De nieuwe ministers: waar liggen onze kansen?

De nieuwe ministers: waar liggen onze kansen?

THEMA'S:

Vorig jaar werd de aanval op de vrijheid van christelijk onderwijs frontaal geopend. VVD en D66, de Onderwijsinspectie, allen willen dit grondrecht het liefst uit de grondwet schrappen. De reden: lhbt-propaganda moet op christelijke scholen vrij baan krijgen. Gezin in Gevaar voerde hiertegen al meerdere acties. Voor kind en gezin zijn de nieuwe bestuurders van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, en Primair- en Voortgezet Onderwijs dus cruciaal. Maar juist VVD en D66 mochten deze ministers leveren. Dat belooft weinig goeds.

Wetenschapper Dijkgraaf

Kersvers minister voor OWS, Robbert Dijkgraaf, heeft een grote internationale reputatie opgebouwd als wetenschapper, maar hij heeft weinig politieke ervaring. Hij moest zelfs eerst nog lid worden van D66 om minister te kunnen worden. Hoewel Dijkgraaf als professor zelf les geeft, is hij voor het ministerie van OCW ongetwijfeld gevraagd vanwege zijn ervaring met wetenschap, niet met onderwijs. Een speurtocht naar zijn ideeën over onderwijs levert dan ook weinig op. Wel opvallend is zijn deelname aan het World Economic Forum van Klaus Schwab in 2020.

WEF Robbert Dijkgraaf

Robbert Dijkgraaf als panellid bij het World Economic Forum. Bron: Twitter

Geen zoektocht naar God

Over zijn levensfilosofie of religieuze opvattingen laat Dijkgraaf in interviews weinig los. Daarnaar gevraagd zegt hij dat hij niet gelovig is, maar wetenschap niet ziet als enige bron van kennis. Hij vertelt open over een onverklaarbare gebeurtenis in zijn leven, toen zijn dochtertje onverwachts toch genas van leukemie. Toch brengt hem dat niet tot een zoektocht naar God. Wat Dijkgraaf persoonlijk vind van de vrijheid van christelijk onderwijs of van genderideologie, om maar twee belangrijke thema’s te noemen, is nog niet te zeggen. Maar zijn keuze voor D66 doet vermoeden dat hij daarin niet op één lijn met Gezin in Gevaar zit.

Bliksemcarrière

Datzelfde geldt voor Dennis Wiersma, als minister voor Primair- en Voorgezet Onderwijs de opvolger van Arie Slob. De jonge Wiersma maakte binnen de VVD een bliksemcarrière. Binnen enkele jaren ging hij van Kamerlid via staatssecretaris Sociale Zaken naar nu dus minister. Ook van zijn ideologische veren is nog weinig zichtbaar. Hij stond ooit op de lijst van Emile ‘Tsjakka’ Ratelband, wat hij nu een ‘jeugdzonde’ noemt. Maar naar zijn mening over onderwijsvrijheid of lhbt-propaganda op scholen blijft het gissen.

GIG Wiersma Van Ooijen

'Jonkies' Dennis Wiersma (VVD) en Maarten Van Ooijen (ChristenUnie). Bron: Youtube

Roken, drinken, overgewicht

De nieuwe staatssecretaris Jeugd en Preventie, Maarten van Ooijen van de ChristenUnie, is met zijn 31 jaar ook een jonkie. Hij volgt Paul Blokhuis op en is verantwoordelijk voor jeugdzorg, maar ook voor het aanpakken van roken, drinken en overgewicht onder jongeren. Gezin in Gevaar gaat de jonge minister oproepen zich hard te maken voor een Nationaal Actieplan tegen Pornografie, een groot maar onderschat probleem onder kinderen. Van Ooijen weet hoe het is om samen te werken met D66, want hij zat als wethouder in Utrecht in een college met die partij. Maar of dat een voordeel is?

LHBT-activisten als minister

Eveneens van belang zijn de benoemingen van Dilan Yeşilgöz en Liesje Schreinemacher (beiden VVD) als respectievelijk minister van Justitie en minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Yeşilgöz, opmerkelijk genoeg zelf geen jurist, propageert al jaren actief de lhbt-ideologie. Zo ging ze twee jaar geleden nog tekeer tegen homogenezingstherapie. Zulke therapeuten hebben zelf genezing nodig, vond ze. Schreinemacher wordt verantwoordelijk voor het ministerie dat de grootste Nederlandse financier is van lhbt-propaganda in het buitenland. Zij was daarnaast zelf aanjager van de hetze tegen Hongarije over diens anti-pedofiliewet.

Met hulp van God

Al met al moeten we vaststellen dat er met deze D66- en VVD-benoemingen op de voor kind en gezin belangrijke posten geen reden tot juichen is. Toch liggen er kansen. Dijkgraaf en Wiersma zijn geen uitgesproken lhbt-activisten, zoals Yeşilgöz en Schreinemacher wel zijn. Ook zijn ze beide politiek onervaren. Een massaal pro-gezinsoffensief van Gezin in Gevaar, zoals gepland voor 2022, zou ze kunnen overtuigen in belangrijke kwesties vóór kind en gezin te kiezen. Ook een lichtpunt is CU-staatssecretaris Maarten van Ooijen. Als we hem kunnen overtuigen de strijd tegen pornografie net zo prominent kan maken als de strijd tegen roken, kunnen we met hulp van God de onschuld van vele kinderen redden.

Bestel gratis: Seksuele indoctrinatie in schoolboeken

Laatst bijgewerkt: 29 november 2023 17:33

Doneer