Kamervragen over ‘Dutch Protocol’: kritiek zwelt verder aan

Steeds meer literatuur keert zich tegen de golf aan 'geslachtsveranderingen' die aan jonge mensen, vaak nog kinderen, onomkeerbare schade toebrengen. (Beeld: Gezin in Gevaar)

Kamervragen over ‘Dutch Protocol’: kritiek zwelt verder aan

THEMA'S:

Het Dutch Protocol, de behandeling die aan de basis ligt van een wereldwijde golf aan geslachtsveranderingen, ligt nu ook binnenlands onder vuur. Nicki Pouw-Verweij (JA21) en Caroline van der Plas (BBB) hebben Kamervragen gesteld aan minister Ernst Kuipers over de aanzwellende internationale kritiek op de Nederlandse aanpak.

Het Dutch Protocol

In de fanatieke Westerse zoektochten naar de ‘behandeling’ van kinderen met vermeende genderdysforie heeft Nederland als koploper onderzoek verricht naar ‘efficiënte’ manieren om jongeren te verzekeren van een ‘gendertransitie’. Dit onderzoek bleek later nogal te rammelen. Uit vele experimentele behandelingen zou gebleken zijn dat jonge kinderen, nog voordat ze in puberteit zouden zijn, bepaalde middelen konden krijgen die hun puberteit op ‘pauze’ zouden zetten. Zolang de kinderen aan deze puberteitsremmers – de Amerikanen noemen het puberty blockers, wat eigenlijk een betere term is, aangezien ‘remmen’ iets anders is dan blokkeren – zitten, zouden meisjes geen borsten en andere vrouwelijke hormonen ontwikkelen, en jongens geen lichaamshaar en andere bijkomende veranderingen. “Zodat jij nog wat langer de tijd krijgt om uit te zoeken wie je bent”, aldus de website van UMC Amsterdam. Overigens wordt dezelfde middelen gebruikt om zedendelinquenten chemisch te castreren – maar daarover wordt uiteraard gezwegen.

JA21 en BBB: front tegen transgender-wetgeving?

Kunnen we, nu deze Kamervragen zijn gesteld, maar ook mede gelet op de huidige peilingen en de uitslagen van de Provinciale Statenverkiezingen, rekenen op een front dat sterk genoeg is om verdere transgender-wetgeving in de kiem te smoren? Vanzelfsprekend was dat FvD en SGP al vurig tegenstander waren van het idee van transgenderisme en de daarbij horende behandeling. Voor het nieuwe, veel sterker geworden BBB, dat in haar partijprogramma niets heeft staan over het genderdebat, was, en is, het nog steeds een beetje tasten in het duister. Wat Caroline van der Plas en haar achterban denken over deze verminking en chemische castratie van jongeren is dus nog niet duidelijk, maar de Kamervragen lijken op zijn minst te duiden op scepsis. Wel toonde haar partij, samen met JA21 in september vorig jaar bij het transgenderdebat, een stevige toon tegen de zelfidentificatie.

Bescherm kinderen tegen seksuele indoctrinatie door COC!

'Transgenderbehandeling mikt nu op kinderen'

Naar aanleiding van de Kamervragen, heeft Gezin in Gevaar vragen gesteld aan de indienster, Nicki Pouw-Verweij van JA21. Over de huidige stand van transgenderzorg zei ze onder andere dat “de focus heel erg verschoven is. Waar je eerst een zeer kleine groep had van met name mannen die later in hun leven kiezen voor een behandeling (vaak na jaren aan falende therapie), zie je dat de focus nu komt te liggen op kinderen, met name meisjes met veel comorbiditeit [bijkomende aandoeningen, -red.] Medisch gezien is dat natuurlijk een fikse rode vlag.” Zelf zegt Pouw-Verweij te willen “inzetten op zelfacceptatie".

Even puzzelen

Met een binnenkomst van 17 zetels zou BBB, als het zou kloppen dat ook zij grosso modo tegen de genderideologie zijn, samen met FvD, JA21, SGP en eventueel PVV op 28 zetels komen in de Eerste Kamer. Voor een meerderheid is 38 zetels vereist, dus komen ze 10 tekort. Met de VVD zouden ze op 38 zetels komen; precies die benodigde meerderheid. De kans is klein dat een werkelijke coalitie er zo uit zou komen te zien, maar deze 28 zetels zouden minstens zorgen voor een hoop gerommel in de gender-discussie.

De vragen in kwestie

Er is een lijst met zeventien vragen naar de minister gestuurd. Die hebben allemaal betrekking op de toenemende kritiek en de bewijzen wat betreft de puberteitsremmers die de beloftes van de genderklinieken ontkrachten. Zo wordt de minister gevraagd of hij bekend is met de opvatting van de Zweedse Nationale Raad voor Gezondheid en Welzijn dat de risico’s van puberteitsremmers met “GnRH-analogen” en genderbevestigende hormonale behandelingen zwaarder wegen dan de eventuele voordelen, en dat deze behandelingen daarom enkel zouden moeten worden toegepast in uitzonderlijke gevallen. Ook wordt de minister gevraagd wat het “voor Nederland te zeggen [heeft] dat in het Verenigd Koninkrijk en in Zweden de wetenschappelijke consensus is dat er onvoldoende aanwijzingen zijn dat de medische behandeling, waarvoor de Dutch Approach de basis vormt, veilig en effectief is”.

Lees ook: ‘Nederlands onderzoek verwekte wereldwijde golf aan geslachtstransities’

Onomkeerbare schade aan jonge zielen

Al met al dus rake vragen, die de minister dwingen om kleur te bekennen. Kiest hij ervoor tegen ‘de wetenschap’ in te gaan? Selecteert hij andere wetenschap om de kritiekpunten te weerleggen? Maakt hij een ommekeer, en erkent hij de gevaren van deze vernietigende vorm van puberteitsremmers? Hoe dan ook, wat de antwoorden op deze Kamervragen ook zijn, een gegeven is duidelijk: steeds meer mensen beseffen dat het op kunstmatige wijze met hormonen aan de puberteit prutsen een onomkeerbare schade veroorzaakt aan jonge, verwarde zielen, en dat een significant deel van de Tweede Kamer dat ziet.

Laatst bijgewerkt: 5 april 2023 14:59

Doneer