De karaktermoord van Gezin in Gevaar door Robbert Dijkgraaf

De karaktermoord van Gezin in Gevaar door Robbert Dijkgraaf

THEMA'S:

Gezin in Gevaar dient bij het Openbaar Ministerie (OM) een aanklacht in tegen D66-minister Robbert Dijkgraaf wegens laster. Dit omdat Dijkgraaf in een ambtsdocument onder andere de onwaarheid verspreidt dat Gezin in Gevaar vanuit het buitenland wordt gefinancierd.

Gezin in Gevaar direct gelinkt aan “discriminatie, haat en geweld”

“Uit deze citaten blijkt dat cliënte door de ministers kennelijk medeverantwoordelijk wordt gehouden voor de toename van “discriminatie, haat en geweld”, en zelfs voor “dodelijke schietpartijen” die op twee specifieke data plaatsgevonden hebben.” Dat is de conclusie van onze advocaat na het lezen van de Kamerbrief van 8 december 2022. Wat dit extra kwalijk maakt is dat Gezin in Gevaar en haar moederorganisatie Civitas Christiana als enige Nederlandse bij naam wordt genoemd.

Lees ook: Gezin in Gevaar doet aangifte tegen D66-minister Robbert Dijkgraaf wegens laster

Belediging

Daarom doen wij ten eerste aangifte wegens belediging. “Het beeld over "Gezin in Gevaar”, (…) wordt, met andere woorden, ernstig aangetast. De in de Kamerbrief opgenomen beschrijvingen hebben derhalve naar objectieve maatstaven op zichzelf beoordeeld een beledigend (in de zin van artikel 266 Sr) karakter.”

Laster en smaad

Ook doen wij aangifte van laster en smaad. “Bezien we een en ander in het licht van de in het wetboek opgenomen delicten laster (artikel 262 Sr) en smaad (artikel 261 Sr), dan is de conclusie dat zonder meer is voldaan aan het vereiste dat de "eer" of "goede naam" van cliënte is aangetast door de Kamerbrief.” Deze aanklacht van onze advocaat is gestoeld op het onterecht in verband brengen met criminele activiteiten alsook een onjuiste berichtgeving aangaande de financiering van Gezin in Gevaar.

Lees ook: NPO verspreidt nepnieuws over Gezin in Gevaar

Gezin in Gevaar niet vanuit het buitenland gefinancierd

Volgens onze advocaat die goed op de hoogte is van onze financiën “zet [Gezin in Gevaar] haar campagnes, die geheel worden gefinancierd door middel van vrijwillige bijdragen van Nederlandse donateurs, zelf op. Cliënte vertegenwoordigt zodoende een deel van de Nederlandse samenleving.”

“Karaktermoord”

Onze advocaat verzoekt het OM dan ook nadrukkelijk om minister Dijkgraaf te vervolgen. Gezien de ernst van deze bewijsloze aantijgingen heeft de D66-minister zich namelijk schuldig gemaakt aan “karaktermoord”. Met Gods hulp zullen wij dan ook in het gelijk gesteld worden.’

Lees hier de volledige aanklacht van onze advocaat

Laatst bijgewerkt: 1 maart 2023 16:58

Doneer