Gezin in Gevaar stuurt EU-brochure naar Europarlementariërs en andere prominenten

Civitas Christiana, de moederstichting van Cultuur onder Vuur, Gezin in Gevaar en Stirezo, stuurt het boek EUSSR naar honderden Europarlementariërs en andere Nederlandse prominenten. Mooi op tijd voor de Europese verkiezingen van 6 juni.

Gezin in Gevaar stuurt EU-brochure naar Europarlementariërs en andere prominenten

THEMA'S:

Europa is op weg naar een superstaat die meer op de voormalige Sovjet-Unie lijkt dan de Verenigde Staten. Dat is de centrale these van het nieuwste boek van Gezin in Gevaar. Naast de duizenden medestanders die het boek vorige week op de deurmat hoorden ploffen, kunnen nu ook Europarlementariërs en andere prominenten die geen donateur zijn van Gezin in Gevaar het boek binnenkort verwachten.

EUSSR

EUSSR waarschuwt dat Europa richting een nieuw totalitarisme beweegt, waarbij de EU een federale superstaat wordt die nationale soevereiniteit en privé-eigendom ondermijnt. De EU wil van abortus een grondrecht maken, meer gender in het onderwijs, en wil conservatieve stemmen smoren met zogenaamde ‘antidiscriminatiewetten’. Het boek stelt dat de Unie vanaf het begin gericht was op het verdringen van natiestaten en onze christelijke cultuur.

Lees ook: Nu beschikbaar: "EUSSR" onthult de ware aard van de EU

Het belang van deze actie

Het publieke debat beperkt zich meestal tot de economische invloed van de EU. Deze kokervisie is ook terug te zien bij eurokritische politieke partijen. Vaak is er niet de kennis of bewustzijn bij politici op welke manieren de EU bezig is onze soevereiniteit en christelijke cultuur te ondermijnen. Dit unieke boek legt het grotere plaatje uit en voorziet hen met concrete voorbeelden en handvatten om in Brussel voor onze Nederlandse belangen te strijden. Zo schudt Gezin in Gevaar Nederland wakker voor de dreigende EU-dictatuur!

Hugo Bos stuurt brief mee

Naast het boek ontvangen Europarlementariërs ook een persoonlijke brief van Hugo Bos waarin hij het boek toelicht en zijn hand uitsteekt om erover van gedachten te wisselen:

Eurocraten als Ursula von der Leyen en Emmanuel Macron bouwen in rap tempo een Europese superstaat. Daarom brengt Stichting Civitas Christiana in de aanloop naar de EU-verkiezingen van 6 juni een nieuwe brochure uit: EUSSR.

Ik stuur u een exemplaar toe en zou het waarderen als u er kennis van neemt. Dit boek laat onder andere zien:

  • De Europese eenwording heeft vanaf het prille begin in de jaren 1950 tot doel gehad om de natiestaat te vervangen door een supranationale grootmacht. EUSSR laat dit zien aan de hand van nooit eerder geciteerde verslagen van gesprekken met Europese leiders.

  • De EU groeit in de diepte, maar ook in de breedte. EU-ideologen als Marc De Vos pleiten voor een "Euraziatische Unie", een "geostrategische grootmacht."

  • De EU keert zich tegen de christelijke cultuur die ons continent gestempeld heeft. Dat uit zich laatste jaren in bijvoorbeeld de promotie van abortus als 'grondwet' door de EU.

  • Doordat vitale bevoegdheden op het gebieden als defensie, buitenlandbeleid, economie en migratie van Den Haag naar Brussel gaan, dreigen we van Nederlandse soevereiniteit naar EU-soevereiniteit te gaan.

Bij Nederlanders en andere Europeanen groeit de onvrede met de verregaande Europese integratie. Te meer door de ondemocratische wijze waarop die doorgedrukt wordt.

Bestel brochure EUSSR

Eurofielen vergelijken de EU graag met de Verenigde Staten, maar de vergelijking met de USSR gaat meer op.

EUSSR laat zien dat komende EU-verkiezingen een historische kans bieden om het tij te keren en de nationale soevereiniteit te herstellen.

Dit vereist evenwel dat rechtse fracties in het Europees Parlement een sterke gedeelde grond vinden in de christelijke cultuur.

Ik hoop dat het boek u kan bekoren.

Mocht u over de inhoud van dit boek in gesprek willen gaan, dan sta ik daar uiteraard voor open. U kunt mij bereiken via [email protected].

Ik dank u voor uw aandacht.

Met vriendelijke groet,

Hugo Bos, campagneleider Civitas Christiana

Laatst bijgewerkt: 27 mei 2024 15:31

Doneer