netflix-petitie

Geachte heer Zimmerman,

Netflix heeft veel succes geboekt met de serie Sex Education. Dit succes is gebaseerd op het uitbuiten van de onzekerheid waar veel jonge mensen mee worstelen aan het begin van hun seksuele ontwikkeling.

Die onzekerheid is geen stof voor een televisie-komedie, die enkel de boodschap
uitzendt dat alles wat seksuele lust in de weg zit, zoals terughoudendheid en schaamte, negatief zijn en ‘therapie’ nodig hebben.

Recent heeft Netflix zich gedwongen gezien te snijden in de serie 13 Reasons Why,
een serie over zelfmoord. Deze serie inspireerde een aantal tieners tot navolging. In
Nederland verdubbelde het aantal zelfmoorden onder jongeren.

Omdat deskundigen de link met de Netflix-serie leggen, heeft uw bedrijf zich
gedwongen gezien althans de harde zelfmoordscène uit de serie te verwijderen.

Precies zo moet Netflix ook inzake Sex Education zijn verantwoordelijkheid nemen. Deze serie sticht onder het mom van voorlichting alleen maar zedelijke verwarring onder jongeren.

Daarom verzoek ik u beleefd maar dringend alles in het werk te stellen om het tweede seizoen van Sex Education niet uit te brengen.

Hoogachtend,

Netflix, stop met de vulgaire serie 'Sex Education'!

Petitie aan Rob Zimmerman, directeur Netflix Nederland