Logo linksboven website GiG

Vragenlijst Vitale Onderwerpen 2021

Op deze thema's wil ik dat Gezin in Gevaar actie voert:

Gezin in Gevaar verdedigt kind en gezin tegen de Seksuele Revolutie. Wij zetten ons met 0 euro subsidie voor 100 procent in voor het gezin zoals God dat bedoeld heeft. Steun onze inzet met een gift:

 

Persoonlijke info

Totaalbedrag: €5,00