COC wil alsnog vervolging van Gomarus afdwingen

Met een artikel 12-procedure wil het COC via oud-leerlingen voor elkaar krijgen dat het besluit tot niet-vervolging van Gomarus ongedaan wordt gemaakt. (Foto: Wikimedia Commons)

COC wil alsnog vervolging van Gomarus afdwingen

THEMA'S:

Het COC wil dat de Gomarus Scholengemeenschap alsnog vervolgd wordt. Daarom steunt de gesubsidieerde homolobby-organisatie "juridisch en emotioneel" twee oud-leerlingen, die menen dat de school hun wat heeft "aangedaan".

Homoseksueel gedrag melden bij ouders

Het OM stelt zich op het standpunt dat de Gorinchemse school zich in het verleden schuldig gemaakt heeft aan dwang en discriminatie en daarvoor ook strafbaar is. Justitie leidt dit af uit het vroegere beleid van de school om geconstateerd homoseksueel gedrag van een leerling te melden bij de ouders. Dit beleid is echter in overeenstemming met de christelijke signatuur van de school, omdat het christendom homoseksualiteit verwerpt als een zware zonde.

OM zag van vervolging af

Omdat de school dit beleid echter inmiddels zou hebben gewijzigd, er geen recente incidenten bekend zijn en wellicht ook omdat het OM vreest omwille van de grondwettelijke godsdienstvrijheid door de rechter - direct of in hoger beroep - in het ongelijk gesteld te worden, werd van vervolging van de school afgezien.

Het COC wil vervolging alsnog afdwingen

Met een artikel 12-procedure wil het COC via de oud-leerlingen echter voor elkaar krijgen dat het besluit tot niet-vervolging ongedaan wordt gemaakt en het OM van het gerechtshof Den Haag de opdracht krijgt de school alsnog voor de rechter te slepen. Het COC heeft hiervoor de advocaat geregeld. De zaak dient op 24 augustus.

Procedure kan Grondwet verder uithollen

Aangezien het COC vrijwel geheel draait op overheidssubsidie, wordt de procedure tegen de christelijke school dus uit belastinggeld gefinancierd. Langs deze indirecte weg is dus niet alleen sprake van christenvervolging door de staat, maar ook een poging om via de rechter en met omzeiling van het parlement grotere vrijheden voor tegennatuurlijke seksualiteit af te dwingen en artikel 23 van de Grondwet verder uit te hollen.

School: er waren géén strafbare feiten

"We willen dat het voor de Gomarus duidelijk wordt dat het onacceptabel is wat ons is aangedaan”, stelt Marijn Baggerman (21), een van de twee oud-leerlingen. Hij valt erover dat de school na de beslissing van het OM volhield dat er geen strafbare feiten hebben plaatsgevonden en dat recent nog eens herhaalde. "Een klap in mijn gezicht. Ik heb het er ook moeilijk mee dat we nooit excuses hebben gekregen."

Gomarus, hou stand tegen lhbt-vervolging!

Godsdienstvrijheid belangrijker dan ‘gevoelens’

De kern van de Gomarus-zaak zouden echter niet de homoseksuele gevoelens en frustraties van individuele leerlingen moeten zijn die daar - in strijd met de christelijke signatuur van de school - gevolg aan willen geven, maar het veel fundamentelere recht van de christelijke school om een beleid te voeren dat in overeenstemming is met de christelijke moraal.

‘Ophef om christelijk onderwijs na te trappen’

Volgens PVV-onderwijsspecialist Harm Beertema is de Gomarus-ophef voor het COC en linkse partijen zelfs niet meer dan een stok om de hond van het bijzonder onderwijs - en dus van de godsdienst- en onderwijsvrijheid - te slaan. "Ophef over een misstand die er met de haren wordt bij gesleept", aldus Beertema, "om artikel 23 van de Grondwet onderuit te halen. Ophef om het christelijk onderwijs na te trappen. Het is kopschoppen."


--

Een principieel, niet een persoonlijk standpunt

Dit artikel heeft als doel het verdedigen van het huwelijk, het gezin en de moraal volgens de katholieke leer. Op geen enkele manier is het onze bedoeling personen te belasteren. Wij oefenen simpelweg onze vrijheid uit als kinderen van God (Rom. 8:21), zodat "iedere tong zou belijden tot glorie van God de Vader, dat Jezus Christus de Heer is." (Fil. 2:11).

Laatst bijgewerkt: 18 augustus 2022 10:47

Doneer