De bedrieglijke gezelligheid van de metaverse

Schijn bedriegt in de virtuele werkelijkheid van de metaverse.

De bedrieglijke gezelligheid van de metaverse

THEMA'S:

Er is een race gaande om de metaverse buiten de echte wereld te bouwen. Deze nieuwe creatie is de volgende fase van het internet, die de gebruiker verder zal katapulteren dan interactie met de virtuele wereld via schermen. De metaverse zal gebruikers via headsets onderdompelen in haar driedimensionale platforms.

Elke fantasie beleven

De metaverse is een virtuele ruimte waarin gebruikers elke fantasie kunnen beleven die ze maar willen. Mensen construeren hun eigen identiteit, die nu verschijnt als avatars. Ze kunnen hun zelfidentificatie uitbreiden voorbij voornaamwoorden (hij/zij/hir/hix/enz.) en ervoor kiezen om eender welk dier of ding en van eender welk geslacht te zijn.

Geen fysieke beperkingen

Gebruikers kunnen ook hun eigen fantasiewereld construeren - bergen beklimmen, op de maan landen of in een veld met eenhoorns zitten. Er zijn geen fysieke beperkingen of gevolgen van hun daden. Latere ontwikkelingen vragen om huidpakken die mensen in staat zullen stellen hun ervaringen in deze onwerkelijke werelden te voelen.

Lees ook: Smartphones: de nieuwe dictators van de 21ste eeuw?

Enorme sommen geld voor ontwikkeling

Het meta-constructie project gaat met volle kracht vooruit. Enorme sommen geld gaan in de ontwikkeling van deze fantastische werelden. Adverteerders kopen zelfs virtuele ruimte in deze creaties om zich te positioneren om geld te verdienen.

Psychologische achtbaan voor jongeren

Weinigen vragen zich echter af wat de gevolgen zullen zijn van deze nieuwe, ongebreidelde wereld. Sommige deskundigen zetten vraagtekens bij de gevolgen van deze psychologische achtbaan voor jongeren. Zij vrezen dat het een gevaarlijke plek zal worden die een reeds verstrooide generatie zal overweldigen.

Sociale media op steroïden

Inderdaad duiken er nu al problemen op met de nieuwe wereld van de metaverse. Deskundigen wijzen erop dat de metaverse videospelletjes en sociale media op steroïden zullen zijn. Alle obsessieve genoegens van deze media zullen op deze 3D-platforms worden versterkt.

Bescherm onze kinderen tegen porno. Teken voor een Nationaal Actieplan tegen Pornografie

Verminderde eigenwaarde

Gebruikers zullen in de metaverse noodzakelijkerwijs een rollenspel moeten spelen. Ze zullen lijden onder het verminderde gevoel van eigenwaarde omdat ze zich anders voordoen dan ze zijn. Ze zullen depressief worden door problemen met hun zelfbeeld, omdat ze niet voldoen aan de verwachtingen die aan hun avatar kleven.

Kolossale eenzaamheid

De verhoogde perceptie van onderdompeling zal dienen om individuen buiten de realiteit te isoleren, waardoor kolossale eenzaamheid ontstaat, wat bijdraagt tot de mogelijkheid van zelfmoord. De metaverse is niet alleen een eenzame en deprimerende plaats, maar kan ook gevaarlijk zijn. Er heerst nu een wildwestsfeer in deze fantasiewerelden zonder politie. Er kan van alles gebeuren.

Virtuele aanrandingen

Hoewel de beelden in deze werelden de gebruikers niet fysiek raken, kunnen zij regelmatig worden blootgesteld aan beeldende seksuele inhoud, gewelddadig taalgebruik, grove beelden en pesterijen. Virtuele aanrandingen hebben al plaatsgevonden. Naarmate het niveau van realisme toeneemt, zullen deze aanrandingen psychologisch en moreel verwoestend zijn. Aangezien de inhoud in real time is en niet doorzoekbaar, kunnen gewelddaden worden gepleegd zonder juridische gevolgen.

Lees ook: Hoe een gezin de hand van de Voorzienigheid ervoer te midden van een tragedie

Techbedrijven richten zich op kwetsbare jongeren

Om het nog erger te maken, zullen techbedrijven zich richten op de zeer beïnvloedbare bevolkingsgroep van jonge mensen wanneer ze hun metaverse uitrollen. Het zal hen treffen in de meest kwetsbare periode van hun mentale en emotionele ontwikkeling. Het zal echter ook gebruikers van alle leeftijden schaden aangezien het verlaten van de realiteit om weg te zinken in fantasie de morele vezel van de ziel vernietigt.

Eerst testen, dan pas toestaan

Dergelijke overwegingen moeten nu worden geanalyseerd voordat het metaverse-project zich ontwikkelt. Producten en geneesmiddelen worden getest voordat zij op het publiek worden losgelaten. Ook het metaverse moet grondig worden onderzocht in het licht van de mogelijke schade die het kan aanrichten.

Minister, stop de fiscale bestraffing van het kostwinnersgezin!

Doen we goed aan het bouwen van de metaverse?

De meest kritische vraag is echter waarom de metaverse überhaupt moet worden gebouwd. Er is iets vreselijk mis in een maatschappij waar de honger naar fantasie dit extreme punt heeft bereikt van het creëren van onwerkelijke werelden. Wanneer mensen weigeren binnen de beperkingen van de werkelijkheid te leven om ontelbare uren te verspillen aan het najagen van niets, is er een ernstig moreel probleem.

Leven in de echte wereld

Mensen zijn gemaakt om in de echte wereld te leven. Alle vermogens van de geest zijn in die richting gericht, zodat de werkelijkheid dient als middel om God te leren kennen. Al het andere dient alleen om de geest te vervormen en te misvormen, en verwondt onze rationele natuur, die ons maakt "naar het beeld en de gelijkenis van God" (Gen.1,26-27).

Dit artikel is een vertaling van "The Lonely Metaverse: Virtual Heaven or Cyber-Hell?" van John Horvat en verscheen eerder op tfp.org.

Bestel gratis: Seksuele indoctrinatie in schoolboeken

Laatst bijgewerkt: 29 november 2023 17:21

Doneer