Petitie aan Arie Slob, minister van Onderwijs

Stop de seksualisering van schoolkinderen!

Schermopname (33)

Geachte minister Slob,

Met het oog op de vernieuwing van de kerndoelen voor het onderwijs laat u zich adviseren door Curriculum.nu, een collectief van leraren en schoolleiders. Onlangs heeft u hun adviezen in ontvangst genomen. Zij stuiten op veel kritiek, ook vanuit het onderwijs zelf.

Van u wordt verwacht dat u deze adviezen mede tot uitgangspunt maakt van de nieuwe kerndoelen. Dit stemt tot grote zorg.

Als Curriculum.nu het heeft over “seksualiteit, verschillende seksuele oriëntaties en expressies van gender”, waarover scholen verplichtend moeten gaan onderwijzen, dan weet iedereen wat daarmee bedoeld wordt: het uitrollen van de lhbt- en genderagenda in het onderwijs.

Het onderwijs is niet bedoeld voor overheidsmanipulatie, zeker niet op seksueel terrein.

Ik doe een dringend beroep op u als onderwijsminister namens een christelijke partij om de adviezen van Curriculum.nu volstrekt te negeren en er integendeel op toe te zien dat schoolkinderen gevrijwaard blijven van beïnvloeding door lobby’s met speciale belangen en ideologische agenda’s.

Met vriendelijke groet,

Uw handtekening is bevestigd.

Hartelijk dank voor uw steun!

Ja, ik heb vernomen dat het lerarencollectief Curriculum.nu de adviezen voor de nieuwe kerndoelen in het onderwijs aan minster Arie Slob heeft aangeboden.

 Ja, ik weet dat deze adviezen de lhbt- en genderagenda verplichtend aan het onderwijs opleggen en die aan schoolkinderen opdringen, inclusief christelijke schoolkinderen. Ik wil helpen dit te voorkomen.

Ja, ik wil dat deze petitie wordt verspreid en een groot publiek bereikt. Daarom help ik met een donatie:

Persoonlijke info

Totaalbedrag: €5,00 Eenmalig