Help het boek te drukken!

Het boek is klaar! Onthullend en ontmaskerend. Het ligt klaar om gedrukt te worden.

Dat is geen sinecure. Genderideologie: diversiteit of totalitarisme van de 21e eeuw? is een prachtig boek geworden: ruim 60 pagina’s en een professioneel ontworpen omslag in kleur.

De drukkosten hiervoor zijn dan ook € 3.500,-.

Het ontbreekt mij nu aan de financiële middelen om het boek te laten drukken.

Help daarom met een gift, zodat het boek onmiddellijk gedrukt kan worden!

Doneer voor het drukken van het boek

€4.231 van €3.500 opgehaald
Persoonlijke info

Totaalbedrag: €15,00