Gezin in Gevaar

Houd gender-ideologie uit de schoolboeken!

november 29, 2018

Het pedofiele luchtje aan het ‘homohuwelijk’

Jan Wolter Wabeke noemt zich achteraf de “regisseur” van het ‘homohuwelijk’. Raadsheer, homo-activist en zedeverdachte. Al deze kwaliteiten weet topjurist mr. Jan Wolter Wabeke (geb. 1948) naadloos in zich te verenigen. Op zijn eigen website noemt hij zich niet minder dan “architect” van het ‘homohuwelijk’ . Als “regisseur” vanachter de schermen – hij is immers rechter – zorgde hij voor de totstandkoming ervan. Opmerkelijk dat een ‘topjurist’ en rechter zich van stiekeme strategieën bedient om in de politiek zaken voor elkaar te krijgen en daar achteraf pas voor uitkomt om de ‘eer’ op te strijken.

Afgeblazen

Wat minder trots zal hij zijn op zijn status van zedeverdachte. Die heeft Wabeke te danken aan het Rolodex-onderzoek. Dit omstreden onderzoek richtte zich eind jaren negentig op hoge ambtenaren bij Justitie, die verdacht werden van pedofilie. Wabeke, dan hoofdofficier van justitie in Breda, was een van hen. Zoals te verwachten valt in een organisatie die zichzelf moet onderzoeken, werd er intern gelekt, waardoor het onderzoek stukliep en moest worden afgeblazen. De verdenkingen tegen Wabeke werden dus niet hard gemaakt, maar ook niet opgeheven. Formeel blijft Wabeke daarmee zedeverdachte, stelt jurist Ton Hofstede op zijn blog.

Pedo-netwerk

Het Rolodex-onderzoek is genoemd naar de rolodex, het molentje met adreskaarten van professor Ger van Roon (1933-2014). Van Roon was hoogleraar moderne geschiedenis aan de Vrije Universiteit. Hij zou de Amsterdamse spil in een pedo-netwerk zijn geweest, die seksfeestjes voor prominenten organiseerde in zijn appartement. Zijn rolodex bevatte de namen en telefoonnummers, die het uitgangspunt waren voor het gelijknamige onderzoek.

Joris Demmink

De verdenkingen tegen Wabeke hebben zijn carrière niet merkbaar geschaad. Hij is raadsheer bij het gerechtshof in Den Haag, als zijn naam in 2014 opnieuw opduikt in verband met pedofilie-verdenkingen. Maar deze keer gaat het niet op de eerste plaats om hem. Nu staat Joris Demmink centraal, de veelbesproken secretaris-generaal van Justitie. De stichting De Roestige Spijker probeert helderheid te krijgen over de hardnekkige pedofilie-aantijgingen en -getuigenissen die al jarenlang tegen Demmink de ronde doen. Het lukt de stichting in 2014 om oud-zedenrechercheurs en -justitiemedewerkers daarover te laten verklaren in een voorlopig getuigenverhoor. Ook het Rolodex-onderzoek komt ter sprake. Zij (de rechercheurs Broersma, De Koter en Hoek) bevestigen dan (onder ede!) dat niet alleen Demmink, maar ook Wabeke een van de verdachten was van het Rolodex-onderzoek.

Henk Krol

Demmink komt opnieuw in beeld als we Wabeke’s betrokkenheid bij het ‘homohuwelijk’. onderzoeken. Daarvoor moeten we terug naar het einde van het vorige millennium. Wabeke woont dan als homoseksueel samen met zijn vriend fotograaf Jan Swinkels in Best. Volgens het Algemeen Dagblad organiseren zij daar diners in hun verbouwde Brabantse boerderij “waarbij kennissen uit de rechterlijke macht samenkomen met Swinkels’ connecties uit de ondernemers- en de theaterwereld.” Ook plaatsgenoot Henk Krol komt over de vloer. Met de publicitair handige hoofdredacteur van de Gaykrant sluit Wabeke eind jaren tachtig ‘een gelegenheidscoalitie’ om het homohuwelijk erdoor te krijgen. Door hen wordt Nederland in 2001 het eerste land waarin mensen van hetzelfde geslacht kunnen ‘trouwen’.

Demminks vriendje

Maar Henk Krol, inmiddels fractievoorzitter van 50plus in de Tweede Kamer, vertelt tijdens het voorlopig getuigenverhoor in Utrecht (terug te zien op YouTube) nog meer: Wabeke heeft hem een videoband met homoseksuele porno laten zien, die hij van Demmink ten geschenke had gekregen. De reden: de hoofdrol in die pornofilm wordt gespeeld door Demminks langdurige jonge vriendje, de Tsjechische acteur Libor Ctvrtlík. Daar ging onze hoogste justitieambtenaar – inmiddels met pensioen – prat op. “De titel was Das f***ende Klassenzimmer,” herinnerde Krol zich. “Of het minderjarige jongens waren weet ik niet. Maar zijn vriendje was jong, de kinderen in de klas nog jonger.” Uit Krols woorden blijkt dat Wabeke die video aan hem heeft willen doorgeven.

Relatiegeschenk

De foto’s uit de film op internet laten er weinig twijfel over bestaan dat de film een eenduidig pedofiele inslag heeft: het gaat immers over homoseksuele handelingen met scholieren, puberjongens dus. Laat dit even tot u doordringen: als relatiegeschenk geeft de hoogste ambtenaar op Justitie een video met kennelijke kinderporno, waarin zijn homoseksuele vriendje de hoofdrol speelt, aan een raadsheer van het Haagse hof, formeel een zedeverdachte, die zich er ook nog op laat voorstaan de stiekeme ‘architect’ van het ‘homohuwelijk’ te zijn. Alsof het allemaal de gewoonste zaak van de wereld is. Is doorgeven van kinderporno niet strafbaar? Het roept hoe dan ook de vraag op door wat voor soort mensen wij ons – letterlijk – de wet laten voorschrijven, en wat voor mensen ons regeren en berechten.

Misbruik minderjarige jongens

Bij het bekend worden van de verklaringen onder ede over de verdenking tegen Jan Wolter Wabeke zag het bestuur van het gerechtshof Den Haag zich genoopt halsoverkop een persverklaring uit te brengen via de Raad voor de Rechtspraak: “Volgens een getuige – zo begrijpt het bestuur uit de media – had de politie in 1997 aanwijzingen dat drie hoofdofficieren van Justitie (onder wie mr. Wabeke) betrokken waren bij seksueel misbruik van minderjarige jongens”. Om dan onverkort een nader onderzoek naar hun raadsheer aan te kondigen? Niks hoor. Het Haagse hof vervolgt: “Het enkele feit dat over een lid van de rechterlijke macht een negatieve uitlating in de publiciteit komt, kan geen aanleiding vormen om zijn positie ter discussie te stellen.”

Verspreiden kinderporno

Let op hoe hier een nooit opgeheven, concrete, officiële politieverdenking van een ernstig misdrijf, begaan door een lid van de rechterlijke macht tegen wie een onderzoek is opgestart, doodleuk wordt omgesponnen tot “een negatieve uitlating”. Hoe zit het dan met het verspreiden van kinderporno door Wabeke, waarvan Henk Krol onder ede getuigt? Moet dat niet onderzocht worden? Blijkbaar kom je daarmee weg als lid van de rechterlijke macht, want, zo zegt het Haagse hof, op deze dingen moet je niet willen reageren “anders zou ieder lid van de rechterlijke macht ‘aangeschoten wild’ kunnen worden”. Alsof Wabeke geen aangeschoten wild is, nu de getuigenverklaringen onweersproken zijn gebleven. Alsof rechercheurs elke dag onder ede verklaringen over ernstige verdenkingen plus een onderzoek tegen een rechter afleggen. Alsof kinderporno doorgeven aan een relatie voor een rechter gewoon is. Zelf koos Wabeke ervoor helemaal geen commentaar te geven. De homo-activist, “architect” van het ‘homohuwelijk’, raadsheer en zedeverdachte, die zich via zijn website op de borst slaat als “ervaren, veelzijdige topjurist” en “Bekende Nederlander”, deed er even het zwijgen toe. Hij ontkende dus ook niets. Het pedofiele luchtje aan het ‘homohuwelijk’ zal voorlopig dus niet verwaaien.

Gezin in Gevaar verdedigt het gezin van man, vrouw en kinderen, tegen de homolobby. Help ons met een gift voor het gezin op te komen!

november 27, 2018

India: de LHBT-lobby is de nieuwe heilige koe

Niet alleen de westerse wereld schrijft de LHBT-lobby de wet voor. Ook in India heeft het recht zojuist een diepe buiging voor de nieuwe heilige koe gemaakt. Dat maakte de website Réinformation.tv op 7 september 2018 bekend, volgend op het uit de strafwet halen van homoseksualiteit als gevolg van een beslissing van het Hooggerechtshof.

‘Compleet natuurlijke staat’

“De geschiedenis is excuses schuldig aan de leden van de LHBT-gemeenschap en hun gezinnen voor de vertraging die is opgetreden in het herstel van de schande en verwerping waaraan zij in de loop van eeuwen het hoofd heeft moeten bieden”, verklaarden de rechters. Ten eerste zijn homoseksuele relaties nu totaal niet meer strafbaar. En ten tweede, en dat is zonder twijfel het sterkst, is homoseksualiteit nu bevestigd als een “compleet natuurlijke” staat die deel uitmaakt van de menselijke seksualiteit zoals die altijd bestaan heeft.

‘Natuurlijke variant’

Een grondwettelijke formatie van vijf rechter heeft eenstemmig besloten dat het deel van artikel 377 van de Indiase strafwet dat bepaalt dat in de privésfeer seksuele relaties met wederzijdse instemming tussen volwassenen van hetzelfde geslacht een schending betekent van het grondwettelijk recht op gelijkheid en waardigheid. Sterker nog, het tribunaal kwalificeert de seksuele oriëntatie als “biologisch (..) natuurlijk fenomeen”: het is “een ingeboren eigenschap van de identiteit die niet veranderd kan worden”.

Kolonisator

Kortom, men was er niet van op de hoogte dat homoseksualiteit een natuurlijke variant is van de menselijke seksualiteit, die totaal los staan van welke individuele wil dan ook… Wat de “verwerping” betreft waarvan homoseksuelen het slachtoffer zouden zijn geworden, de Indiase media schrijven die toe aan de verantwoordelijkheid van de Britse kolonisator…

Sodom en Gomorra

Toch herinnert Réinformation TV eraan dat het oude India homoseksualiteit nimmer verheven heeft tot een unaniem aanvaarde variant van de seksualiteit. Dit beschavingskenmerk blijft gebeiteld staan in het hart van de traditionele hindoeïstische samenleving.
In feite is de bevordering van homoseksualiteit zoals wij die kennen een ongehoord verschijnsel in de geschiedenis, dat slechts voorafgespiegeld wordt door de zeden van Sodom en Gomorra. Daarvan zou iedereen zich toch de tragische afloop moeten herinneren…

Gezin in Gevaar verdedigt het gezin van man, vrouw en kinderen, tegen de homolobby.
Help ons met een gift voor het gezin op te komen!

november 16, 2018

Hoe de homolobby uw kinderen bewerkt: van uw eigen geld

Een sessie van Buitenlandse Zaken met Eerste en Tweede Kamerleden. Het buitenlandministerie pompt miljoenen in de binnenlandse (!) homolobby van Nederland. Bron: Flickr / BuZa.

“De Nederlandse lobbycratie, het wil maar geen schandaal worden”, stelt Syp Wynia, de ervaren commentator van Elsevier Weekblad. Hij legt ook uit hoe dat komt: het is oud-Hollandse traditie. Zelfs in de Gouden Eeuw was het Binnenhof al een “marktplaats” waar “quanten” en “schelmse mackelaers” hun zaakjes afhandelden. “Lobbycratie weet van geen wijken”.

De professionele belangenverstrengelaars van vandaag zijn echter homo-activisten, milieufanaten en natuurlijk de talrijke vertegenwoordigers van het bedrijfsleven die bijvoorbeeld van de dividendbelasting af willen. Kortom, de groepen die het democratisch proces graag willen kortsluiten ten gunste van hun eigenbelang.

Homoseksuele belangenbehartiging

Deze verstrengelingen tussen de macht en groepen in de samenleving gaan soms heel ver. Zo noemt het COC zich de “belangenvereniging voor lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders”, maar draait zij blijkens haar eigen jaarverslag vrijwel volledig (98%) op subsidiegeld.

Dat betekent dat met geld van u en van mij voor homoseksuele belangenbehartiging wordt betaald, terwijl wij daar niet om gevraagd hebben en homoseksuelen maar een uiterst kleine minderheid van de bevolking uitmaken. Er is dus ook geen algemeen belang.

Schandalige voortrekkerij

Hoe is dit mogelijk? Blijkbaar zitten er op kritieke beslispunten binnen de overheid de nodige sympathisanten van het COC en het homoactivisme, die zo’n vereniging voortdurend de subsidiebal toespelen.

Maar welke levenskrachtige ‘vereniging’ – de term suggereert gemotiveerde eigen leden die contributie betalen – heeft het nodig voor 98% gesubsidieerd te worden? Hoe kan zo’n schandalige voortrekkerij ontstaan en hoe kan de overheid zo’n ongelijkheid jaar in jaar uit volhouden?

Toneelgevecht

Bovendien: wanneer het COC ‘protesteert’ tegen overheidsbeleid, zoals nu tegen de beperkingen op bloeddonatie door homo’s (vanwege hun onveilige seksuele praktijken bedreigen die immers de volksgezondheid), is dat geen echt protest, maar een toneelgevecht met houten zwaarden, omdat beide partijen in onderlinge verstandhouding heel goed weten dat ze het elkaar niet echt moeilijk willen maken.

Vanuit de coulissen

Homo-activisme en overheid spelen een spel waarvan men beiden al weet welke richting het uit moet. Dat is – net zoals bij het Klimaatakkoord – een beproefde manier om de samenleving in een bepaalde richting te sturen. Denk bijvoorbeeld aan de invoering van het homo’huwelijk’, dat vanuit de coulissen is geregisseerd door nota bene een lid van de rechterlijke macht, Jan Wolter Wabeke.

Raadsheer en homo-activist

Wabeke geldt als de ‘architect’ van het homo’huwelijk’, een term die hij naast ‘initiator’, trots zelf op zijn website gebruikt. ‘Triefelaar’ achter de schermen zou een beter woord zijn. Want wat blijft er van de scheiding der machten over, als een lid van de rechterlijke macht zijn positie en invloed mag gebruiken om als homo-activist vanuit privébelang de wetgevende macht naar zijn hand te zetten? Natuurlijk is hij zelf inmiddels ook ‘getrouwd’.

Onfrisse details

De homolobby oefent dus een aanzienlijke ongecontroleerde macht uit. Zo is het alleszins aannemelijk dat de homo’s er ook weer in zullen slagen de beperkingen opgeheven te krijgen die op goede medische gronden aan bloeddonors uit hun kringen worden opgelegd. Die beperkingen ervaren zij als ‘discriminerend’.

Die beperkingen zijn in feite volmaakt redelijk. Homoseksuelen lopen door hun tegennatuurlijke seksualiteit – zonder in onfrisse details te treden: enig bloed komt er al snel bij kijken – een sterk verhoogde kans op allerlei infecties. Infecties die dodelijk kunnen zijn, niet alleen voor henzelf maar ook voor een eventuele ontvanger van hun bloed.

Gebombardeerd met homo-propaganda

Waar komen intussen de 96% subsidies voor het COC vandaan? Onder meer van het ministerie van Onderwijs. Zoals de laatste emancipatienota van D66-minister Van Engelshoven bewijst, vat het ministerie van Onderwijs vat zijn rol steeds meer op als ministerie van Indoctrinatie en Ideologische Aansturing.

Toch is het maar de vraag of de gemiddelde Nederlander er op zit te wachten dat zijn kinderen op school ongevraagd worden gebombardeerd met homo-propaganda. Dit is echter al jaren onderwijspraktijk.

Van eigen belastinggeld

Maar de meeste subsidie voor het COC komt van Buitenlandse zaken. “Heeft BZ het buitenlands beleid uitbesteed aan het COC?”, vraagt commentator Syp Wynia zich daarom sarcastisch af. “Of wordt via een oneigenlijke omweg een particuliere beweging tot staatslobby gemaakt die de politiek en zo de staat beïnvloedt?”

De vraag stellen is haar beantwoorden. Het komt erop neer dat u – en anders uw kinderen wel – indirect door de overheid wordt bewerkt en ideologisch aangestuurd van uw eigen belastinggeld. Maar niet in het belang van uzelf en uw kinderen. Want dat kan al die goedbetaalde lobbyisten en homo-activisten natuurlijk niets schelen.

Gezin in Gevaar verdedigt het gezin van man, vrouw en kinderen, tegen de homolobby.
Help ons met een gift voor het gezin op te komen!

Over Gezin in Gevaar


De campagne Gezin in Gevaar zet zich in voor de bescherming van het gezin, dat bestaat uit vader, moeder en kinderen. Wij verzetten ons tegen de losgeslagen seksualisering en schadelijke gender-ideologie. Gezin in Gevaar is een campagne van Stichting Civitas Christiana, dat de christelijke beschaving wil verdedigen vanuit de principes van traditie, familie en privé-eigendom.

Een campagne van Civitas Christiana

Blijf op de hoogte en volg ons op social media! >

Contact

Postadres: Civitas Christiana
Pastoor Rabouplein 5
6564 BP Heilig Landstichting
KvK-nummer: 60350776
info@geziningevaar.nl

U kunt ons op werkdagen van 9 tot 5 bereiken op dit telefoonnummer: 024-7820 504

Help ons in de strijd voor het gezin!

Uw donatie is meer dan nodig.

Doneer nu! »