Een frisse wind: Roemrijke kuisheid - de overweging van een bisschop

De roemrijke deugd van de kuisheid

Een frisse wind: Roemrijke kuisheid - de overweging van een bisschop

THEMA'S:

Een frisse wind! Dat is wat ik voelde bij het lezen van de verklaring van de Joseph Strickland, bisschop van Tyler (Texas, Verenigde Staten). Mijn vreugde begon bij de titel: Roemrijke kuisheid – de overweging van een bisschop (Glorious Chastity-One Bishop’s Reflection).

Roemrijke kuisheid

In verheven, eenvoudige en beknopte taal die de schittering van de waarheid weerspiegelt, gaat het document tot op de bodem van de aanhoudende seksschandalencrisis: "In het jaar 2019 leven we in een wereld die uit zijn voegen is. Een van de diepste wortels van de huidige chaos is het gebrek aan bereidheid om de roemrijke kuisheid te omarmen." Dit is inderdaad een vergeten waarheid. Maar zonder deze waarheid, zal elk debat over het onderwerp onvruchtbaar zijn. Bisschop Strickland spreekt zonder gêne een woord uit dat in het kerkelijk vocabulaire van vandaag verboden lijkt te zijn. Hij herinnert niet alleen aan de waarde van deze engelachtige deugd, maar noemt haar "roemrijk": Roemrijke kuisheid!

In kuisheid deelhebben aan Gods scheppingsplan

Dit bijvoeglijk naamwoord is niet willekeurig gekozen: "Ik gebruik specifiek het woord ‘roemrijk’ omdat ik geloof dat het Gods plan is dat gehoorzaamheid aan Zijn wil met betrekking tot deze deugd een sleutel is die Gods wonderbaarlijke plan zal ontsluiten voor iedere individuele persoon en voor de hele mensheid." Kuisheid matigt inderdaad de vleselijke impulsen door ze onderdanig te houden aan de voorschriften van de rede, die ons het uiteindelijke doel van onze daden toont, bepaald door de opperste wijsheid van God: "Gods plan is dat Roemrijke Kuisheid de seksuele verlangens altijd leidt langs een pad van overeenstemming met Zijn Goddelijk Plan en de wonderbaarlijke gave om deel te nemen aan Zijn schepping. Hij heeft ons naar Zijn beeld geschapen." Voortplanting is het primaire, zij het niet het enige doel van de seksuele daad: "De glorieuze schoonheid van Gods plan staat een man en een vrouw toe, aan elkaar toegewijd in de huwelijksband, om open te staan voor Gods creativiteit en voor de mogelijkheid om kinderen te verwekken als zij hun liefde uitdrukken in diepe intimiteit."

Bestel gratis: Seksuele indoctrinatie in schoolboeken

Gevolgen van "verwoestende seksualiteit"

Omgekeerd, wanneer seksueel genot wordt nagestreefd omwille van zichzelf, zonder oog voor het primaire doel, wordt het verwoestend, en de hele samenleving lijdt onder de gevolgen: "In plaats van glorieuze kuisheid, is de heersende realiteit in de wereld van vandaag schadelijke seksualiteit. Nogmaals, ik gebruik specifiek woorden zo sterk als 'verwoestend' en ‘schadend’ omdat ze beschrijven wat er gebeurd is met dit menselijke vermogen dat op zoveel manieren ontmenselijkt is." In een alinea die er geen doekjes om windt, vat de Texaanse bisschop samen:

  • "Verwoestende seks kan worden gedefinieerd als elke seksuele uiting, alleen of met een andere persoon, die niet het smalle pad volgt dat door God is uitgestippeld...
  • Verwoestende seks gebeurt wanneer een getrouwd stel de vruchtbaarheid van hun liefde verstoort door anticonceptie...
  • Verwoestende seks gebeurt wanneer een man en een vrouw zich bezighouden met seksuele activiteit buiten de band van het huwelijk ...
  • Bovendien gebeurt het wanneer personen van hetzelfde geslacht zich bezighouden met seksuele activiteit...
  • Al deze dwalingen raken de kern van waarom God ons mannelijk en vrouwelijk heeft geschapen. Hij schiep ons met echte fysieke verschillen die elkaar aanvullen wanneer ze geleefd worden in de verbintenis van het huwelijk."

Ik dank bisschop Strickland voor zijn heldere en toepasselijke woorden, en raad iedereen aan om op zijn website Glorious Chastity-One Bishop's Reflection, in zijn geheel te lezen.

In het Engels verscheen dit artikel van Luiz Sérgio Solimeo op tfp.org

Laatst bijgewerkt: 3 maart 2022 13:29

Doneer