GiG_Logo_M-4C-01-01

Kerstactie

U maakt het verschil in de strijd voor het gezin!

118% gefinancierd

Fijn dat u ons wilt steunen met een gift. U maakt zo het verschil voor de verdediging van het gezin. 

Uw donatie helpt ons de onontkoombare kosten te bestrijden die aan onze missie verbonden zijn. Daardoor kunnen we:

  • Vrijwel maandelijks nieuwe campagnes starten, via post en e-mail;
  • Doorwrochte rapporten maken, zoals over de seksuele indoctrinatie van kinderen in het Nederlandse onderwijs;
  • Actuele artikelen schrijven op de website geziningevaar.nl;
  • Regelmatig nieuwsbrieven rondsturen;
  • Een jaarcongres organiseren, volgend jaar voor het eerst;
  • De laatste marketingtechnieken voor sociale media inzetten om onze missie te verbreiden;
  • Een staf op de been houden die dit actieniveau mogelijk maakt.

Zoals u zich kunt indenken, vergt dit hoge niveau aan activiteiten en de coördinatie daarvan een hoge mate aan deskundigheid, professionalisme en middelen.

Er is al veel tot stand gebracht. Uw donatie maakt dit allemaal mogelijk!

Persoonlijke info

Totaalbedrag: €10,00


Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Civitas Christiana, zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. Wij respecteren de privacy van alle deelnemers aan deze campagne. U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Civitas Christiana houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.