Stop de lhbti-sering van de Grondwet!

Petitie aan de Eerste Kamer der Staten Generaal

Geachte Eerste Kamerleden,

Met grote zorg heb ik kennis genomen van de voorgenomen wijziging van artikel 1 van de Nederlandse Grondwet....

✔️ Uw handtekening is bevestigd.  Bedankt voor het tekenen!

Ja, ik heb vernomen dat de lhbt-lobby van de Nederlandse Grondwet een instrument voor seksuele indoctrinatie dreigt te maken.

Ja, ik vind dit onacceptabel. De Grondwet moet gezinnen beschermen en Gods geboden eerbiedigen. Ik teken daarom de petitie aan de Eerste Kamer.

Ja, ik wil dat meer mensen hun handtekening zetten. Ik steun de massale verspreiding van deze petitie met een donatie:

Persoonlijke info

Totaalbedrag: €5,00