Borstkanker omlaag, wat mag dat kosten?

Borstkanker omlaag, wat mag dat kosten?

Gods gebod is duidelijk: 'Gij zult niet doden.' Daarom is abortus een grove zonde. Het doodt namelijk een onschuldig ongeboren kind en schaadt ook nog eens de moeder. Dat laatste geldt niet alleen direct op psychologisch vlak. Er is namelijk ook sterk bewijs voor de indirecte, ernstige lichamelijke gevolgen van abortus. Kees van Helden, coördinator van Kies Leven, toont in dit artikel aan wat de gevolgen zijn voor het niet respecteren van Gods geboden en Zijn bedoeling aangaande voortplanting.

Forse toename borstkanker

Borstkanker brengt groot leed over de betrokken vrouwen zelf, hun gezinnen en de families. Maar legt ook een grote last op de maatschappij en gezondheidszorg. Dat samen maakt dat de overheid er alles aan moet doen om borstkanker te voorkomen. Echter er zijn tegenstrijdige belangen met grote consequenties. In 1999 kwam het Integraal Kanker Centrum al met alarmerende berichten over de forse toename van borstkanker sinds 1989: ” [1] Het aantal vrouwen met borstkanker is sinds 1989 bijna verdubbeld.” [accentueringen in citaten KvH]

Lees ook: Baanbrekend onderzoek wijst naar groepsdruk en psychische problemen als hoofdoorzaken voor genderdysforie

'Meest voorkomende doodsoorzaak'

Het CBS kwam in 2009 [2] eveneens met alarmerende berichten over toename borstkanker: “Bij vrouwen van 35 tot 50 jaar is borstkanker de meest voorkomende doodsoorzaak. Van één op de zes vrouwen in deze leeftijdscategorie die in 2008 zijn overleden, was borstkanker de doodsoorzaak.”

VZinfo van RIVM over Volksgezondheid en Zorg [3] windt er ook geen doekjes om:
Borstkanker is meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen
In 2021 zijn 3.100 vrouwen overleden aan borstkanker
Aantal nieuwe gevallen is relatief hoog in vergelijking met andere EU-landen

Op gerenommeerde websites over borstkanker worden allerlei zaken genoemd waarmee de kans op borstkanker wordt verkleind of juist vergroot.

De prijs van emancipatie

Het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde publiceerde in 2007 een artikel [4] over de gevolgen van het uitstellen van een zwangerschap. “Ook stijgt het risico op borstkanker als vrouwen hun eerste kind later krijgen of als zij afzien van het krijgen van kinderen.” In Medisch Contact stond overeenkomstig [5]: ”Vrouwen wachten te lang met kinderen krijgen. Een negatief effect van de emancipatie is dat vrouwen hun eerste zwangerschap steeds vaker uitstellen. Dit kan leiden tot gestoorde vruchtbaarheid, ongewenste kinderloosheid, risicovolle zwangerschappen en een verhoogd risico op borstkanker.”

Bestel gratis: Genderboek

Borstvoeding geven voorkomt borstkanker

NPO Radio 1 kwam in 2021 met een bericht [6] over de verhoogde kans van het krijgen van borstkanker bij het krijgen van kinderen op latere leeftijd: “Er lijkt ook een verband te zijn tussen late zwangerschap en het krijgen van borstkanker. Dat heeft ermee te maken dat het borstklierweefsel een laatste ontwikkeling doormaakt tijdens de eerste zwangerschap en als je dan op latere leeftijd voor het eerst zwanger wordt, neemt daardoor ook de kans op borstkanker toe.” De Belgische Stichting Tegen Kanker [7] geeft aan: “Hoe langer een vrouw borstvoeding geeft, hoe beter ze tegen borstkanker is beschermd. Als bescherming tegen kanker raden experts aan om ten minste 1 jaar borstvoeding te geven na elke bevalling. Voor elke periode van 12 maanden dat u borstvoeding geeft, vermindert u uw risico met ongeveer 4 %.”

'Zwangerschap beschermt vrouw tegen borstkanker'

Pink-Ribbon België [8]Vrouwen die geen voldragen zwangerschap hebben gehad of vrouwen die na de leeftijd van 30 jaar bevallen, hebben een hoger risico op borstkanker in vergelijking met vrouwen die voor hun 30ste bevallen. Wanneer borstcellen ontwikkelen tijdens de adolescentie, zijn ze onvolwassen en zeer actief tot de eerste voldragen zwangerschap. De onrijpe borstcellen reageren op het hormoon oestrogeen en hormoonverstorende chemicaliën in producten. Je eerste voldragen zwangerschap maakt de borstcellen volgroeid en zo groeien ze op een meer regelmatige manier. Dat is de belangrijkste reden waarom zwangerschap vrouwen helpt beschermen tegen borstkanker. Zwanger zijn vermindert ook je totale aantal levenslange menstruatiecycli – wat misschien ook een reden is waarom eerdere zwangerschap een beschermend effect lijkt te bieden.”

Lees ook: De menselijke uitsterfbeweging richt zich tegen God en u

Constatering

Samenvattend kunnen we stellen dat het vroeg zwanger worden in combinatie met een voldragen zwangerschap en het geven van borstvoeding, de kans op het ontwikkelen van borstkanker kan verkleinen. Nederland is nu geen goed land om borstkanker te voorkomen. Onze overheid stimuleert namelijk om zowel mannen als vrouwen te laten deelnemen aan het arbeidsproces [9], denk bijvoorbeeld aan de scheve situatie bij belastingvoordeel voor tweeverdieners [10]. Ook de hoge huizenprijzen maken het bijna niet meer mogelijk dat er een huis, als dat al beschikbaar is, gekocht wordt op basis van één salaris en op jonge leeftijd. Deze ontwikkelingen zorgen er mede voor dat vrouwen steeds langer wachten met het krijgen van kinderen [11], terwijl de gezondheidsinstanties juist adviseren om zo vroeg mogelijk kinderen te krijgen. Volgens VZinfo waren de kosten voor behandeling van borstkanker in 2019 maar liefst 813 miljoen euro [12], Met de juiste stimulansen vanuit de overheid zouden die mogelijk verlaagd kunnen worden.

Bescherm kinderen tegen seksuele indoctrinatie door COC!

Abortus

En als je toch vroeg zwanger raakt, en het komt niet uit dan heb je de mogelijkheid om je zwangerschap af te breken. Maar zoals blijkt uit het voorgaande, als een zwangerschap niet wordt voldragen en een eerste zwangerschap hierdoor bewust wordt uitgesteld, dan wordt daarmee ook de kans vergroot om borstkanker te ontwikkelen. Onze overheid zou alles op alles moeten zetten om abortus te voorkomen en tevens om zwangerschappen op jongere leeftijd juist te stimuleren om uiteindelijk het aantal gevallen van borstkanker te doen dalen.

Abortusbeweging houdt verhoogd risico in stand

Dat is nog al een rigoureuze stelling. Het feministische gedachtengoed en de ‘baas in eigen buik’ beweging blijken grote gevolgen te hebben. Niet alleen voor de vrouwen zelf maar ook voor hun familie en de samenleving. Wat mag deze pro-abortus houding de vrouwen en onze samenleving kosten? Een serieuze vraag die het overdenken waard is. Je kunt als overheid en verantwoordelijke instanties niet blijven steken in het beschrijven van oorzaken voor het ontwikkelen van borstkanker en tegelijkertijd die mogelijke oorzaken negeren en zelfs stimuleren. Het informeren van de vrouwen over de risico’s van het uitstellen of afbreken van een zwangerschap zou breed opgepakt moeten worden door de overheid. En die zou abortuscentra moeten verplichten om dit op hun websites te vermelden.

Lees ook: Abortus bestrijden met anticonceptie? Olie op vuur

Om verder over na te denken

Opmerkelijk is dat het Integraal Kanker Centrum in 1999 concludeerde dat in tien jaar tijd het aantal vrouwen met borstkanker bijna was verdubbeld. Er is dus iets gebeurd waardoor die aantallen zo enorm gestegen zijn. Zou de invoering Wet Afbreking Zwangerschap in 1985 daar iets mee te maken kunnen hebben?
En VZinfo schrijft: “Aantal nieuwe gevallen is relatief hoog in vergelijking met andere EU-landen”, zou dit te maken kunnen hebben dat juist Nederland, als het enige lid van de EU, abortus toestaat tot 24 weken?

Door Kees van Helden, coördinator Kies Leven

[1] Rapport Borstkanker in Nederland.pdf

[2] Sterfte door borstkanker toegenomen (cbs.nl)

[3] Borstkanker | Volksgezondheid en Zorg (vzinfo.nl)

[4] Gevolgen van uitstel van zwangerschap | NTvG

[5] Het goede moment | medischcontact

[6] ‘Geef voorlichting op de middelbare school over de juiste leeftijd voor zwangerschap’ | NPO Radio 1

[7] https://www.kanker.be/kankerpreventie/borstkanker-feiten-en-fabels/borstvoeding-beschermt-mamas-tegen-borstkanker#:~:text=Hoe%20langer%20een%20vrouw%20borstvoeding,uw%20risico%20met%20ongeveer%204%20%25.

[8] Pink Ribbon | Feiten over borstkanker (pink-ribbon.be)

[9] Vrouwen aan het werk | Vrouwenemancipatie (gendergelijkheid) | Rijksoverheid.nl

[10] Belastingkloof tussen eenverdieners en tweeverdieners steeds groter | RTL Nieuws

[11] Kinderen krijgen (cbs.nl)

[12] Borstkanker | Volksgezondheid en Zorg (vzinfo.nl)

Laatst bijgewerkt: 25 april 2023 09:42

Doneer