Zeeman, stop seksuele reclames!

Petitie aan Zeeman CEO Erik-Jan Mares

zeeman-bord-uitsnede

Geachte heer Mares,

De reclame-uitingen van uw bedrijf Zeeman voor de collectie #BasicZ wekken afkeer op in de samenleving, vooral bij mensen met gezinnen.

Ook ondergetekende tekent bezwaar aan tegen uw reclame-uitingen van zoenende tieners die niet alleen onzedelijk zijn, maar ook nog eens genderneutraliteit willen normaliseren.

Ik verzoek u uw maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen. Winstbejag is geen rechtvaardiging voor reclamecampagnes die met vulgaire erotiek en ideologische lading de aandacht trekken.

Ik vraag u daarom beleefd de kwaliteit van de publieke ruimte te respecteren en uw reclamecampagnes in overeenstemming te brengen met algemeen aanvaarde normen van openbare eerbaarheid.

Hoogachtend,

Uw handtekening is verwerkt.

Hartelijk dank voor uw steun!

Deel de petitie nu MASSAAL met uw vrienden, familie en kennissen. Deze waanzin moet direct stoppen! Klik hieronder op de knoppen om te delen: