Linkse website: ‘Gezin in Gevaar houdt nieuwe Transgenderwet tegen’

D66 Kamerlid Van Ginneken wijdde de eigen 'maidenspeech' in de Tweede Kamer al direct aan persoonlijke transgenderbelangen en zwaaide met het paspoort (Beeld: YouTube)

Linkse website: ‘Gezin in Gevaar houdt nieuwe Transgenderwet tegen’

THEMA'S:

De genderideologische Transgenderwet leek in 2019 een gelopen race. Maar nu is die er nog steeds niet. En wie weet zal ze er ook niet meer komen. Steeds meer mensen en partijen worden namelijk wakker, en realiseren zich de gevaren. Het bewijst hoe effectief de campagne van Gezin in Gevaar is.

We nemen de credits graag aan

Sterker nog, een artikel op de linkse website OneWorld.nl wijst de campagne van Gezin in Gevaar als hoofdschuldige aan, mocht de nieuwe Transgenderwet niet doorgaan. Wij zaaien namelijk ‘morele paniek’ (lees: we informeren over en niet volgens de genderideologie). Weliswaar heeft het artikel enkele feiten verkeerd (waarover later), toch nemen we - al waren we echt niet de enigen - de credits voor het succes tegen de Transgenderwet graag aan.

Je moet geopereerd en onvruchtbaar zijn

Het Kamerdebat over de Transgenderwet is al meerdere maken uitgesteld. Het staat nu op de agenda voor op zijn vroegst september 2023. Laten we de aanloop even recapituleren:

Het is al langere tijd mogelijk om je geslachtsaanduiding in je paspoort te veranderen. Maar dan moest je wel dienovereenkomstig geopereerd zijn én onvruchtbaar. Die laatste eis kwam later te vervallen, vanuit het inzicht dat de staat zich daar niet mee moet bemoeien.

Steun Benny in de rechtszaak tegen zijn ontslag

Wie gaat transgenderen, wil doordenderen

Als enige voorwaarde voor geslachtsverandering in je paspoort is dit ene overgebleven: dat als je onder de 16 bent, een arts of psycholoog een verklaring afgeeft dat je wens tot transitie waarschijnlijk duurzaam zal zijn. Een redelijke eis, die jongeren beschermt tegen een onberaden, mogelijk onomkeerbaar besluit, maar zelfs deze kleine drempel blijkt ondraaglijk: wie eenmaal gaat transgenderen, wil doordenderen en niet gehinderd worden door betuttelende bureaucratie, of wat als zodanig wordt ervaren. Die verlangt van de overheid een houding van ‘ik vraag en u draait’.

Erik van Ginneken: activist voor zichzelf

Een amendement van Erik van Ginneken (D66), zelf een transgender die zich Lisa noemt sinds hij zichzelf als vrouw beschouwt, en die dus campagne voert voor zichzelf, wilde dat mensen zonder tussenkomst van de rechter desgewenst een X in hun paspoort krijgen. De Raad van State adviseerde daarover negatief. Van Ginneken trok het amendement daarop in om de nieuwe Transgenderwet niet in de wielen te rijden, of, beter gezegd, om de eigen zaak niet te schaden.

Man heeft in vrouwendouche niets te zoeken

Belangrijker dan het amendement van D66’er Van Ginneken is echter dat steeds meer mensen inzien dat de acceptatie van ‘getransgenderde’ mannen als waren zij vrouwen, deze mannen in staat stelt de vrouwelijke privésfeer binnen te dringen. Dit behelst de overschrijding van een absolute traditionele culturele norm. Een man heeft in een vrouwen-wc, vrouwenkleedkamer of -douche niets te zoeken. Voor vrijwel alle mensen spreekt dat nog vanzelf. Transgenders vernietigen deze elementaire fatsoensnorm, met groot nadeel voor vrouwen wier veiligheid op het spel komt te staan. Ironisch, de transgender-gekte komt voort uit het feminisme, maar ook die revolutie eet nu haar kinderen op: de vrouwen om wie het oorspronkelijk te doen was.

Bescherm onze kinderen tegen porno. Teken voor een Nationaal Actieplan tegen Pornografie

‘Omgebouwde’ mannen winnen vrouwenwedstrijden

Helemaal rampzalig is het doordringen van mannen in de vrouwensport. Mannen hebben andere fysieke eigenschappen dan vrouwen en zijn nu eenmaal sterker. Onder dekmantel van ‘transgender’ halen ‘omgebouwde’ mannen momenteel de prijzen in vrouwensport binnen. De bekendste is wellicht de zwemmer Lia Thomas. Deze omgebouwde knaap verbrijzelt het ene na het andere record. Als hij moest uitkomen tegen andere mannen, zou hij het waarschijnlijk afleggen.

Alles op basis van een beweerd ‘gevoel’

De nieuwe Transgenderwet heft dus de voorzorgen op die de traditionele christelijke cultuur ter bescherming van vrouwen heeft ingesteld. Dit gebeurt bovendien ten gunste van slechts een miniem deel van de bevolking. Alles bovendien enkel op basis van een beweerd ‘gevoel’ bij de te bevoordelen groep. Ook een gevangen zittende verkrachter kan straks zeggen dat hij ‘eigenlijk’ een vrouw is en het recht opeisen in een vrouwengevangenis te worden geplaatst. Het wordt allemaal mogelijk, als Rutte IV de Transgenderwet erdoor krijgt.

Complot: ‘Gezin in Gevaar wordt betaald!’

Zoals gezegd geeft de linkse website OneWorld.nl bij voorbaat de schuld aan Gezin in Gevaar, mocht de nieuwe Transgenderwet sneuvelen. Een schuld die we dus graag op ons nemen. Maar OneWorld ziet daarnaast een complot en meent dat Gezin in Gevaar betaald wordt door “moederorganisatie Ordo Iuris”. Ordo Iuris is echter een Poolse juristenorganisatie die geen geld geeft aan Gezin in Gevaar (waarom zouden ze?) en die zeker niet onze “moederorganisatie” is.

NPO, stop met het seksualiseren van kleine kinderen!

Vrijwillige giften van Nederlanders

Het blijft voor Nederlandse onderzoeksjournalisten blijkbaar moeilijk te geloven, maar het is toch echt zo: Gezin in Gevaar drijft uitsluitend op vrijwillige giften van Nederlanders, die inzien dat met de christelijke wortels van de Nederlandse cultuur ook het natuurlijke gezin bedreigd wordt en willen dat hun kinderen binnen en buiten school gevrijwaard blijven van giftige doctrines als de genderideologie.

--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 4 juli 2023 10:59

Doneer