EUSSR

De ware aard van de EU onthuld: een Europese superstaat in wording!

Europa dreigt een genderstaat te worden. Ursula von der Leyen's Europese Commissie herschrijft Nederlandse schoolboeken om er genderideologie in te krijgen. Frans Timmermans dringt aan op een Europese 'antidiscriminatiewet' die onverenigbaar is met de christelijke opvatting van seksualiteit, huwelijk en gezin.

Het boek EUSSR laat zien dat deze genderdrijverij onderdeel is van de ideologische oorlog die de EU voert. Een oorlog tegen Gods geboden en de christelijke cultuur. Dat uit zich in genderdwang, maar ook in abortuspromotie. En de ondermijning van privé-eigendom en nationale soevereiniteit.

Eurocraten als Ursula von der Leyen bouwen in rap tempo aan een EU-superstaat.

Een federale staat met een eigen staatsschuld en defensie. Een pan-Europese toren van Babel ontvouwt zich voor onze ogen.

Voorstanders als Frans Timmermans vergelijken de nieuwe EU graag met de Verenigde Staten. Maar daar kiezen burgers hun president. Dat is ondenkbaar in de EU, waar de voorzitter van de Europese Commissie in achterkamertjes wordt benoemd.

Serieuze kritiek vanuit politiek en media is er amper. In stilte kunnen eurocraten verder bouwen aan hun nieuwe superstaat waar nog meer ongeboren kinderen gedood kunnen worden. Zo slaapwandelt Europa richting supranationale dwang en politieke onvrijheid.

Het boek EUSSR doorbreekt de stilte.

Dit boek is uniek: het laat met nieuwe documentatie voor het eerst zien EU vanaf het begin uit was op de ondermijning van nationale soevereiniteit en de vestiging van een antichristelijke wereldregering. Afgelopen jaren blijkt dat steeds duidelijker: de EU is geen VS maar een nieuwe USSR.

EUSSR toont aan dat eurocraten hun nieuwe macht gebruiken om de christelijke cultuur te bestrijden. En om politieke correctheid, abortus en seksuele indoctrinatie op scholen te promoten. Door dit boek te bestellen ontdek je de ware aard van de EU.

Bestel vandaag nog dit onthullende boek, dat op unieke wijze laat zien waar de EU vandaan komt en naartoe gaat!

Ja, stuur mij gratis EUSSR

Aanhef: *
Uw gegevens worden verwerkt door Stichting Civitas Christiana, zodat wij u in de toekomst op de hoogte kunnen houden van onze campagnes. U hebt te allen tijde het recht uw gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Stichting Civitas Christiana houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) stelt. Privacybeleid.