Gezin in Gevaar aanwezig op conferentie Bijbels Beraad M/V

Gezin in Gevaar aanwezig op conferentie Bijbels Beraad M/V

THEMA'S:

Afgelopen donderdag 9 juni organiseerde Stichting Bijbels Beraad M/V, een interkerkelijk platform voor huwelijk en seksualiteit, een conferentie over Bijbels man/vrouw-zijn. Gezin in Gevaar was met een boekentafel aanwezig.

Aanstichters van verzet

De conferentie werd gehouden in een gebouw van de Gereformeerde Gemeente in Amblasserdam. Er waren circa 250 bezoekers. Vooraf was er de vraag of er misschien protestacties zouden worden gehouden, naar aanleiding van een uitzending van Pointer van de KRO/NCRV. Daarin werd Bijbels Beraad M/V genoemd als een van de aanstichters van het verzet tegen 'seksuele diversiteit 'en de homolobby. Maar alles bleef rustig.

Bijbels Beraad 2

Linkse politici bezorgd

Terzijde, de uitzending van Pointer is de moeite van het kijken waard. Deze begint met beelden van een straatcampagne van Gezin in Gevaar, waar onze campagneleider Hugo Bos en zijn vrijwilligers aangevallen worden door lhbt-activisten. Daarna wordt ingegaan op het werk van Bijbels Beraad M/V. Linkse politici en televisiemakers zijn bezorgd dat de christelijke visie op huwelijk en gezin aan invloed en kracht wint. Er is een steeds groter deel van de Nederlandse bevolking die niet mee wil met de seksuele revolutie.

Lezingen

Op de conferentie van Bijbels Beraad M/V werden lezingen verzorgd door o.a. Laurens van der Tang, opiniemaker binnen de bevindelijk-gereformeerde gezindte, dominee B.A. Zuiddam, het echtpaar Tholel, dat zich toelegt op het uitdragen van de Bijbelse visie op seksualiteit, en mevrouw A. van Hartingsveldt-Moree die sprak over het opvoeden van kinderen tot Bijbelse mannen en vrouwen. De dag eindigde met een paneldiscussie tussen alle sprekers.

Bijbels Beraad 1

Krachtig verweer

Namens Gezin in Gevaar was Hugo Bos aanwezig met een boekentafel, om onze boeken Seksuele indoctrinatie in schoolboeken en Genderideologie: diversiteit of totalitarisme van de 21ste eeuw? uit te delen. We voerden goede gesprekken met de sprekers en bezoekers van de conferentie, waaronder ook een aantal medestanders van Gezin in Gevaar. We merken allemaal dat er zorgen zijn over de toenemende druk vanuit overheid en linkse activisten op reformatorische scholen en kerken in het algemeen. De vrijheid van godsdienst staat steeds meer onder druk. Het is zaak ons tegen deze druk gezamenlijk en krachtig te verweren.

Laatst bijgewerkt: 13 juni 2022 06:46

Doneer