Gezin in Gevaar

Nederlandse lhbt-dictatuur: roze of inktzwart?

augustus 29, 2018

RD met toenadering homolobby op hellend vlak

Aan deze ‘krant’ van de homolobby leverde Steef de Bruijn een bijdrage. De blasfemische cartoon tonen we niet.

Zorgelijke ontwikkelingen zijn gaande bij het Reformatorisch Dagblad. Deze vanouds gerespecteerde christelijke krant geeft steeds meer podium aan de homolobby. Aanleiding was de advertentiebijlage van Gezin in Gevaar, die dit voorjaar bij het RD was ingestoken.

De flyer was een protest tegen de wansmakelijke homo-erotische posters van pakkenfabrikant Suitsupply. De tekst riep op een petitie daartegen te tekenen. Vele abonnees van RD gaven aan die oproep gehoor. De flyer liet een van die posters zien met twee tongzoenende mannen. Een groot rood kruis maakte hun tongzoen onzichtbaar: letterlijk doorkruist.

Gayformatorisch Dagblad

Dit was tegen het zere been van de homolobby. Die eiste en kreeg een gesprek met hoofdredacteur Steef de Bruijn.

Dit was daarvan het resultaat:

  • De hoofdredacteur liet weten dat hij de medewerking van RD aan het protest van Gezin in Gevaar bij nader inzien betreurde.
  • Een eigen redacteur van RD, Wim van Egdom, notabene een kerkredacteur, onthulde in gesprek met Trouw dat hij zelf homo is. Van Egdom sluit zich – niet verbazend – aan bij het protest van de homolobby.
  • In het RD ging De Bruijn een correspondentie aan met de christelijke homoactivist John Lapré waarbij hij diens homopartner ‘jouw echtgenoot’ noemde.
  • Steef de Bruijn schreef een ‘opiniebijdrage’ in het roze Gayformatorisch Dagblad, notabene een persiflage op zijn eigen krant. Met op de voorpagina: een cartoon van een homo-‘god’. Als onderschrift: ‘En God zag dat het gay was!’

Krokodil

Steef de Bruijn moet snel beseffen dat hij met zijn dubbelheid het RD een verkeerde weg opstuurt. Uw hulp hierbij is gewenst. Stuur een e-mail naar De Bruijn en vraag hem direct een punt te zetten achter het toenadering zoeken tot de homolobby. (Aan het eind van deze brief vindt u een voorbeeldtekst). Steef de Bruijn is naïef. Hij voert de krokodil in de hoop dat die hem niet zal opeten. De homolobby zal het RD echter niet sparen. Het COC werft fondsen om processen aan te spannen tegen christelijke organisaties, die actieve homoseksuelen willen weren. Daar krijgt ook het RD mee te maken. De homolobby wil christenen de mond snoeren, omdat hun getuigenis hun zonde in de weg staat. Zo simpel is het.

Verloedering

Formeel houdt De Bruijn in Gayformatorisch Dagblad  de Bijbelse leer over huwelijk en gezin overeind. Maar zijn dubbelheid begint wanneer hij er de nadruk op legt dat je van “elke gelovige” mag verwachten “dat ze ook homo’s en lesbienne’s liefhebben. Dat doe ik ook.” In tegenstelling tot wat De Bruijn hier suggereert, was het protest van Gezin in Gevaar geen oproep om homo’s te haten, maar een petitie tegen de onzedige reclamecampagne van Suitsupply. De verloedering van de openbare ruimte, dáár ging het om!

Ontwrichtende aanval

De Bruijn legt in zijn opiniebijdrage in Gayformatorisch Dagblad bovendien de nadruk op het algemene gevaar van zonde, zonder homoseksuele handelingen te benoemen als bijzonder verwerpelijk en schadelijk. Laat staan dat hij homo-activisme en homo’huwelijk’ als een ontwrichtende aanval op de christelijke beschaving aanwijst, zoals Gezin in Gevaar doet.

Gezin in Gevaar verdedigt het gezin tegen de homolobby.
Help ons met een gift het gezin te verdedigen!

Propagandakarretje homolobby

Het gevolg is dat De Bruijns betoog voor homo’s zo weinig confronterend is, dat Gayformatorisch Dagblad het zonder mankeren heeft opgenomen en afgedrukt. Dus, als we de balans opmaken: wie heeft er dan vooruitgang geboekt? Heeft het RD homo’s bekeerd, en hen hun zondige levensstijl doen inzien? Of hebben de homo’s het RD voor hun propagandakarretje weten te spannen? In dit verband is opmerkelijk dat Steef de Bruijn, nadat hij de flyer van Gezin in Gevaar was afgevallen, niet meer met ons wilde spreken. Hij nam wel alle tijd om met de homolobby in gesprek te gaan. Bovendien kreeg lesbienne en homo-activiste Else Reinders alle ruimte om in een opiniebijdrage in RD ‘begrip’ te vragen voor homo’s. Een opiniebijdrage van Gezin in Gevaar werd categorisch geweigerd.

Stank voor dank

Nogmaals, formeel blijft Steef de Bruijn de juiste christelijke visie inzake homoseksualiteit belijden. Maar door zijn dubbele houding brengt hij dit standpunt echter grote schade toe. Het gesprek met de homolobby is een hellend vlak, omdat deze totaal niet in de waarheid is geïnteresseerd. Hij krijgt bovendien stank voor dank. De ranzige commentaren van sommige homo’s op De Bruijn lenen zich echter niet voor aanhaling.

Lijfblad

Uit het gesprek met RD, alle publiciteit er omheen en als klap op de vuurpijl de opiniebijdrage van de hoofdredacteur in Gayformatorisch Dagblad heeft de homolobby grote propagandawinst geboekt. Zou er omgekeerd door De Bruijns optreden zich ook maar één homo hebben bekeerd, of zelfs maar aan het denken gezet zijn? Maar hoeveel abonnees van RD zullen niet aan het twijfelen gebracht zijn, nu zelfs hun lijfblad water in de wijn doet? Heeft de Bijbel het dan toch een beetje mis? Nee, de Bijbel is niet veranderd en houdt ons nog altijd Christus’ onveranderlijke leer over huwelijk en gezin voor.

Zoveel mogelijk mensen moeten het RD eraan herinneren dat het trouw moet blijven aan Christus. Niet met de lippendienst van De Bruijn, maar met hart en ziel!

Gezin in Gevaar verdedigt het gezin tegen de homolobby.
Help ons met een gift het gezin te verdedigen!

Stuur RD een mail!

Het RD moet direct een punt zetten achter de dialoog met de homolobby. De krant moet juist manmoedig de aanval openen. Deze beweging is verantwoordelijk voor veel maatschappelijk kwaad. Om te beginnen het homo´huwelijk’! Help daarom de hoofdredacteur van het RD, Steef de Bruijn, het juiste christelijke spoor terug te vinden. Stuur hem een e-mail en vraag hem in heldere maar beleefde woorden een eind te maken aan de schadelijke toenadering tot de homolobby. Stuur de e-mail naar redactie@rd.nl.

Als u dat gemakkelijker vindt, kunt u ook onderstaande voorbeeldtekst kopiëren en die daar inplakken:

Aan de geachte heer Steef de Bruijn, hoofdredacteur Reformatorisch Dagblad

Met treurnis heb ik kennis genomen van de wijze waarop het Reformatorisch Dagblad toenadering is gaan zoeken tot de homolobby, na de storm van kritiek als gevolg van het protest van Gezin in Gevaar tegen de wansmakelijke homo-erotische advertentiecampagne van Suitsupply.

De Bijbel veroordeelt onomwonden homoseksualiteit. Het protest tegen de reclame van Suitsupply was vanuit christelijke standpunt dus volkomen terecht.

Volkomen terecht was ook dat het RD gelegenheid bood hiertegen met een ingestoken advertentiebijlage te protesteren. De bijbehorende petitie is dan ook door zeer veel lezers van RD ondertekend.

In plaats van dit Bijbelse standpunt duidelijk te blijven belijden, heeft u onder druk van de homolobby ervoor gekozen een dubbele houding van ‘begrip’ aan te nemen. U bent zelfs zover gegaan te publiceren in het roze ‘Gayformatorisch Dagblad’ dat door de homolobby als een parodie op uw krant bedoeld is.

U heeft daarmee grote onduidelijkheid doen ontstaan waar het Reformatorisch Dagblad, vanouds een gerespecteerd christelijk-orthodox medium, thans staat. Ik verzoek u vriendelijk doch dringend de dubbelzinnigheid weg te nemen door als hoofdredacteur uw excuses te maken voor uw medewerking aan het blasfemische ‘Gayformatorisch Dagblad’.

Ook vraag ik u te verklaren een punt te zetten achter uw toenadering tot de homolobby en geen medewerking meer te verlenen aan publicaties die de agenda van de homolobby propageren, omdat deze ten enenmale onverenigbaar is met het christelijk geloof.

Hoogachtend,

…………………..

Meer mensen bereiken

Dank voor uw medewerking. Behalve door het verzenden van de e-mail aan Steef de Bruijn, kunt deze actie van Gezin in Gevaar ondersteunen met een edelmoedige gift, zodat wij nog meer mensen met onze boodschap kunnen bereiken. Helaas kunnen we er niet zomaar meer van uitgaan dat de media het voor het gezin opnemen. Daarom moeten wij het doen!

Gezin in Gevaar verdedigt het gezin tegen de homolobby.
Help ons met een gift het gezin te verdedigen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

augustus 11, 2018

Bol.com censureert kritiek op homoagenda, maar verkoopt wel Adolf Hitler

“Bol.com schrapt boeken over conversietherapie uit aanbod”, bericht de Vlaamse website ZIZO online. Socialistisch politica Tiffany Van den Abeele heeft bij bol.com geklaagd over de verkoop van boeken die de homoagenda bekritiseren. De winkel reageerde dat de boeken wettelijk aangeboden mogen worden, maar de “strekking ongepast” te vinden. Daarom heeft bol.com de boeken verwijderd.

Pedofilie

Het gaat om boeken als Homosexuality and Pedophilia. Ik ken dat boek niet, maar ik had het graag besteld bij bol.com. Homoseksualiteit en pedofilie hebben meer met elkaar te maken dan de homolobby u wil doen geloven. Homogroeperingen als COC strijden van oudsher ook voor de acceptatie van seks met kinderen. En wist u dat volgens de commissie-Deetman, wel 85 procent van het seksueel misbruik in de katholieke Kerk gepleegd is door mannen bij jongens? Dit terwijl homoseksualiteit slechts bij een procent van de bevolking voorkomt.

Mein Kampf

Rutger, een vriend van Gezin in Gevaar, vond het censureren van boeken met “ongepaste strekking” erg curieus en nam contact op met bol.com. Hij schreef:

Nu zijn er drie boeken waarbij de kwalificatie “ongepaste strekking” alleszins van toepassing is. De boeken zijn geschreven door massamoordenaars en gebruikt voor genocide.

Het gaat om de volgende boeken:

Mao Zedong, Het Rode Boekje
Adolf Hitler, Mein Kampf
Vladimir Lenin, De staat en revolutie

Kunt u deze boeken ook uit de verkoop halen? Bij voorbaat dank.

Laffe uitvlucht

Bol.com reageerde dat ze genoemde boeken niet verkopen. Een laffe uitvlucht. Een leugen bovendien, de winkel verkoopt de titels wel – zij het in andere talen: Mao en Lenin in het Engels, Hitler in het Nederlands. Rutger antwoordde terecht: “Als bol.com boeken uit de verkoop haalt wegens “ongepaste strekking”, dan maakt taal niet uit.” En: “Anders kunnen de teruggetrokken boeken over conversietherapie voor homo’s, gewoon in een vertaling doorverkocht worden.”

Goed en fout bepalen

Opmerkelijk is dat bol.com in zijn reactie benadrukt dat het “niet aan ons [is] om te bepalen wat goed en fout is en om te selecteren binnen ons assortiment.” Precies het tegenovergestelde van hoe de winkel kritiek op de homoagenda censureert. “Gezien deze uitspraak neem ik dan ook aan dat u de boeken over conversietherapie weer in de verkoop brengt”, schreef Rutger hoopvol. Toen bleef het stil. Geen antwoord van bol.com.

Gezin in Gevaar verdedigt het gezin tegen de homolobby.
Help ons met een gift het gezin te verdedigen!

Stille verwijdering

Daags na Rutgers mailwisseling haalde bol.com de Nederlandse editie van Mein Kampf stilletjes uit de verkoop. Waaruit blijkt dat bol.com het niet begrijpt. Overigens wordt het Rode Boekje van Mao Zedong, handleiding voor de genocide van tientallen miljoenen Chinezen, gewoon nog verkocht. Net als verscheidene andere publicaties van Hitlers hand, zoals een verzameling toespraken onder de titel Mein Side of the Story. En wat te denken van de Protocollen van de Wijzen van Zion? Een antisemitische vervalsing, veelvuldig gebruikt om de Holocaust te rechtvaardigen. Wordt gewoon verkocht op bol.com.​​

Hypocrisie

De selectieve censuur is schrijnend hypocriet. De grootste monsters van de geschiedenis mogen hun boeken verkopen bij bol.com. De critici van de homolobby niet. Volgens bol.com is hun boodschap van bekering en genezing erger dan Hitlers boodschap van genocide en rassenhaat.

Verbod op conversietherapie

In de Vlaamse politiek is de knieval van bol.com met gejuich ontvangen. Zuhal Demir, staatssecretaris voor Gelijke Kansen, grijpt de censuur aan om te pleiten voor een strafrechtelijk verbod op conversietherapie. Bij deze therapie, onderwerp van het gecensureerde boek Reparative Therapy of Male Homosexuality, worden mensen geholpen om van homoseksuele neigingen af te komen en een gezonde seksualiteit te ontwikkelen.

Pastorale hulp verboden

De consequenties van een verbod zijn verregaand. Christelijke psychotherapeuten die patiënten helpen richting een normale seksualiteitsbeleving, begaan dan een strafbaar feit. Hetzelfde kan priesters en dominees overkomen als zij pastorale begeleiding geven aan homoseksuele gelovigen.

Verregaande vrijheidsinperking

De censuur van bol.com en de reactie van Demir toont de verregaande vrijheidsinperkingen die de homolobby voor elkaar krijgt. Elke kritiek wordt zwartgemaakt. Wie de christelijke kijk op gezin en seksualiteit uitdraagt, wordt de mond gesnoerd.

Webwinkel

Dat gaan wij niet laten gebeuren. Wij willen daarom in de toekomst een webwinkel beginnen. Daar verkopen we goed onderbouwde boeken die door de o zo tolerante homolobby gecensureerd worden. We geven een podium voor een geluid dat nu gesmoord wordt. Als u titels weet of andere ideeën heeft, wij horen het graag!

Gezin in Gevaar verdedigt het gezin van man, vrouw en kinderen, tegen gender-ideologie.
Help ons met een gift het gezin te verdedigen!

augustus 6, 2018

Minister Van Engelshoven, hou gender-indoctrinatie uit de schoolboeken!

Minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs) wil schoolboeken gebruiken om het traditionele gezin naar de achtergrond te duwen en de gender-ideologie te promoten.

Tegen de Tweede Kamer zegt Van Engelshoven (D66): “[Het is] van het grootste belang om zowel in schoolboeken als in digitaal lesmateriaal stereotypen te doorbreken”. (1)

In een interview zegt de minister: “We moeten af van het stereotype dat een gezin een man, een vrouw en kinderen is.” (2)

In haar Emancipatienota zegt Van Engelshoven dit met de schoolboekuitgevers te gaan “bespreken”. (3)

Het doel van de D66-minister: minder het traditionele gezin, meer gender-ideologie in de schoolboeken.

(meer…)

Over Gezin in Gevaar


De campagne Gezin in Gevaar zet zich in voor de bescherming van het gezin, dat bestaat uit vader, moeder en kinderen. Wij verzetten ons tegen de losgeslagen seksualisering en schadelijke gender-ideologie. Gezin in Gevaar is een campagne van Stichting Civitas Christiana, dat de christelijke beschaving wil verdedigen vanuit de principes van traditie, familie en privé-eigendom.

Een campagne van Civitas Christiana

Blijf op de hoogte en volg ons op social media! >

Contact

Postadres: Civitas Christiana
Pastoor Rabouplein 5
6564 BP Heilig Landstichting
KvK-nummer: 60350776
info@geziningevaar.nl

U kunt ons op werkdagen van 9 tot 5 bereiken op dit telefoonnummer: 024-7820 504

Help ons in de strijd voor het gezin!

Uw donatie is meer dan nodig.

Doneer nu! »