zeventien jaar bij wie genderdysforie wordt vastgesteld. Terwijl het er in 2017 ongeveer 15.000 waren, is het aantal in slechts vier jaar tijd bijna verdrievoudigd: alleen al in 2021 zullen het er 42.000 zijn.

Hersenaandoeningen? Zelfs deskundigen kunnen de ernst ervan niet vermoeden

In dit verband vermeldt het rapport ook dat artsen en onderzoekers vrezen dat het gebruik van blokkers de rijping en ontwikkeling van de hersenen kan verstoren. Door oestrogeen en testosteron te onderdrukken, "beschadigen de botten, de hersenen en andere delen van het lichaam". Daarnaast blijkt dat de sterke hersenontwikkeling die plaatsvindt in de adolescentie wordt belemmerd door het gebruik van de hormonen. Hierdoor nemen "sociale en probleemoplossende vaardigheden" af. In een rapport uit 2020 dringen 31 psychologen, neurowetenschappers en hormoondeskundigen uit de hele wereld erop aan dat er meer onderzoek moet worden gedaan naar de effecten van deze hersenblokkers. Concluderend kunnen we stellen dat duizenden jongeren, kinderen en adolescenten jaarlijks medische complicaties ondervinden van behandelingen met hormoonblokkers en transseksuele hormonen, met meerdere orgaancomplicaties en zelfs onbekende neurologische gevolgen.

Dit artikel verscheen eerder op avenirdelaculture.info

Laatst bijgewerkt: 30 december 2022 15:05

Doneer