Minister Van Engelshoven, houd genderpropaganda uit de schoolboeken!

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven (D66) wil scholen
seksuele voorlichting opleggen die allerlei afwijkingen bejubelt. Ze wil schoolboeken aanpassen om het gezin te vervangen met genderideologie: weg met het model van man, vrouw en kinderen. Dat mag niet gebeuren. Teken daarom de petitie tegen genderpropaganda:

Geachte minister Van Engelshoven,

Op school krijgen kinderen de kennis mee die nodig is om beschaafde mensen te worden. Belangrijke kennis is dat de mens als man of als vrouw geschapen wordt en zijn vervulling vindt in een wederhelft met wie hij een gezin sticht.

Nu kondigt u in beleidsdocumenten en interviews aan dit beeld uit de schoolboeken te willen halen: “We moeten af van het stereotype dat een gezin een man, een vrouw en kinderen is.”

In plaats van het gezin wilt u in de schoolboeken de gender-ideologie. Deze ideologie praat kinderen de gevaarlijke illusie aan dat je aan je geslacht kunt sleutelen. Het is een hoogmoedige opstand tegen Gods Scheppingsorde.

Ik verzoek u dan ook uw verantwoordelijkheid te nemen en de Nederlandse schoolkinderen te beschermen tegen de gender-ideologie.