Stop de lhbti-sering van de Grondwet!

Petitie aan de Eerste Kamer der Staten Generaal

Geachte Eerste Kamerleden,

Met grote zorg heb ik kennis genomen van de voorgenomen wijziging van artikel 1 van de Nederlandse Grondwet....