Periodieke gift

Een periodieke gift is een structurele gift aan een goed doel die is vastgelegd in een schenkingsovereenkomst. Wanneer u gedurende tenminste vijf jaar minimaal één keer per jaar een vast bedrag schenkt, is uw gift volledig aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. U krijgt dus een groot deel van uw gift terug. Er geldt geen drempel en geen maximumbedrag.

Een voorbeeld. U heeft een modaal inkomen van € 35.000 per jaar. U schenkt jaarlijks € 500 aan Gezin in Gevaar. U krijgt daarvan ieder jaar € 233 terug van de belastingdienst. Uw gift kost u dus netto slechts € 267, terwijl Gezin in Gevaar € 500 kan besteden aan belangrijke acties.

Voorwaarde is dus dat u deze schenking jaarlijks doet en aangaat voor tenminste vijf jaar. U mag de schenking jaarlijks in één keer betalen of gedurende het jaar in meerdere kleinere schenkingen. We leggen de periodieke gift vast in een schenkingsovereenkomst, die u hier kunt downloaden. Vul de overeenkomst in en mail hem naar info@geziningevaar.nl. Wij ondertekenen hem en sturen hem naar u terug voor uw eigen administratie.

Om een periodieke gift aan Gezin in Gevaar te doen, heeft u de volgende gegevens nodig:

Naam instelling: Stichting Civitas Christiana, t.b.v. Gezin in Gevaar
Transactienummer: (dit vullen wij in)
RSIN nummer: 853870433

Heeft u vragen over de periodieke gift? Mail dan naar info@geziningevaar.nl.