Organisatie

Gezin in Gevaar is een campagne van de Stichting Civitas Christiana. De campagne is in 2014 opgezet door Hugo Bos. Hij maakt zich zorgen over de richting waarin de Nederlandse samenleving zich dreigt te ontwikkelen. Instituties als het gezin staan onder druk, zonder welke onze samenleving geen toekomst heeft. Daarnaast is een algehele afkalving van onze beschaving waar te nemen. Geïnspireerd vanuit de christelijke wortels van Europa, besloot hij Civitas Christiana in het leven te roepen om dit proces te stuiten.

Op 26 maart 2014 werd de stichtingsakte getekend te Heilig Landstichting, Gelderland. Als bestuurders werden bereid gevonden:

Hertog Paul von Oldenburg (Voorzitter)
Hugo Bos (Secretaris)
Dr. Caio Xavier da Silveira (Penningmeester)

Hugo Bos werd aangesteld als algemeen manager. Naast hem zijn er nog 17 medewerkers (deels parttime) in dienst voor zowel redactionele als praktische werkzaamheden.