Geen Gender-indoctrinatie in openbare bibliotheken!

Teken de petitie aan de directeur van Openbare Bibliotheek Nijmegen!

Grad-Queen-Story-Hour-960-w

Petitie aan Bert Hogemans, directeur van Openbare Bibliotheek Nijmegen

 

Geachte heer Hogemans,

 

Als directeur van de Openbare Bibliotheek Nijmegen heeft u terecht kenbaar gemaakt dat uw bibliotheek een "openbare instelling" is. Blijkens het interview met u in NRC Handelsblad rekent u het niet tot uw taak om een "platform voor levensstijlen" te zijn.

U geeft daarmee blijk van een juiste taakopvatting. Uw bibliotheek wordt immers gefinancierd vanuit gemeenschapsgeld. Het geeft geen pas daar ruimte te geven aan propaganda voor groeperingen met bijzondere belangen. Vooral niet als kleine kinderen daarvan het doelwit zijn.

Uit berichten in de media blijkt niettemin dat u op zaterdag 9 maart kleine kinderen opnieuw wilt blootstellen aan het gedachtegoed van transgenders en travestieten in het kader van de 'voorleesuurtjes' in uw bibliotheek.

Ik vind dit verontrustend en misplaatst. Ik verzoek u daarom beleefd maar dringend dit af te gelasten en aan dergelijke evenementen geen medewerking meer te verlenen.