Hoe het gebruik van smartphones door kinderen een revolutie vertegenwoordigt die de samenleving vernietigt

Kinderen kijken steeds vroeger naar pornografie

Hoe het gebruik van smartphones door kinderen een revolutie vertegenwoordigt die de samenleving vernietigt

THEMA'S:

De relatief recente komst en snelle overheersing van de smartphone zijn even ongekend als alomtegenwoordig. Hoe de samenleving in een paar jaar tijd zo afhankelijk is geworden van smartphones, zou tot nadenken moeten stemmen. Het is bijzonder zorgwekkend hoe kinderen gehecht, toegewijd en zelfs verslaafd zijn geraakt aan hun telefoon, met desastreuze gevolgen.

Kinderen en telefoons: De harde cijfers

Kinderen zijn in iets meer dan tien jaar tijd bijzonder afhankelijk geworden van smartphones. Volgens een onderzoek van Pew Research uit 2020 werd 67% van de kinderen onder de 11 jaar blootgesteld aan of gebruik gemaakt van een smartphone - voor zover hun ouders dat wisten. Het cijfer voor eerdere jaren was nog alarmerender. In totaal werd 62% van de kinderen onder de vier jaar geacht te zijn blootgesteld aan smartphonegebruik, terwijl bijna de helft (49%) van de kinderen onder de twee jaar in dezelfde categorie viel.

Flinke piek in coronatijd

Omdat de COVID-19-gerelateerde lockdowns een enorme toename van het computer- en smartphonegebruik te zien gaven, volgde het Pew Research Center dezelfde ouders die in 2020 werden ondervraagd. Het bleek dat het gebruik van smartphones en andere digitale apparaten door kinderen jonger dan 11 die al een smartphone gebruikten in 2021 – zoals verwacht – was toegenomen met 71%. Daarnaast zei 81% van de ouders dat hun kinderen onder de 11 jaar een tablet gebruikten.

Eigen smartphone

Jonge kinderen gebruiken ook niet alleen het apparaat van hun ouders. Pew Research ontdekte dat "37% van de ouders van een kind van 9 tot 11 jaar zegt dat hun kind een eigen smartphone heeft, vergeleken met 13% van degenen met een kind van 5 tot 8 jaar, 5% van degenen met een kind van 3 tot 4 jaar en 3% van degenen met een kind van twee jaar of jonger."

Lees ook: Smartphones: de nieuwe dictators van de 21ste eeuw?

Schermtijd bij baby’s

Nog opvallender is de hoeveelheid tijd die jonge kinderen aan deze elektronische apparaten besteden. Andere studies presenteren verschillende resultaten, met als meest schokkende een rapport uit 2019 van de National Institutes of Health, waaruit bleek dat kinderen van slechts 12 maanden gemiddeld 53 minuten schermtijd per dag kregen.

“4 tot 6 uur per dag”

Met zo'n zwaar gebruik in de eerste jaren, ontdekten de onderzoekers dat de trend zich voortzet in de pre-tienerjaren en latere jaren. In 2020 bracht de American Academy of Child and Adolescent Psychiatry een rapport uit dat "onthulde dat kinderen tussen 8 en 12 jaar in de VS 4 tot 6 uur per dag naar schermen keken". Common Sense Media herhaalde deze statistiek in 2019 door vast te stellen dat acht- tot twaalfjarigen gemiddeld bijna 5 uur per dag aan schermen besteedden.

Tieners spannen de kroon

Dit cijfer schiet tot alarmerende hoogte naarmate de leeftijd toeneemt. De American Academy of Child and Adolescent Psychiatry vond dat tieners tot 9 uur per dag op het scherm doorbrengen. Common Sense Media stelde dat tieners gemiddeld bijna zeven en een half uur per dag op het scherm doorbrengen - de tijd die ze op school doorbrengen niet meegerekend.

NPO, stop met het seksualiseren van kleine kinderen!

Digitale fictie-wereld

Met directe toegang tot de online wereld biedt een smartphone bijna eindeloze bronnen van afleiding en vermeend amusement. Kinderen hoeven dus niet langer met vrienden om te gaan of hun fantasie te gebruiken om spelletjes te maken om hun tijd bezig te houden. Ze verliezen zich via hun telefoon in een virtuele wereld van digitale fictie.

De schadelijke gevolgen van teveel schermtijd

Deze verandering van gewoonten is verantwoordelijk voor de duidelijke daling van het aantal tieners dat regelmatig een fysiek boek leest. In het onderzoek van Common Sense uit 2019 zei 15% van de tieners nooit boeken te lezen, terwijl 17% zei slechts één keer per maand te lezen. Maar de schadelijke effecten van smartphone- en schermgebruik gaan veel verder dan een afname van het lezen van boeken. Onderzoekers ontdekken dat meer schermtijd stress stimuleert en het vermogen van het lichaam vermindert om melatonine te produceren, dat nodig is voor een goede slaap.

Gedrags- en emotionele problemen

Langdurig schermgebruik wordt ook in verband gebracht met emotionele en gedragsproblemen bij kinderen. De tijd weg van echte menselijke interacties en de niet-belonende stimulatie van de activiteiten op het scherm ondermijnt de vorming die het kind nodig heeft om verder te komen in het leven. Een artikel uit 2017 in het tijdschrift Child Development waarschuwde dat "met betrekking tot de gezondheidsimplicaties van digitale (draadloze) technologieën is het van belang dat naast kanker ook neurologische ziekten, fysiologische verslaving, cognitie, slaap en gedragsproblemen in overweging worden genomen."

Lees ook: Pornografie: het aantal consumenten stijgt, de instapleeftijd daalt

Volwassenen geven vaak slecht voorbeeld

Child Magazine merkte op hoe kinderen gewend raken aan regelmatig smartphonegebruik door te kijken hoe volwassenen er steeds meer aan verslaafd raken. Ze ontwikkelen ook slechte gewoonten wanneer ouders hen schermen geven voor vermaak. De auteurs van de studie benadrukten de weinig gerapporteerde en mogelijk catastrofale gevolgen van dit gebruik voor de gezondheid. Verwijzend naar een rapport uit 2008 dat bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) werd ingediend, merkten de auteurs op dat kinderen die regelmatig telefoons gebruiken te maken kregen met "verstoring van het geheugen, achteruitgang van de aandacht, afnemende leer- en cognitieve vaardigheden, verhoogde prikkelbaarheid, slaapproblemen, verhoogde gevoeligheid voor stress, en verhoogde epilepsiebereidheid".

Schadelijk voor het zenuwstelsel

Het rapport van 2008 waarschuwde dat mogelijke, verder afgelegen risico's voor deze kinderen op latere leeftijd onder meer hersentumoren, zenuwtumoren (zelfs vóór de leeftijd van 30 jaar), de ziekte van Alzheimer, depressie en vroege dementieverschijnselen waren. Het rapport waarschuwde voor schade aan het zenuwstelsel van de hersenen wanneer telefoongebruikers de vijftig bereiken.

Gevaren van schermtijd vaak onderbelicht

Met dergelijke waarschuwingen uit 2008, vóór de komst van de iPhone, zijn de vooruitzichten voor de kinderen van vandaag, die tot een derde van elke dag op het scherm doorbrengen, niet bepaald hoopgevend. Dergelijke waarschuwingen worden ook niet duidelijk gevonden. Veel artikelen waarschuwen inderdaad voor meer schermtijd en adviseren ouders hoe ze het gebruik van hun kinderen kunnen beperken. De meer impactvolle gegevens, zoals die uit het bovengenoemde rapport van 2008, worden echter zorgvuldig vermeden.

Bestel gratis: Genderboek

In straatbeeld gebeiteld

Het alomtegenwoordige gebruik van alle digitale dingen maakt de verwarring bij kinderen nog groter. Overal zitten mensen op hun telefoon, of ze nu berichten versturen terwijl ze afgeleid door de straten lopen, hun eten religieus fotograferen voordat ze die opeten, een telefoon gebruiken om hen naar het volgende toeristische punt te leiden, of ze gebruiken om te betalen voor het parkeren omdat bij veel parkeermeters niet meer persoonlijk kan worden betaald.

Smartphones bepalen de leefwereld van kinderen

Het gebruik van smartphones door kinderen maakt inderdaad deel uit van een vicieuze cirkel die een revolutie in de samenleving teweegbrengt. Met zoveel schermtijd worden kinderen getraind om een digitaal leven te accepteren waarin menselijke interactie wordt vervangen door pixels. Ze worden gevormd om niets abnormaals te zien in het meer tijd besteden aan het bekijken van betekenisloze videocontent op sociale media dan aan het uitvoeren van echte taken of het genieten van fysieke evenementen.

Lees ook: Gnostiek: de duistere kracht achter de chaos van onze tijd

Digitalisering

De digitale revolutie dwingt mensen ook om een of andere vorm van digitale technologie te gebruiken. Deze trend is over de hele linie zichtbaar: of het nu gaat om zelfbedieningsmachines in winkels, het gebruik van digitale wachtwoordcodes wanneer men toegang probeert te krijgen tot bankdiensten, of zelfs de mogelijkheid om bepaalde goederen alleen online te kopen. Het COVID-tijdperk heeft de zaken nog erger gemaakt door zowel jong als oud eraan te wennen nog meer van hun dagelijks leven naar het scherm te verplaatsen. Voor gezinnen vervingen "virtuele" reünies eerdere, gelukkige familiebijeenkomsten. Voor katholieken verving de "virtuele" mis het persoonlijk bijwonen van de kerk. Kinderen zagen hun klaslokalen veranderen in een online verzameling wazige hoofden op een scherm. Kantoormedewerkers ervaren nog meer van het leven vanachter een scherm dan ze eerder voor mogelijk hadden gehouden.

Hoofdzakelijk kinderen de dupe

Bij dit alles is de radicale opmars van een digitale samenleving vooral gericht op kinderen. Terwijl nog maar een paar jaar geleden alleen tieners verslaafd leken aan hun telefoon, is deze verslaving te vinden bij mensen onder de dertien of zelfs onder de zeven jaar. Kinderen worden geofferd op het altaar van de zogenaamde maatschappelijke vooruitgang in een steeds digitaler tijdperk. De hogepriesters van dit offer zijn niet alleen de Tech bedrijven, die elk jaar graag honderden miljarden dollars winst opstrijken, maar ook de onwetende ouders die er helaas de voorkeur aan geven hun kinderen bloot te stellen aan de schadelijke effecten van het internet. In plaats van zich in te zetten voor een traditioneler gezinsleven, laten zij de invasie van smartphones en tablets in huis toe. De gehechtheid aan technologie moet snel en krachtig worden beteugeld om kinderen te beschermen tegen grotere schade.

Dit artikel verscheen eerder op TFP.org

Laatst bijgewerkt: 18 januari 2023 13:23

Doneer