10 redenen waarom wij tegen het “homohuwelijk” moeten zijn

1.  Het is niet het huwelijk

Iets ‘trouwen’ noemen maakt het nog geen huwelijk. Het huwelijk is altijd een verbond geweest tussen een man en een vrouw dat van nature is geordend naar de voortplanting en opvoeding van kinderen en naar de eenheid en het welzijn van de echtgenoten.

De pleitbezorgers van het “homohuwelijk” stellen iets heel anders voor. Zij stellen de vereniging voor tussen twee mannen of twee vrouwen. Dit ontkent de vanzelfsprekende biologische, fysiologische en psychologische verschillen tussen mannen en vrouwen die hun complementariteit in het huwelijk vinden. Het ontkent ook het specifieke primaire doel van het huwelijk: het voortbestaan van het menselijk ras en de opvoeding van de kinderen.

Twee totaal verschillende dingen kunnen niet als hetzelfde worden beschouwd.

Lees “10 redenen waarom wij tegen het “homohuwelijk” moeten zijn” verder